logo

Pojęcie rynku rolnego oznacza cały kompleks gospodarczych stosunków prawnych, które pojawiają się podczas produkcji i obrotu produktami rolnymi i produktami ich przetwarzania.

Rynek rolny lub rynek pracy rolnej to...

Pojęcie rynku rolnego jest dość szerokie. Obejmuje kilka wyspecjalizowanych rynków:

 • rynek lądowy;
 • agrarny rynek pracy;
 • rynek sprzętu produkcyjnego i specjalnego wyposażenia;
 • rynek produktów rolnych.

Rynek rolny obejmuje wszystkie relacje związane z produkcją produktów rolnych, a rynek pracy rolnej obejmuje stosunki prawne związane z zatrudnianiem pracowników do produkcji wyrobów.

Historia rynku rolnego

Historia światowego rynku rolnego rozpoczęła się około 5500 pne.

Chociaż człowiek wiedział, jak uprawiać ziemię dużo wcześniej, ale pierwsza cywilizacja, która zaczęła uprawiać ziemię do produkcji produktów rolnych, stała się Sumerami. Również ta cywilizacja należy do wynalazku koła i brązu, czyli wprowadzenia pierwszych zmechanizowanych systemów do produkcji produktów rolnych i poprawy efektywności zagospodarowania terenu.

Następnie w starożytnym Egipcie zastosowano podobne podejście do uprawy ziemi i produkcji żywności. Rozwój rolnictwa umożliwił ludziom tworzenie dużych zapasów żywności, co początkowo sprowokowało wzrost populacji, a później - pojawienie się dużych armii i pierwszych imperiów.

Intensywny rozwój rolnictwa doprowadził do pojawienia się pierwszych prostych narzędzi. Ludzie zaczęli używać bicza i pługa, uprawa była prowadzona za pomocą prymitywnej motyki, a żniwa zbierano sierpem wykonanym z drewna i ostrego krzemu.

W tym czasie ziarno zostało zmielone za pomocą bydła, które było peretaptyvali jego kopytami mąki. Mniej więcej w tym samym czasie ludzie oswoili pierwsze zwierzęta. Stali się muflonami i dzikimi kozami, które zostały udomowione i przekształcone w proste owce i kozy.

We współczesnych zwierzętach hodowlanych trudno jest rozpoznać ich dzikich przodków, rośliny również znacząco zmieniły się pod wpływem człowieka.

Pierwsza rewolucja agrarna (zwana Muzułmaninem), która zmieniła zasadę rozwoju rolnictwa, miała miejsce w 7-8 wieku naszej ery na terytorium kalifatów Umajjadów i Abbasydów, które rozciągały się od Hiszpanii do Indii.

W tym czasie pierwsi kupcy pojawili się w dużych państwach muzułmańskich, rozprowadzając produkty rolne w swoich krajach i poza nimi.

W ten sposób rozpoczęła się migracja upraw: ludzie zaczęli hodować te rośliny, które nie były charakterystyczne dla ich obszaru. Ten okres jest uważany za początek rozwoju światowej gospodarki światowej.

Po odkryciu Ameryki rozpoczęła się druga fala migracji roślin z kontynentu. Rośliny i zwierzęta zaczęły być transportowane z Nowego Świata do Starego i vice versa, tak zresztą Kolumb wymienił.

Rozwój kolei i wynalezienie pierwszych lodówek umożliwiły transport produktów rolnych na duże odległości. W XVIII i XIX wieku nastąpił ostatni etap migracji kultur.

Z uwagi na pojawienie się na przełomie XIX i XX wieku pierwszych wydajnych urządzeń rolniczych, zastąpiono zwierzęta ciągnące pług na polach, ciągniki i kombajny parowe i benzynowe.

Kolejnym kamieniem milowym w historii rynku agarowego jest wynalezienie GMO. Ze względu na te rośliny ceny żywności znacznie spadły. Chociaż dzisiaj kraje rozwinięte odmawiają takich produktów i przechodzą na rolnictwo ekologiczne, wynalazek GMO pomógł naukowcom odkryć nowe sposoby na opracowanie bardziej produktywnych odmian.

Ostatnim ważnym etapem rozwoju gospodarki agrarnej jest zielona rewolucja lat 40.-70. Ubiegłego wieku w Meksyku. W tym czasie wprowadzenie skutecznych systemów irygacyjnych i zastosowanie chemizacji pomogły zwiększyć 2-3-krotnie wydajność ziarna.

Cechy światowego rynku rolnego

Główną funkcją światowego rynku rolnego jest stworzenie warunków dla zapewnienia ludności świata wszystkich niezbędnych składników odżywczych do podtrzymania życia.

Ogólnoświatowy rynek agrarny wykonuje jednocześnie dwa ważne zadania. Po pierwsze, jego istnienie umożliwia przedsiębiorcom wymianę produktów rolnych i zarabianie na sprzedaży dla ludności.

Z drugiej strony rynek rolny zapewnia przetrwanie i reprodukcję ludzkości.

Obecnie światowy rynek rolny jednoczy konsumentów i producentów produktów rolnych, a także firmy dostarczające towary i usługi niezbędne do funkcjonowania całej branży.

Główne cechy rynku rolnego obejmują:

 • zależność wniosku od warunków pogodowych;
 • ograniczone możliwości dotyczące jakości i ilości produktów.
 • gwarantowany popyt.
 • potrzeba budowy urządzeń magazynowych i wdrożenia w możliwie najkrótszym czasie, co jest bezpośrednio związane z nietrwałością i dużą ilością produktów
 • koncentracja głównych konsumentów w miastach.

Dlatego, aby zwiększyć efektywność w dziedzinie rolnictwa, stosuje się rządową regulację rynku.

Na światowy rynek rolny ma również wpływ wzrost liczby ludności, a przyspieszone tempo rozwoju gospodarczego w niektórych regionach świata przyczyniło się do stałego wzrostu popytu globalnego.

Jednym z głównych problemów jest nierównomierna dystrybucja zasobów rolnych i żywnościowych w różnych krajach i regionach.

Co więcej, problem ten jest dość trudny do rozwiązania, ponieważ jest bezpośrednio związany z czynnikami takimi jak ubóstwo poszczególnych państw i nierówne warunki handlu międzynarodowego.

Główne grupy nomenklatury wymiany towarów rolnych obejmują:

 • zboża;
 • nasiona oleiste, wśród których wyróżniono soję, fasolę i produkty sojowe;
 • produkty spożywcze (kawa, ziarna kakaowe, cukier);
 • surowce tekstylne;
 • zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce;
 • koncentrat soku pomarańczowego, ziemniaki.

Według rodzajów produktów, światowy sektor rolny podzielony jest dziś na rynki:

 • ziarna;
 • ziemniaki i warzywa;
 • mięso i produkty mięsne;
 • mleko i produkty mleczne.

Rynek rolny Rosji

W Rosji państwo reguluje rynek rolny.

Tak więc w Rosji przeprowadzono:

 • udzielanie wsparcia spółkom rolnym;
 • koordynacja funkcjonowania rynku rolnego kraju poprzez mechanizmy wpływu.

Regulację państwa dla sektora rolnego uważa się za bardzo złożony mechanizm, którego realizacja jest hamowana przez globalny kryzys finansowy, a także presja polityczna niektórych państw na Rosję.

