logo

Wzrost produkcji w kraju jest zawsze szacowany, a jego gospodarka, w krajach rozwiniętych gospodarczo, wytwarza ponad 60% PKB. Jeśli masz zamiar założyć firmę w takim przemyśle tworzącym system, lepiej nie zaczynać bez szczegółowego biznesplanu.

Nasz portal oferuje bezpłatny dostęp do planów biznesowych naszych ekspertów poświęconych różnym rodzajom produkcji, na przykład produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, firmie zajmującej się przemysłem lekkim lub ciężkim.

Każdego roku staje się coraz więcej szkła, które należy usunąć. Naczynia, stare szkło, wnętrze, urządzenia przemysłowe i wiele więcej zamieniają się w stłuczkę, która wymaga przetwarzania. Ale ten proces w naszym kraju, tak jak w bliskiej zagranicy, dopiero zaczyna się poprawiać.

Ze względu na rosnącą popularność tej technologii produkcja paneli vulture może być dobrym biznesem. Jeśli szukasz miejsca do zainwestowania pieniędzy, zwróć uwagę na produkcję paneli CIP. Należy to zrobić tak szybko, jak to możliwe, dopóki rynek nie zostanie przeciążony przez konkurentów.

Naukowcy szacują, że jeden mieszkaniec dużej metropolii wyrzuca 300 kg śmieci. Prawie 40% tej masy zajmują makulatura lub makulatura. Nawet jeśli nie jesteś ekologiem, recykling makulatury może być świetnym biznesem.

Produkcja szklarni jako firmy jest opłacalna, ale sezonowa. Stopniowo dostosowując produkcję metalowych konstrukcji, oferując klientom korzystne ceny i dodatkowe usługi, możesz zarobić dużo pieniędzy. Szklarnie są pożądane wśród letnich mieszkańców, rolników, właścicieli działek.

Suche mieszanki budowlane są pożądane we wszystkich regionach bez wyjątku. Duży asortyment jest wyjaśniony wymaganą charakterystyką rozwiązań budowlanych dla różnych warunków klimatycznych w regionach, w których są stosowane, priorytetowymi obszarami ich wykorzystania w naprawie lokali mieszkalnych i przemysłowych, aranżacji powierzchni domów i projektowania krajobrazu na działkach gospodarstwa domowego.

Dziś dzianinowe rękawiczki są bardzo popularnym produktem. Są one niezbędne do wszelkiego rodzaju produkcji, do pracy w polu i na działkach prywatnych. W życiu codziennym zwykłe drobne naprawy w całym domu również nie wymagają stosowania rękawic ochronnych.

Jeśli zbliżysz się do umysłu, aby rozwiązać taki problem, jak produkcja świec, może przynieść ogromne zyski. Wszyscy wiedzą, że świece są wszędzie pożądane. Rynek gotowych produktów: kościoły, restauracje, wróżbiarnie, sklepy z artykułami żelaznymi, sklepy z towarami okultystycznymi. Wszystko to jest interesujące przy robieniu świec w domu, jako firma.

Rolnictwo w naszym kraju rozwija się dość aktywnie. Powstają nowe duże przedsiębiorstwa państwowe i duża liczba prywatnych małych gospodarstw. To jest podatny grunt dla rozwoju własnego biznesu w tym obszarze.

Współczesny sztuczny kamień w pełni odtwarza naturalny odpowiednik. Ze względu na swoją charakterystykę zajmuje stabilne miejsce na rynku. Producent sztucznego kamienia to niewielka inwestycja, osiągająca wysoki poziom rentowności.

Produkcja sufitów podwieszanych, podobnie jak każda działalność komercyjna, wymaga biznesplanu. Musimy rozwiązać wiele pytań: cenę sprzętu, zasady wyboru pokoju i wiele więcej.

Dla tych, którzy dobrze wiedzą, czym jest klocek lego, materiał ten jest atrakcyjny nie tylko oryginalną nazwą. Pod wieloma względami ta popularność opiera się na możliwości otwierania produkcji klocków Lego w domu.

W ostatnich latach Rosja była świadkiem boomu budowlanego na rynku mieszkań spoza miasta. Na tej podstawie aktywnie rozwijają się różne technologie produkcji materiałów budowlanych, w produkcji i sprzedaży, z których można zrobić udany biznes. Dzisiaj rozważamy biznesplan produkcji bloków arbolitnyh, zwany również drewnem betonowym.

Liczba samochodów w Rosji nieustannie rośnie, wraz z rozwojem motoryzacji ludności, rozwijają się nisze do produkcji towarów dla samochodów. Dzisiaj rozważymy popularny pomysł biznesowy, którego realizacja nie wymaga dużych inwestycji finansowych i złożonych procesów biznesowych - jest to produkcja szamponów samochodowych

Łańcuchowy ogniwo łańcucha jako materiał konstrukcyjny został wynaleziony i opatentowany w 1878 roku przez Karla Rabitza. Siatka wykonana jest z metalowego drutu ze stali niskowęglowej, częściej z powłoką polimerową lub ocynkowaną. Rzadko zdarza się znaleźć siatkę ze stali nierdzewnej.