Główny segment produktów rolnych w Rosji reprezentują:

 • ziarno - 45%;
 • ziemniaki - 24%;
 • warzywa - 55%;
 • nasiona słonecznika - 83%;
 • burak cukrowy - 85%.

Jednak nie wszystkie produkty rolne stają się towarami gotowymi do sprzedaży na rynku rolnym. Część zbiorów może być przeznaczona na paszę lub nasiona, niektóre produkty są wykorzystywane do wyżywienia pracowników w ciągu dnia pracy.

Wielu właścicieli gruntów rolnych uprawia rośliny wyłącznie na własny użytek. Jedynie produkty uprawiane w celach komercyjnych i sprzedawane na rynku rolnym są uważane za towar.

Rynek zbożowy rolny

Z ryżu, pszenicy i kukurydzy człowiek dostaje do 60% wszystkich zużytych kalorii. Uprawy te stanowią podstawę rynku zbóż rolniczych, które zostaną podzielone na osobny segment.

Około 160 milionów ton pszenicy transportuje się na cały świat każdego roku. Rosja jest jednym z kluczowych graczy na światowym rynku zbóż rolniczych.

Najbardziej obiecującymi dziedzinami rozwoju rosyjskiego eksportu są: Irak, Wietnam, Indonezja, kraje Afryki Zachodniej i kraje Afryki Subsaharyjskiej.

Rynek rolny Rosji.

Rolnictwo współczesnej Rosji można scharakteryzować jako nieefektywne. Wydajność pracy w rosyjskim rolnictwie jest 8 razy mniejsza niż w USA i prawie 40 razy w hodowli zwierząt! Na jednostkę produktów zwierzęcych zużyto zboże w 2 - 3 razy więcej niż w krajach rozwiniętych. Straty produktów rolnych podczas zbiorów, transportu i przechowywania, według ekspertów, stanowią do 1/3 plonu.

Od największego eksportera zboża na początku wieku Rosja stała się jej głównym importerem. W ostatnich latach około jedna trzecia konsumpcji żywności została osiągnięta dzięki importowi. Można to wyjaśnić obiektywnie istniejącymi warunkami naturalnymi Rosji, ale przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego można by je zrekompensować. Spadek poziomu technicznego rolnictwa wynika z przyczyn ekonomicznych.

Spośród wszystkich podmiotów rynku rolnego w Rosji (spółki akcyjne i spółki utworzone na podstawie kołchozów i państwowych gospodarstw rolnych, gospodarstw rolnych, gospodarstw obywateli), najskuteczniejszym producentem okazały się gospodarstwa obywateli. Zajmujące zaledwie 6% użytków rolnych stanowią 51% całej produkcji rolnej. Pod koniec lat 90. wyprodukowali: 90% ziemniaków, 77% warzyw, 52% mięsa, 45% mleka i 31% jaj.

Przegląd głównych tematów rynku rolnego w Rosji pokazuje, że wszyscy oni są w bardzo słabym stanie. I żaden z nich nie jest gotowy do skorzystania z możliwości oferowanych przez prywatną własność na ziemi. Dla wszystkich głównych producentów produktów rolnych o trudnej sytuacji finansowej. Nawet w latach zbiorów w 2000 i 2001 r. Około połowa przedsiębiorstw była nieopłacalna. Szczególnie nieopłacalna była produkcja mięsa, mleka, wełny: straty wyniosły 50 kopiejek. za każdy rubel produkcji.

Wprowadzenie nieograniczonej prywatnej własności ziemi w warunkach skrajnej słabości przedsiębiorstw rolnych może doprowadzić do utraty ich gruntów. Zakup gruntów przez struktury finansowe w celach spekulacyjnych, a także ich wycofanie z użytkowania rolniczego, może stać się rzeczywistością.

Tak więc istnieje sprzeczność między potrzebą wprowadzenia prywatnej własności ziemi a niebezpieczeństwami związanymi z realizacją tego procesu. Wyjście z tej sytuacji jest możliwe poprzez podzielenie pakietu praw własności i prawne ograniczenie możliwości korzystania z niektórych z tych praw. Tak więc pomimo wprowadzenia własności prywatnej nowi właściciele nie otrzymali prawa do wycofania ziemi z użytkowania rolniczego.

Istnieją przykłady dochodowych gospodarstw rolnych, reprezentujących gospodarstwa rolne utworzone przez prywatne firmy handlowe i przedsiębiorstwa przemysłowe.

Data dodania: 2016-03-15; Widoki: 585; ZAMÓW PISANIE PRACY

Rosyjski rynek rolny;

Trudności w rozwoju rolnictwa Rolnictwo Federacji Rosyjskiej nie osiągnęło jeszcze optymalnego poziomu rozwoju i niestety charakteryzuje się niską efektywnością. Pod względem głównych wskaźników ekonomicznych, sektor rolny Rosji znacząco pozostaje w tyle za zaawansowanymi gospodarstwami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, a różnica ta nie zmniejsza się, ale wręcz przeciwnie, się powiększa.

Wystarczy przytoczyć następujące dane. Wydajność pracy w rosyjskim rolnictwie jest mniejsza niż 8 razy w USA i prawie 40 razy w hodowli zwierząt. Na jednostkę produkcji zwierzęcej zboża zużywa się 2-3 razy więcej niż w większości krajów rozwiniętych. Straty produktów rolnych podczas zbiorów, transportu i przechowywania, według ekspertów, często sięgają jednej trzeciej całej uprawy.

Od największego eksportera produktów rolnych na początku wieku Rosja stała się jej głównym importerem. Tak więc, w 1911 roku, ze względu na korzystną sytuację na rynku światowym, Rosja zdołała wyeksportować 13,5 miliona ton zboża. Od początku lat 60. możemy mówić o początkach ery importu żywności. Jednak do połowy lat 80. jego przywóz był ograniczony: głównie zboże paszowe zostało przywiezione w związku z próbą stworzenia intensywnej hodowli zwierząt w ZSRR Od drugiej połowy lat 80. wzrost importu żywności stał się lawinowy. Jednocześnie nacisk został przesunięty z importu pasz dla produkcji zwierzęcej na import w pełni przygotowanej żywności.

Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich latach około jedna trzecia całkowitego spożycia żywności w kraju i ponad połowa jego sprzedaży detalicznej pochodzi z importu. Ta okoliczność stała się jedną z głównych przyczyn gwałtownego spadku poziomu życia ludności po dewaluacji w 1998 r.: importowana żywność gwałtownie wzrosła, a kraj nie mógł już zrobić z obecnym poziomem produkcji.

Ten stan sektora rolnego w Rosji wynika z wielu powodów. Wiele z nich ma charakter historyczny: rolnictwo było prawdopodobnie sektorem gospodarki, w którym system planowania i zarządzania jest najbardziej nie do przyjęcia. Początek siewu, nie w zależności od pogody, ale na zamówienie centrum dzielnicy, oceny powodzenia pracy w terenie pod względem liczby przetworzonych hektarów, a nie jakości opieki nad roślinami - prawie nic nie mogło być bardziej obce naturze pracy na wsi niż gospodarka nakazowo-rozdzielcza!

Inne przyczyny są zakorzenione w naszych czasach, ale są związane z problemami całej gospodarki, a nie z samym sektorem rolniczym. Kryzys gospodarczy znacznie ograniczył popyt na produkty rolne; Nieuzasadniona zagraniczna polityka gospodarcza pozwoliła potężnym zagranicznym dostawcom żywności na bezpośrednią konkurencję z krajowym rolnictwem nieprzygotowanym na warunki rynkowe.

Problem prywatnej własności ziemi w Rosji. Brak prywatnej własności ziemi należy podkreślić jako podstawowy, główny problem, na którym zbudowana jest gigantyczna konstrukcja licznych trudności i niedociągnięć, trudności i niespójności charakterystycznych dla sektora rolnego Rosji. Ponieważ nie istnieje prywatna własność ziemi, oznacza to, że nie istnieje ani rynek sprzedaży ziemi, ani rynek jej dzierżawy. Innymi słowy, w przeciwieństwie do wszystkich innych rodzajów rynków - zarówno gotowych dóbr, jak i zasobów - rynek ziemi w naszym kraju nie jest tworzony nawet w kategoriach ogólnych. Normalny mechanizm rynkowy, w którym ograniczony zasób trafia do podmiotu gospodarki, który może wykorzystać go tak skutecznie, jak to możliwe (i dlatego jest skłonny zapłacić za niego więcej), jest całkowicie zablokowany. Po wpadnięciu w ręce niedbałego właściciela, a nawet ogólnie pozostającego porzuconego i nieużywanego, ziemia nie może przejść na bardziej wydajnego właściciela.

W tych warunkach nie może być czynszu netto. A to oznacza, że ​​motywacja producentów rolnych do ostrożnego użytkowania ziemi jest znacznie osłabiona. Motywacja, oparta wyłącznie na czynszu zróżnicowanym, jest wyraźnie niewystarczająca. Stąd brak uczuć gospodarza wobec tych, którzy pracują na ziemi, a tym samym drapieżny, konsumencki stosunek do natury.

Istnieje również ścisły związek między własnością ziemi a finansowaniem przedsiębiorstw rolnych, której najbardziej potrzebują do zakupu maszyn, nawozów i pasz. Faktem jest, że grunty jako nieruchomości są tradycyjnie uważane za jeden z najbardziej wiarygodnych rodzajów zabezpieczeń, w ramach których banki chętnie udzielają pożyczek. Wreszcie własność prywatna może ograniczyć rażącą administracyjną interwencję centralnych i lokalnych struktur władzy w sprawy gospodarcze gospodarstw zbiorowych i prywatnych, które obecnie graniczą z arbitralnością.

Tak więc, z punktu widzenia teorii ekonomicznej, dobrowolne wykluczenie z systemu stosunków rynkowych tak ważnego komponentu jak własność prywatna czynnika ziemi wydaje się absurdem. Jednocześnie praktyczna realizacja prywatnej własności ziemi we współczesnych rosyjskich warunkach jest obarczona ogromnym ryzykiem. Najlepiej zrozumieć ich pochodzenie, biorąc pod uwagę pozycję krajowych przedsiębiorstw rolnych.

Główne tematy rynku rolnego Rosji Najważniejszą cechą rosyjskiego rynku rolnego jest bardzo słaby rozkład relacji najmu w rolnictwie. Ziemia jest zwykle zarządzana przez samego właściciela. Istnieją trzy główne typy gospodarstw:

A. Dawne kołchozowe gospodarstwa rolne i państwowe Zakłady spółek akcyjnych i spółki osobowe zakładane są na terenie byłych gospodarstw zbiorowych i państwowych. Tego typu przedsiębiorstwa posiadają przeważającą większość (90%) gruntów rolnych w kraju. Są na czele, choć z dużo mniejszym marginesem (52%) i pod względem wielkości produkcji.

Przymusowa kolektywizacja przeprowadzona w ZSRR pod koniec lat 20. XX w., Łącząca poszczególne gospodarstwa chłopskie w kołchozowe gospodarstwa, była podyktowana względami politycznymi, a także dążeniem państwa do stworzenia mechanizmu wycofywania się na wsi i redystrybucji zasobów niezbędnych dla przemysłu, aby przyspieszyć industrializację kraju. W kategoriach mikroekonomicznych, tj. jako przedsiębiorstwa, kołchozy były początkowo znacznie mniej wydajne niż gospodarstwa indywidualne. Ich sadzenie znacznie obniżyło standard życia w wiosce, przez dziesięciolecia zbiorowi rolnicy skazywali na głodne i na wpół zagłodzone istnienie.

Później, w latach 60. i 80., gdy gospodarstwa zbiorowe i państwowe zostały nasycone potężnym sprzętem i zaczęło się masowe stosowanie nawozów mineralnych, poprawiła się strona produkcji kołchozów. Wzrósł także poziom życia na wsi. Jednak kołchozy i gospodarstwa państwowe nie stały się naprawdę skuteczne.

W naszych czasach główne problemy byłych gospodarstw zbiorowych i państwowych, a także prywatyzowanych przedsiębiorstw z innych branż, są związane z ich niedokończoną restrukturyzacją do pracy w warunkach rynkowych. Ten typ gospodarstwa domowego nadal charakteryzuje się kosztownym charakterem produkcji (tj. Wysokim poziomem kosztów i marnotrawnym podejściem do zasobów); niska motywacja do pracy z nieuniknionymi towarzyszami - słaba dyscyplina i niska wydajność; brak ducha przedsiębiorczości, formalizmu i biurokracji zarządzania.

Jednocześnie cała technologia produkcji rolnej w kraju (rozmiary ziemi, płodozmian, urządzenia do utylizacji, używane urządzenia itp.) Jest dostosowana specjalnie do stosunkowo dużych gospodarstw, takich jak dawne kołchozowe gospodarstwa rolne i państwowe. Dlatego popularne wezwania radykalnych reformatorów do rozwiązania kolektywnych gospodarstw rolnych i rozprowadzania ich ziemi wśród chłopów, popularne we wczesnych latach reform i rzadko powtarzanych wezwań do dziś, są absolutnie nierealistyczne. Realizacja takich wniosków może doprowadzić do całkowitego upadku sektora rolnego.

Postępy w działalności dawnych kołchozów można osiągnąć poprzez przeniesienie ich do stanu posiadania sprawnego właściciela, który jest w stanie ustalić opłacalne funkcjonowanie w warunkach rynkowych. Jako skuteczny właściciel, jak pokazuje świat i rosyjskie doświadczenie, w rolnictwie może być prywatne przedsiębiorstwo, spółdzielnia lub duża firma agrobiznesu.

B. Farmy pojawiły się w Rosji tylko w latach reform. Początkowo z nimi liczyli na korzystne zmiany na wsi. W latach 1992-1994 liczba gospodarstw gwałtownie rosła, ale potem proces ten ustał. Osiągniętą liczbę gospodarstw (mniej niż 300 tys.) W skali kraju należy uznać za bardzo niską (w USA na przykład około 2 mln gospodarstw), a udział gospodarstw produkcyjnych (2%) jest całkowicie znikomy.

Efektywność gospodarstw rolnych nie była zbyt wysoka. Zajmując około 6% wszystkich gruntów rolnych, rolnicy dają trzy razy mniejszy udział w produkcji rolnej w Rosji.

W tym samym czasie gospodarstwa rolne wykazały się w naszym kraju jako elastyczny rodzaj przedsiębiorstwa dostosowany do warunków rynkowych. Właściciel gospodarstwa zazwyczaj pełni funkcję menedżera i jako główny pracownik, większość członków rodziny również jest zaangażowana w pracę w gospodarstwie, a pracownicy są zwykle wynagradzani bardziej niż w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach. Z tego powodu motywacja do pracy jest bardzo wysoka. Inne zalety gospodarstw to ostrożne gospodarowanie (koszty muszą być pokrywane z własnej kieszeni), efektywność zarządzania (sam właściciel zajmuje się wszystkim).