Papier toaletowy jest wymagany codziennie przez osobę, więc zapotrzebowanie na nią będzie stałe. Organizacja produkcji papieru toaletowego pod warunkiem, że strategia marketingowa jest prawidłowa, pozwoli zająć określoną niszę na rynku i uzyskać stabilny zysk.

Co to jest węgiel drzewny? Jest znany ze względu na zastosowanie w różnych obszarach domowych i przemysłowych. Węgiel drzewny to wyjątkowy i przyjazny dla środowiska produkt. Wydobywano ją w dawnych czasach, zwłaszcza jej wydobycie wzrosło w XX wieku.

Ser to niezwykle poszukiwany produkt na rosyjskim rynku, a popyt na niego stale rośnie z roku na rok. A to oznacza, że ​​fabryka mini-sera z odpowiednią organizacją musi przynosić właścicielowi dobre dochody.

Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem własnej firmy i szukasz przyzwoitej oferty, zalecamy skupienie uwagi na biznesie płyt warstwowych.

Domowy tytoń dobrej jakości, pozbawiony dodatkowych zanieczyszczeń, jest zawsze poszukiwany, jako czystszy i bardziej ekologiczny produkt. W takiej sytuacji uprawa tytoniu może przynajmniej pomóc zaoszczędzić własne wydatki, a maksymalnie - stać się opłacalnym projektem biznesowym.

Cegła jest jednym z najpopularniejszych produktów na rynku materiałów budowlanych. Większość z nas urodziła się w szpitalu położniczym z cegły, pojechała do przedszkola zbudowanego z cegły i wróciła do mieszkania rodziców położonego w ceglanym wieżowcu.

Biznesplany - 10 szt. / Biznesplan firmy produkcyjnej Terminus LLC

Moscow State Engineering Physics Institute

Biznesplan spółki produkcyjnej LLC "Terminus"

buduj multimedialne stacje robocze.

Uczniowie z grupy K9-02:

Analiza sytuacji w branży

Analiza rynku

Ocena ryzyka projektu

Obliczanie kosztu jednostkowego

Prognoza produkcji i sprzedaży

Rachunek zysków i strat

Saldo dochodów i wydatków

Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa

Referencje

W tym biznes planie uwzględnia się różne warunki, przeprowadza się niezbędne analizy i wymagane obliczenia dla dalszej produkcji produktów - multimedialnych stanowisk komputerowych.

W wyniku badań przeprowadzonych na analogach zamierzonego produktu ustalono skład, właściwości techniczne, wygląd i inne cechy naszego produktu. Ich szczegółowy opis znajduje się w dziale "Stworzenie projektu". Ta sekcja uzasadnia również, dlaczego potencjalni nabywcy będą musieli kupić podobny produkt, dlaczego woleliby kupić nasz produkt i jak długo możemy utrzymać zalety naszego produktu. W wyniku ciągłego podnoszenia jakości różnych narzędzi multimedialnych pojawiła się możliwość pojawienia się uniwersalnego narzędzia łączącego wszystkie najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. W przypadku produktu takiej jakości będzie stałe zapotrzebowanie, spowodowane potrzebą zwiększenia poziomu wyposażenia dostępnego dla użytkowników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Istotną rolę odgrywa także nasza względnie wąska koncentracja na produkcji tylko tego produktu, co pozwoli naszej organizacji na wizerunek przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji tego produktu, a taka firma nie istnieje obecnie na rynku tej branży.

Dział "Plan marketingowy" zawiera analizy sytuacji w branży, rynku i konkurencji. Podsumowując tę ​​sekcję, możemy wyciągnąć następujące wnioski. W tej branży istnieje znaczny brak jednego produktu, który łączy w sobie wyniki ostatnich postępów w rozwoju obszarów tej branży. Tymczasem popyt na konkretny produkt już istnieje, a nawet się zwiększy, ponieważ kilka istniejących analogów naszego produktu okazuje się w rzeczywistości całkiem udanym użyciem narzędzi multimedialnych w rozwiązywaniu powyższych szerokiego zakresu zadań. Ale jak dotąd na planowanym rynku nie ma produktów firmy, która wyraźnie specjalizuje się w wytwarzaniu produktów, które są bezpośrednio przeznaczone do rozwiązania opisanych problemów. Nasza organizacja zamierza zajmować pustą niszę na tym rynku, zapewniając nabywcom towary i zyski.

Bardziej szczegółowy opis rynku sprzedaży znajduje się w odpowiedniej sekcji biznesplanu.

Do wyników analizy konkurencji można również dodać niewystarczającą reklamę istniejących firm swoich produktów. Zwracamy także uwagę na brak w treści tego nacisku reklamy na wszechstronność i multimedia tych produktów. Wrażenie takiej reklamy jest w przybliżeniu następujące: są komputery z multimediami, ale jest wiele komputerów, a multimedia z nimi nie są dodatkiem do komputera, który pozwala mu rozwiązywać dodatkowe zadania. W reklamie naszego przyszłego produktu nacisk zostanie położony na to, że są to multimedialne stacje komputerowe, a nie coś innego, i że są one uniwersalne dla szerokiej gamy konkretnych zadań i są dostępne dla zainteresowanych.