Względną porażkę rozwoju gospodarstw w naszym kraju należy przypisać przede wszystkim obiektywnym trudnościom w stworzeniu przedsiębiorstwa rolnego od zera. Jako cechy produkcji rolnej odnotowaliśmy wysokie koszty kapitałowe przypadające na jednostkę produkcji i większą zależność od kredytu. Współczesny rolnik rosyjski nie ma wystarczających funduszy na zakup pełnego zestawu sprzętu ani dostępu do tanich pożyczek. Wsparcie ze strony państwa lub innych struktur jest praktycznie nieobecne.

B. Gospodarstwa obywateli Najbardziej efektywna produkcja produktów rolnych we współczesnej Rosji, podobnie jak w ZSRR, występuje w gospodarstwach obywateli, tj. na podwórkach byłych rolników zbiorowych i na działkach ogrodniczych mieszczan. Zajmujące tylko 5% użytków rolnych stanowią 46% całej produkcji rolnej. Obecnie produkuje się tu 90% wszystkich ziemniaków uprawianych w kraju, 77% warzyw, 52% mięsa, 45% mleka i 31% jaj.

Opierając się prawie wyłącznie na pracy członków rodziny, nie mając prawie żadnego sprzętu i dysponując bardzo skromnymi środkami finansowymi, te najmniejsze gospodarstwa osiągają imponujące wyniki wyłącznie dzięki jakości i intensywności uprawy roli lub hodowli bydła.

Znaczna część produktów wytwarzanych przez obywateli nie wchodzi na rynek, ale jest zużywana przez samych producentów, tj. jest elementem utrzymania, przeplatanym w gospodarce rynkowej kraju. Dzięki tej "wyspie stabilności", która nie podlega politycznym i gospodarczym przewrotom, znaczna część ludności rosyjskiej złagodziła okres przejściowy, a wiele osób było w stanie przetrwać tylko kosztem wyhodowanych przez siebie produktów.

Ryzyko związane z wprowadzeniem nieograniczonej prywatnej własności ziemi Ankieta przeprowadzona wśród głównych aktorów rynku rolnego w Rosji pokazuje, że wszystkie rodzaje krajów rolniczych są obecnie w bardzo słabym stanie. Dawne państwowe gospodarstwa rolne i kołchozowe, gospodarstwa walczące o przetrwanie z wielkim trudem, wreszcie nierynkowe gospodarstwa domowe obywateli - żaden z tych rodzajów przedsiębiorstw nie jest w pełni przygotowany na pełne wykorzystanie zalet prywatnej własności ziemi. Nie mają oni możliwości działania jako nabywcy gruntów na znaczącą skalę. Wszakże dla wszystkich głównych producentów produktów rolnych charakteryzuje się trudna sytuacja finansowa i gospodarcza. Na przykład w 1997 r. Straty przedsiębiorstw rolnych wyniosły ogromną kwotę - 27 trylionów. nie denominowane ruble (tj. około 5 mld USD), a 80% (!) przedsiębiorstw było nieopłacalne. Produkcja mięsa, mleka i wełny była szczególnie nieopłacalna: za każdy rubel produkcji gospodarstwo miało 50 kopiejek. uszkodzenia.

Nie mogą być znaczące, a dochód ze sprzedaży gruntów lub pożyczek uzyskanych z kredytu hipotecznego, ponieważ koszt ziemi, jak wiemy, jest równy czynszowi skapitalizowanemu. I skąd może pochodzić znaczny czynsz z całkowitą utratą produkcji rolnej? Nie ulega wątpliwości, że w przypadku sprzedaży grunty zostaną rozdane przez obecnych właścicieli za grosze. Z pewnością rozpocznie się masowa sprzedaż, ponieważ wierzyciele, którym wiele przedsiębiorstw rolnych nie jest w stanie spłacić długów, będą niewątpliwie domagać się odszkodowania za straty. Innymi słowy, ze względu na nieograniczoną prywatną własność ziemi w warunkach skrajnej słabości przedsiębiorstw w sektorze agrarnym, może to prowadzić do utraty ich gruntów. Nabywanie ziemi przez struktury finansowe w celach spekulacyjnych, a nawet jej wycofanie się z gospodarczego wykorzystania, może również stać się całkiem realne.

Istnieje zatem obiektywna sprzeczność między potrzebą wprowadzenia prywatnej własności ziemi a niebezpieczeństwami związanymi z realizacją tego procesu we współczesnej Rosji. Jak pokazuje dyskusja nad problemem prywatnej własności ziemi przez różne gałęzie rosyjskiej władzy państwowej, wyjście z tego impasu jest widoczne w sposobie podziału pakietu praw własności i ustawowego ograniczenia możliwości korzystania z niektórych z tych praw.

Tak więc pomimo faktu, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, istnieje niemal całkowity konsensus co do potrzeby pozbawienia nowych właścicieli prawa do wycofania gruntów z produkcji rolnej. Generalnie wydaje się, że w niedalekiej przyszłości wprowadzona zostanie własność prywatna gruntów, ale zostaną wprowadzone znaczące ograniczenia praw właściciela.

12. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK PRODUKCJI

12.1. Treść i formy przedsiębiorczości.

12.1.1. Istota przedsiębiorczości Przedsiębiorca w swojej działalności ma na celu zapewnienie niezbędnej kombinacji lub niezbędnej kombinacji osobistego zysku z pożytkiem publicznym dla zysku. Przedsiębiorczość to działalność polegająca na inwestowaniu pieniędzy w celu osiągnięcia zysku w oparciu o połączenie korzyści osobistych i korzyści publicznej.

Podmiotami przedsiębiorczości mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia partnerów. Osoby fizyczne jako podmioty przedsiębiorczości działają w tym charakterze zazwyczaj poprzez organizację przedsiębiorstwa samotnego lub rodzinnego. Tacy przedsiębiorcy mogą być ograniczeni do kosztów własnej pracy lub korzystania z pracy najemnej.

Stowarzyszenia partnerów jako podmioty gospodarcze mogą działać w formie różnych stowarzyszeń biznesowych: zespołów wynajmu, spółek akcyjnych typu otwartego i zamkniętego, różnych spółek itp.

Najważniejsze cechy przedsiębiorczości to:

• niezależność i niezależność podmiotów gospodarczych. Każdy przedsiębiorca może oczywiście podjąć decyzję w sprawie określonej kwestii w ramach norm prawnych;

• interes gospodarczy. Głównym celem przedsiębiorczości jest uzyskanie jak najwyższego zysku. Jednocześnie, dążąc do własnych czysto osobistych interesów w celu uzyskania wysokich dochodów, przedsiębiorca przyczynia się do osiągnięcia interesu publicznego;

• ryzyko biznesowe i odpowiedzialność. Przy jednej z najdokładniejszych obliczeń pozostaje niepewność i ryzyko.

Wymienione główne cechy biznesu są ze sobą powiązane i działają jednocześnie.

Przedsiębiorczość zawsze wiąże się z innowacjami. Prawdziwą rolą przedsiębiorców w życiu społecznym jest to, że dzięki ich innowacjom nie tylko tworzą nowy porządek, ale, co bardzo ważne, przyspieszają procesy, które już są konstruktywnie dojrzałe w społeczeństwie.

Z powyższego można wywnioskować, że przedsiębiorczość i innowacje we współczesnym społeczeństwie są ze sobą powiązane.

Rynek rolny

Definicję rynku rolnego należy rozumieć jako kompleks stosunków prawnych związanych z realizacją i wdrażaniem umów cywilnoprawnych dotyczących produktów rolnych.

Rynek rolny jako składnik całego systemu

Najważniejszą cechą dzisiejszych stosunków agrarnych jest utrata bytu rynkowego. W rzeczywistości rynek rolny stanowi znaczną sferę stosunków rynkowych. Jednocześnie rynek lądowy jest uważany za jego rdzeń. Według statystyk, Rosjanie zwykle wydają na jedzenie jedną trzecią całkowitej kwoty swoich wydatków na zwykłych warunkach, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ta liczba to tylko jedna piąta.

Rynek rolny charakteryzuje się podobnymi cechami jak cały system rynkowy:

 • szerokie wykorzystanie relacji cenowych;
 • bezpośrednia wycena;
 • gotowość do międzynarodowego partnerstwa.

Jednak stosunki rynkowe w sektorze rolniczym mają swoje własne cechy, więc nie należy ich w żaden sposób zapominać.

Specyfika działalności rolniczej

Funkcjonowanie rynku rolnego często odbywa się w warunkach zwiększonej niestabilności sytuacji rynkowej. Rolnictwo charakteryzuje się rocznym cyklem. W ciągu roku na rynek trafiają towary sezonowe. Sezonowe szczyty i upadki są uzupełniane fluktuacjami pogodowymi. W związku z powyższymi okolicznościami istnieje zwiększone ryzyko przedsiębiorczości. Agrobiznes charakteryzuje się niestabilnymi cenami i niskimi dochodami. Dlatego, aby odnieść sukces w konkurencji wymaga znacznego poziomu profesjonalizmu.

Rynek rolny charakteryzuje się również poważnymi ograniczeniami popytu na produkty rolne. Na przykład, niezależnie od wzrostu ceny chleba, popyt na to samo pozostaje taki sam. Wzrost zapasów ziarna pomaga zmniejszyć dochody chłopów.

Twarda rama jest nieodłączną częścią propozycji ziemi. Całkowita powierzchnia ziemi nie może się zmienić, gdy cena wzrośnie lub gdy spadnie. Jak wszyscy widzimy na przykład w przypadku samochodów.

Funkcjonuje rynek rolny, nierównomiernie rozdzielający towary między wsią a miastem. Rozbieżność była typowa na rynku krajowym od połowy XIX wieku, stała się szczególnie widoczna podczas industrializacji kraju. W czasie, gdy wieś stała się centralnym źródłem funduszy na rozwój fabryk i roślin.

Nieco później nierównowaga równoważnych powiązań między przemysłem a rolnictwem stała się trwała. Tak więc już w 2001 r. Współczynnik dysparytetu wynosił 1, 39. Oznacza to, że wieś zarobiła tylko 100 rubli przychodu na każde 139 rubli wytworzonych produktów.

Zgodnie z przedstawionymi okolicznościami rynek agrarny potrzebuje na bieżąco aktualnej interwencji państwa. Tylko w ten sposób będzie normalnie funkcjonować i zwiększać kapitał w rolnictwie.

Funkcja regulacyjna państwa

W sektorze agrarnym państwo promuje w dwóch płaszczyznach:

 • koordynacja mechanizmów rynku rolnego;
 • Przedsiębiorstwa rolne otrzymują wsparcie państwa.

Producenci rolni korzystają z pomocy państwa w różnych formach. Z reguły są to specyficzne programy państwowe związane z:

 • odtworzenie bazy technicznej;
 • rosnące zapotrzebowanie na produkty spożywcze;
 • poprawa warunków udzielania kredytów bankowych dla rolników;
 • ustalanie cen zakupu produktów rolnych;
 • przechowywanie zapasów w stodołach państwowych, w razie potrzeby;
 • otrzymywanie dotacji i dotacji na rozwój biznesu.

Polityka rolna krajów rozwiniętych. Indeks priorytetów

Na przykład subsydia do sektora rolnego w przeliczeniu na 1 hektar w USA wynoszą 600 USD rocznie, w Niemczech 800 USD, a Rosja wydaje znacznie mniej na te potrzeby, tylko 25 USD.

Polityka rolna krajów rozwiniętych wygląda nieco inaczej. W tym przypadku pojęcie parytetu. Najważniejsze jest to, że corocznie wytwarzana ilość produktów powinna dawać producentom wystarczające środki finansowe na rozwój produkcji i utrzymanie osiągniętego poziomu. Zasady te pozwalają państwu utrzymać równowagę społeczną i ekonomiczną.

Priorytet można obliczyć przy użyciu wskaźnika cen towarów przemysłowych i rolnych. W takim przypadku indeksem priorytetu będzie:

Indeks pokazuje pozycję sektora agrarnego, dzięki czemu w przypadku stwierdzenia rozbieżności możliwe jest szybkie wyeliminowanie przyczyn rozbieżności.

Klasyfikacja rynku rolnego

Rynek rolny można podzielić na 4 rodzaje:

 • rynek lądowy;
 • rynek żywności;
 • rynek pasz;
 • rynek surowców rolnych.

Wykorzystując charakterystykę branżową, są one podzielone na rynki zbóż i produktów zwierzęcych. Podziały te obejmują wiele węższych obszarów rynkowych (zboże, warzywa, nabiał, mięso i inne).

Istnieje również segment wewnątrzgospodarny rynku rolnego i produktów innych niż wiejskie, to znaczy produktów sprzedawanych na obszarach wiejskich lub konsumentów na innych terytoriach.

Sektor rolniczy charakteryzuje się również tym, że nie wszystkie sprzedawane produkty są sprzedawane. Pewna jego część pozostaje na potrzeby produkcji (nasiona, pasza, główne stado zwierząt gospodarskich). Część produkcji trafia na konto płatności naturalnych dla pracowników, a w przypadku rolnictwa indywidualnego - na własną konsumpcję. Cała reszta ma zastosowanie do produktów rynkowych. Część produktów przeznaczonych do sprzedaży w rolnictwie w Rosji to:

 • 45% ziarna;
 • 24% ziemniaków;
 • 55% warzyw;
 • 83% nasion słonecznika;
 • 85% buraków cukrowych.

Istota reformy rolnej

Reforma rolna została zatwierdzona i wprowadzona w życie na terytorium Rosji. Jest kompleksowy i realizowany w trzech obszarach:

 • redystrybucja ziemi;
 • reorganizacja przedsiębiorstw rolnych;
 • tworzenie warunków do rozwoju wsi w sposób społeczny.

Głównym celem reformy jest redystrybucja własności ziemi, przejście od monopolu państwowego do demokratycznej formy rządu. Rosyjska konstytucja stwierdza, że ​​ziemia i inne zasoby naturalne mogą znajdować się w nieruchomości prywatnej, stanowej lub komunalnej.

Ziemia weszła w wolny rynek, mogła stać się przedmiotem licytacji, a kilka razy, jeśli właściciel tak chciał. Co więcej, może być dziedziczony, przekazywany, wymieniany, dzierżawiony do użytku i innych działań. Pracownicy wsi otrzymali działki i udziały w nieruchomościach.

Prawie wszystkie dotychczasowe zbiorowe i stanowe gospodarstwa zostały zreformowane. Na ich podstawie utworzono ponad 24 tys. Stowarzyszeń gospodarczych, 2,1 tys. Spółdzielni rolniczych, około 300 otwartych spółek akcyjnych, 986 stowarzyszeń i 8,4 tys. Obiektów zachowało swój status, reorganizując jedynie swoją działalność zgodnie z wymogami rynku.

Rynek rolny Rosji

Kanał informacyjny ICAR

Rynki rolne: wyniki roku i perspektywy z ICAR na lata 2011-17

Rynki rolne: wyniki roku 2017 i perspektywy na rok 2018 z ICAR

Rynki rolne: wyniki roku 2016 i perspektywy na rok 2017 z ICAR

Rynki rolne: wyniki roku 2015 i perspektywy na rok 2016 od ICAR

Rynki rolne: wyniki 2014 r. I perspektywy na rok 2015 od ICAR

Rynki rolne: wyniki roku 2013 i perspektywy na rok 2014 od ICAR

Rynki rolne: wyniki roku 2012 i perspektywy na rok 2013 z ICAR

Rynki rolne: wyniki 2011 r. I perspektywy 2012 r. Z ICAR

Profile rynku - krótkie recenzje rosyjskich branż rolniczych

Perspektywy dla wszystkich rynków rolnych zostaną omówione bardziej szczegółowo na dziewiątej międzynarodowej konferencji producentów rolnych i dostawców środków produkcji i usług dla sektora rolnego WHERE MARGS 2018. Konferencja odbędzie się w Instytucie Badań Rynku Rolnego przy wsparciu Stowarzyszenia Związków Zawodowych Sektora Rolno-Spożywczego Rosji i Związku Producentów Cukru w ​​Rosji w dniach 1-2 lutego 2018 r. w hotelu Radisson Slavyanskaya w Moskwie http://ikar.ru/gdemarzha

Rosyjskie firmy w różnych rankingach:

 • 75 firm AIC w rankingu RBC-500-2017 http://ikar.ru/articles/197.html
 • 8 firm agrobiznesowych w rankingu największych firm handlowych regionu Czarnoziem w 2017 r. Abireg-50 http://ikar.ru/articles/194.html
 • 12 firm AIC w rankingu RBC - 50 najszybciej rozwijających się firm w Rosji-2017 http://ikar.ru/articles/192.html
 • 56 firm agrobiznesowych w rankingu największych firm w regionie Czarnoziem w 2016 r. Abireg-100 http://ikar.ru/articles/191.html
 • 15 firm AIC w rankingu Forbes - 50 największych zagranicznych firm w Rosji-2017 http://ikar.ru/articles/190.html
 • Najpotężniejszy wierzchołek cukru http://ikar.ru/press/3520.html
 • 50 firm agrobiznesu w rankingu Expert 2017: obrzydliwa obfitość http://ikar.ru/articles/189.html
 • Pyszny przemysł to tabela TOP-50 największych rosyjskich cukrowni http://ikar.ru/press/3194.html
 • 8 firm agrobiznesowych w rankingu RBC: 50 najszybciej rozwijających się firm w Rosji http://ikar.ru/articles/173.html
 • Ekspert: 100 największych firm z branży spożywczej i rolnictwa na Syberii w 2014 r. Http://ikar.ru/articles/169.html
 • Ekspert: 50 największych przedsiębiorstw rolnych w Rosji 2016 http://ikar.ru/articles/168.html
 • 29 firm z branży agrobiznesu w rankingu Expert-2016 największych rosyjskich firm eksportowych http://ikar.ru/articles/166.html
 • 70 spółek rolnych w rankingu największych firm w Czarnozem w 2016 r. Abireg-150 http://ikar.ru/articles/165.html
 • 31 spółek rolnych w rankingu Forbes - 200 największych firm prywatnych w Rosji-2016 http://ikar.ru/articles/164.html
 • 7 firm AIC na poziomie Expert-Syberia http://ikar.ru/articles/147.html
 • 70 firm AIC w rankingu Expert-South http://ikar.ru/articles/141.html
 • 6 firm agrobiznesowych z rankingu RBC 50 najszybciej rozwijających się firm w Rosji http://ikar.ru/articles/140.html
 • 14 największych zagranicznych firm rolnych w Rosji z rankingu Forbes-50 http://ikar.ru/articles/137.html
 • 70 firm AIC w rankingu RBC-500 http://ikar.ru/articles/135.html
 • Ocena 50 największych przedsiębiorstw kompleksu rolno-przemysłowego Rosji według wyników 2014 r. Http://ikar.ru/articles/134.html
 • 33 największe rosyjskie firmy w rankingu agroeksporterów-2014 http://ikar.ru/articles/133.html

Weź udział w ankietach ICAR:

Mikroekonomia. Rynek rolny Rosji - prezentacja

Prezentacja została opublikowana 5 dni temu przez Anastasię Shorokhova

Powiązane prezentacje

Prezentacja na temat: "Mikroekonomia, rynek rolny Rosji" - Zapis:

1 RYNEK AGRARII ROSJI

2 Produkcja żywności to pierwszy warunek życia ludzi całej produkcji. Charakteryzuje to istotną rolę rolnictwa w każdym społeczeństwie. Nasilenie problemu żywnościowego powoduje niezwykle pilną potrzebę rozwoju rolnictwa, powiązanych branż, rozwoju stosunków agrarnych i polityki agrarnej.

3 Funkcje rynku w produkcji rolnej W trakcie swojej działalności rynek pełni następujące funkcje: 1. Zapewnienie nabywcom produktów rolnych odpowiedniej jakości w ilości niezbędnej do zaspokojenia wszystkich pojawiających się potrzeb. Obecnie, w związku z osłabieniem polityki państwa w zakresie regulacji stosunków gospodarczych w sektorze rolnym, powstała sytuacja, w której producenci krajowi nie są w stanie zrealizować całego wolumenu produktów, które są w stanie wyprodukować przy obecnej podaży produkcji i zasobów pracy. W wyniku osłabienia polityki antydumpingowej państwa w zakresie produktów rolnych, dość duży segment rynku został zarekwirowany przez towary importowane, które charakteryzują się niską ceną i niską jakością.

4 2. Stabilizacja cen produktów rolnych. W warunkach normalnie funkcjonującego systemu logistycznego (przede wszystkim energetycznego i transportowego) funkcja ta determinuje kształtowanie się uczciwych cen na rynku rolnym, zapewniając rentowność produktów i zabezpieczoną efektywnym popytem ludności; 3. Zapewnienie wzrostu efektywności produkcji rolnej (obniżenie kosztów produkcji, poprawa jakości produktów, generowanie zysków przez producentów rolnych, rozwój postępu naukowego i technicznego);

5 4. Zapewnienie rozwoju i poprawy stosunków między gospodarstwami. Efekt tej funkcji ma również na celu poprawę efektywności produkcji rolnej. Oddzielenie go na oddzielną funkcję wynika z faktu, że jego działanie nie ogranicza się do granic jednego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ale obejmuje cały kompleks rolno-przemysłowy (produkcja, przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych) oraz kilka innych sektorów gospodarki narodowej (żywienie publiczne, inżynieria, transport, komunikacja i itp.) 5. Zapewnienie rozwoju infrastruktury społecznej wsi i rozwiązywanie problemów społecznych. Ta funkcja jest również realizowana pośrednio poprzez funkcję zapewnienia wydajności produkcji i podfunkcji zapewniającej rentowność produktów rolnych. Z drugiej strony, rozwiązanie problemów społecznych jest jedną ze stron procesu reprodukcji - reprodukcji towarowej "siły roboczej".

6 Rynek rolny jest integralną częścią jednolitego rynku kraju, który jest rozumiany jako obszar wymiany produktów rolnych między producentami a konsumentami. Rynek rolny obejmuje specjalistyczne rynki: - Rynek produktów rolnych. - Rynek lądowy. - Rynek środków produkcji. - Rynek pracy.

7 Cechy rynków rolnych. Według typów rynków rynkowych to: - Rynek zbożowy. - Rynek ziemniaków i warzyw. - Rynek mięsa i produktów mięsnych. - Rynek mleka i przetworów mlecznych Cechy rynkowe produktów rolnych: - Podaż zależy od warunków pogodowych. - Ograniczone możliwości dotyczące jakości i ilości produktów. - Zagwarantowany popyt na produkty rolne. - Duża ilość produktów i ich łatwo psujący się charakter wymagają budowy urządzeń magazynowych i wdrożenia w możliwie najkrótszym czasie. - Koncentracja konsumpcji produktów w miastach. Kanały sprzedaży: - Sprzedaż do państwa. - Sprzedaż za pośrednictwem rynków. - Wdrażanie pracowników.

8 Rynek rolny jest miejscem sprzedaży produktów rolnych i usług przedsiębiorstwa. Łączy rzeczywistych i potencjalnych konsumentów, towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa. Wzrost wydajności w rolnictwie i sprzedaży produktów rolnych może być wspierany przez rządowe środki regulujące rynki rolne.

9 Regulacja rynku produktów rolnych, surowców i żywności. Regulacja rynku produktów rolnych z surowców i żywności jest prowadzona w celu zwiększenia konkurencyjności rosyjskich produktów rolnych, surowców i żywności w celu utrzymania rentowności krajowych producentów rolnych. Głównym celem tego obszaru jest zwiększenie udziału rosyjskich produktów rolnych, surowców i żywności na rynku krajowym, płynne sezonowe wahania cen na produkty rolne, surowce i żywność, a także stworzenie warunków do zwiększenia eksportu produktów rolnych i rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej na rynku krajowym.

10 Farmy wszystkich kategorii Produkty rolne 0,158742,41380,92587,83261,73339,2367,17,1 w tym: produkcja roślinna 0,058394,7669,81191,51703,51636,4191,8.8 zwierzęta gospodarskie 0.100347,7711,11396, 3155821702,81768.3 Organizacje rolnicze Produkty rolne 0.116335.6615.61150.01540.61600.81756.0 w tym: produkcja roślinna 0.044189.0294.4485.9775.4738.1840.6 zwierzęta gospodarskie 0, 072146,6321,2664,1765,2862,7915,4 Gospodarstwa domowe Gospodarstwa rolne 0,042383,2681,01250,41426,91440,91569.8 w tym: produkcja roślinna 0,014188,5311,4572.1699.06.0677, 0800.4 hodowla zwierząt gospodarskich 0,028194,7369,6678,3727,9763,9769,4 Gospodarstwa chłopskie (rolnicze) 1) Produkty Zajmuję się rolnictwem. 23,684,3187,4294,2297,5361,3 w tym: produkcja roślinna. 17 401 013 522,29 1212,3277,8 zwierząt gospodarskich. 6 420,353,965,176,283,5 Rosyjski Rocznik Statystyczny Produktów ROLNYCH WEDŁUG KATEGORII GOSPODARSTW

11 15.7. REALIZACJA GŁÓWNYCH PRODUKTÓW ORGANIZACJI ROLNYCH (mln ton) Ziarno 32 042 840,6 46 244,545,1 tego zboża 19 222 528,2 31 426 527,3 32 435 830,9 Nasiona roślin oleistych 2,84,14,8 6,27,27,9 Ziemniaki, tysiąc ton Warzywa, tys. Ton Bydło i drób (waga żywa) 3.036,8.3 6.87.68.4 Mleko 12,5 13,2 13.313.713.0 Jajka, miliard sztuk 22.552.328,2 28 529,028,7

12 Dynamika wskaźników produkcji rolnej w Rosji (dla rolnictwa jako całości, dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt) w latach, jako% poziomu z 1989 r.

13 Dynamika eksportu zboża z Rosji w latach, w milionach ton

14 Produkcja mięsa i produktów mięsnych w Rosji w latach, w%. [17] [17]

15 Opodatkowanie W latach dla producentów rolnych, którzy nie przeszli na pojedynczy podatek rolny, stawka podatku dochodowego wynosi zero, od 1 stycznia 2013 r. Podatek powinien wynosić 18%, a od 2016 r. 20%. W styczniu 2012 r. Szef Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej poinformował, że jej resort zaproponował przedłużenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw rolnych do 2020 r.

16 Wniosek 1. Własność, swoboda gospodarcza, udział organów państwowych są głównymi warunkami wstępnymi rozwoju rynku w sektorze rolnym. 2. Oprócz ogólnych funkcji regulacyjnych rynek rolny spełnia następujące funkcje: dostarczanie nabywcom produktów rolnych odpowiedniej jakości w ilościach niezbędnych do zaspokojenia wszystkich pojawiających się potrzeb; stabilizacja cen produktów rolnych, zapewnienie wzrostu wydajności produkcji rolnej, rozwój i poprawa relacji między gospodarstwami i infrastruktury społecznej wsi. 3. Najważniejszym problemem polityki agrarnej jest zapewnienie parytetu cen produktów rolnych i środków produkcji, aby ustalić związek między dochodowością branż a kosztami produkcji.

Rynek rolny Rosji

Rolnictwo współczesnej Rosji można scharakteryzować jako nieefektywne. Wydajność pracy w rosyjskim rolnictwie jest 8 razy mniejsza niż w USA i prawie 40 razy w hodowli zwierząt! Na jednostkę produktów zwierzęcych zużyto zboże w 2 - 3 razy więcej niż w krajach rozwiniętych. Straty produktów rolnych podczas zbiorów, transportu i przechowywania, według ekspertów, stanowią do 1/3 plonu.

Od największego eksportera zboża na początku wieku Rosja stała się jej głównym importerem. W ostatnich latach około jedna trzecia konsumpcji żywności została osiągnięta dzięki importowi. Można to wyjaśnić obiektywnie istniejącymi warunkami naturalnymi Rosji, ale przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego można by je zrekompensować. Spadek poziomu technicznego rolnictwa wynika z przyczyn ekonomicznych.

Spośród wszystkich podmiotów rynku rolnego w Rosji (spółki akcyjne i spółki utworzone na podstawie kołchozów i państwowych gospodarstw rolnych, gospodarstw rolnych, gospodarstw obywateli), najskuteczniejszym producentem okazały się gospodarstwa obywateli. Zajmujące zaledwie 6% użytków rolnych stanowią 51% całej produkcji rolnej. Pod koniec lat 90. wyprodukowali: 90% ziemniaków, 77% warzyw, 52% mięsa, 45% mleka i 31% jaj.

Przegląd głównych tematów rynku rolnego w Rosji pokazuje, że wszyscy oni są w bardzo słabym stanie. I żaden z nich nie jest gotowy do skorzystania z możliwości oferowanych przez prywatną własność na ziemi. Dla wszystkich głównych producentów produktów rolnych o trudnej sytuacji finansowej. Nawet w latach zbiorów w 2000 i 2001 r. Około połowa przedsiębiorstw była nieopłacalna. Szczególnie nieopłacalna była produkcja mięsa, mleka, wełny: straty wyniosły 50 kopiejek. za każdy rubel produkcji.

Wprowadzenie nieograniczonej prywatnej własności ziemi w warunkach skrajnej słabości przedsiębiorstw rolnych może doprowadzić do utraty ich gruntów. Zakup gruntów przez struktury finansowe w celach spekulacyjnych, a także ich wycofanie z użytkowania rolniczego, może stać się rzeczywistością.

Tak więc istnieje sprzeczność między potrzebą wprowadzenia prywatnej własności ziemi a niebezpieczeństwami związanymi z realizacją tego procesu. Wyjście z tej sytuacji jest możliwe poprzez podzielenie pakietu praw własności i prawne ograniczenie możliwości korzystania z niektórych z tych praw. Tak więc pomimo wprowadzenia własności prywatnej nowi właściciele nie otrzymali prawa do wycofania ziemi z użytkowania rolniczego.

Istnieją przykłady dochodowych gospodarstw rolnych, reprezentujących gospodarstwa rolne utworzone przez prywatne firmy handlowe i przedsiębiorstwa przemysłowe.

Ogłoszenia

Cena: 1000 rub. Nasza firma zajmuje się produkcją zwojów śrubowych (pióro ślimakowe, segmenty ślimakowe) do śrub

Cena: 45 600 rub. Kosiarki jednokomorowe KN-210 bez palców są przeznaczone do koszenia trawy z plonem

Oferujemy ładowarki zbożowe. Przeznaczony do ładowania ziarna i innych lekkich materiałów sypkich.

Cena: 5868 rub. Dostarczamy całą gamę Pronaru Sp. z oo po cenach producenta. Dostawa na terenie całej Rosji

Prosty i skuteczny kultywator do prac ziemnych do stosowania na wszystkich rodzajach gleby na dużych wysokościach

SOLAR FIELDS jest jednym z wiodących producentów sprzętu rolniczego dla

Cena: 120 rubli. Sprzedam jałówki rasy Czarne i różnorodne. W obecności 50 goli. Kategoria ciężaru 150 - 300 kg. Cena

Cena: 930000 rub. Oferujemy suszarkę bębnową o wydajności suszenia 5 ton na godzinę. Działa na każdym

Od ponad 15 lat produkujemy niezawodne urządzenia do młynków paszowych i mini-warsztatów: kruszarki,

Cena: 250 rub. Drodzy krolikovody! Mini farma oferuje zdrowe i mocne rasy królików mięsnych w cenie

Tablica ogłoszeń rolniczych zapewnia bezpłatną i skuteczną reklamę!

Oddział rolnictwa w Rosji zajmuje jedno z czołowych miejsc. Do głównych zadań właścicieli gruntów należy produkcja roślinna, maszyny rolnicze i hodowla zwierząt.

W uprawie roślin, znaczenie przypisuje się rozwojowi tego przemysłu jako nauki, która bada różne odmiany i formy roślin. Jak uzyskać dobre zbiory przy minimalnych kosztach pracy? Na ratunek przychodzą projektanci i operatorzy maszyn. Nowoczesny sprzęt rolniczy jest maksymalnie zautomatyzowany i ułatwia najbardziej złożoną pracę ludzką. Agrotechnics można kupić od producenta lub w sklepie specjalistycznego sprzętu. Oferujemy sprzedawcom i kupującym prostszą opcję.

Po otrzymaniu dużego żniwa dla przedsiębiorcy, ponownie pojawia się pytanie, jak opłacalne i szybko go sprzedać? Jak zapisać i dostarczyć do kupującego w odpowiedniej formie? Zadania te można łatwo rozwiązać, reklamując swoje produkty.

Hodowla nie jest ostatnim miejscem w gospodarstwach hodowlanych. Rasy bydła są co roku ulepszane i ulepszane. Znalezienie zwierzęcia do hodowli plemienia jest bardzo trudne. Ale jeśli spojrzysz na sekcję hodowlaną na naszej stronie, możesz szybko znaleźć rasę, która spełnia Twoje wymagania.

Branża rolnicza rozwija się każdego roku i staje się coraz bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców. Ale do dobrej pracy potrzebujesz odpowiedniej reklamy. Wszyscy rozumieją, że profesjonalna reklama i jej umieszczanie nie są małymi pieniędzmi. Dajemy możliwość darmowego reklamowania Twoich produktów lub sprzętu!

Każdego dnia tysiące internautów szukają reklam: sprzedaj, kup lub wymień na naszej tablicy! Twoja reklama umieszczona na tablicy ogłoszeń będzie bardzo skuteczna! Rynek rolny, dogodnie zlokalizowany na naszej stronie, jest zawsze zadowolony z nowych użytkowników oraz licznych kupujących i sprzedających!

Zyskowna sprzedaż lub kupno sprzętu rolniczego

Wybierając sekcję do umieszczania reklam, masz szansę całkowicie sprzedać lub kupić sprzęt rolniczy za darmo, uzyskać lub polecić usługi weterynaryjne, wynająć lub kupić działkę dla swojej firmy, znaleźć potrzebnego Scotta i rozwinąć swoją farmę.

Nasza tablica ogłoszeń skierowana jest do przedsiębiorców z branży rolniczej w Rosji. Możesz umieścić swoją reklamę w 15 sekund. Aby to zrobić, nie musisz płacić za dodatkowe usługi i wyrzucać pieniędzy. I nie tylko mieszkańcy waszego regionu to zobaczą, ale wszyscy, którzy tego chcą.

Wybierając odpowiednią kategorię, weźmiesz właściwe miejsce na rynkach rolnych i wygodniej będzie użytkownikom znaleźć Twoje produkty. Zdjęcia będą okazją do wizualnego zobaczenia, co sprzedajesz lub chcesz kupić! Pamiętaj, aby zobaczyć raz! Spróbuj opublikować więcej niż jedno zdjęcie i wyraźnie pokazać swoje produkty ze wszystkich stron.

Możesz nie tylko umieszczać reklamę, ale także ją kontrolować. Dodaj lub usuń informacje, edytuj dane osobowe. Jest to wygodne w przypadku zmiany ceny, jeśli produkty nie są sprzedawane przez dłuższy czas lub dodawania nowych produktów.

Strona jest popularna i poszukuje reklam zawierających wszystkie innowacje. Możesz łatwo użyć filtra i ustawić tylko region, który potrzebujesz. Ponadto reklamy mogą być sortowane według ceny. Po prostu znajdziesz właściwy. Ponadto możesz wybrać temat lub sekcję, które Cię interesują.

Dbamy o naszych klientów i każda reklama jest testowana. Na naszej tablicy ogłoszeń nie ma nieprzyzwoitych ani denerwujących ogłoszeń wątpliwych usług.

Dlaczego warto wybrać naszą tablicę ogłoszeń? Tylko gwarantujemy całodobowy i całkowicie darmowy przegląd Twoich produktów z maksymalną liczbą użytkowników witryny. Spróbuj raz wykorzystać rynek rolny na naszej stronie, a nie będziesz mógł odmówić tej usługi!

Nasza tablica ogłoszeń stanie się waszym nawigatorem na rynku maszyn i usług rolniczych!

Top