W dalszej części planu biznesowego obliczana jest ocena ryzyka projektu. Zgodnie z jego wynikami można zauważyć, że trzy najważniejsze zagrożenia to niewystarczający popyt na produkty, wyższe ceny komponentów i niestabilna jakość komponentów.

Szacunkowo najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia pierwszego ryzyka jest wspomniana wyżej reklama. Ponadto spodziewany jest aktywny udział w forach i różnych wystawach na ten temat, prowadzenie prezentacji i innych podobnych działań. Rozwiązanie kwestii podniesienia cen komponentów oczekiwane jest w drodze osobistych umów z firmami dostawczymi lub ich oficjalnymi przedstawicielami, a także ze wzrostem liczby firm-dostawców. To prawda, że ​​w pewnym stopniu nie odpowiada to sposobowi zmniejszenia trzeciego ryzyka - wyborze najbardziej niezawodnego dostawcy z gwarantowaną jakością komponentów. Ale to ryzyko w rankingu jest dwa punkty za poprzednim, dlatego uciekanie się do tej metody redukcji jest tylko ostatecznością, to znaczy, przy bardzo niskim ryzyku zawieszania cen dostawcy wysokiej jakości komponentów. Pozostałe zagrożenia są uważane za mało prawdopodobne i łatwe do usunięcia.

Następna sekcja biznesplanu to "Plan finansowy".

Zgodnie z wynikami obliczeń jednostkowego kosztu produkcji planowany koszt jednostkowy wyniesie 1529 000 rubli, a szacowany zysk na jednostkę produktu to 3 000 000 rubli. a zatem całkowity koszt pracy wyniesie 21 889 000 rubli. Koszty materiałowe wynoszą 11 818 000 rubli, koszt przetworzenia wynosi 4 001 000 rubli.

Sieć testowa związana z urządzeniami została zaprojektowana w celu monitorowania wydajności i jakości produktów.

Prognozę wielkości produkcji i sprzedaży produktów oblicza się na trzy lata i obejmuje obliczenie ceny i jednostkowego kosztu produkcji w przypadku zmiany wielkości produkcji. Dalej w planie finansowym jest rachunek zysków i strat. Zgodnie z wynikami bilansu dochodów i wydatków na zysku netto w wysokości 306 680 000 rubli. miesięcznie, zyski zatrzymane wyniosą 246 359 000 rubli. na miesiąc. I wreszcie, zgodnie z wynikami obliczania współczynników oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa, rentowność wytwarzanego produktu wynosi 1.351, a rentowność produktu wynosi 0,328.

Obecnie rynek wyraźnie wykazuje tendencję do stałego wzrostu popytu na multimedia. Jednak istniejący rynek komputerów osobistych może nie w pełni zaspokoić rosnące potrzeby. Firmy, a nawet zwykli użytkownicy komputerów domowych potrzebują pełnoprawnej stacji multimedialnej wyposażonej zgodnie z ich potrzebami. Dlatego nasz projekt jest bardzo obiecujący. Produkt planuje się zmontować z komponentów najlepszych firm światowej sławy, co powinno również stymulować jego sprzedaż.

Zakłada się, że po cenie produkt będzie dostępny nie tylko dla organizacji, ale także dla użytkowników komputerów domowych, którzy chcą mieć wysokiej jakości stację multimedialną w domu. W związku z tym kategorie te określają zakres potencjalnych nabywców produktu.

Proponowana nazwa produktu to "Gepard", co powinno symbolizować szybkość jego pracy. Produkt jest dostarczany z 10-stopniową stacją CD-ROM, profesjonalną kartą dźwiękową, szybkim modemem i cyfrową płytą wideo. Używany monitor multimedialny o oryginalnym designie. W obudowie monitora zamontowane są głośniki pozwalające uzyskać wysoką jakość dźwięku. Projekt produktu jako całości wykonany jest na niezwykle wysokim poziomie estetycznym. Nasz produkt nie tylko wykona swoje podstawowe funkcje, ale także ozdobi dom lub biuro kupującego.

Szacunkowa cena - 21 889 000 rubli.

Analiza sytuacji w branży.

Obecnie w dziedzinie produkcji komputerów osobistych nastąpiła zmiana w kierunku multimediów, jednak ogólnie rzecz biorąc, branża nie reaguje wystarczająco na rosnące potrzeby. Większość tych produktów na rynku jest gorsza od naszych pod względem parametrów technicznych i nie w pełni odpowiada potrzebom rynku. Zauważalna jest potrzeba najnowocześniejszej i najlepszej jakości stacji multimedialnej. Na tej podstawie możemy oczekiwać utrzymującego się wysokiego popytu na nasz produkt.

Ponieważ postęp naukowy i technologiczny w tej branży nie idzie nigdzie indziej, wymagana będzie bieżąca rewizja poziomu technicznego produktu i jego dostosowanie do potrzeb. Ale w chwili obecnej poziom techniczny produktu pozwala na taką weryfikację nie wcześniej niż dwa lata po rozpoczęciu produkcji.

Ten produkt był pierwotnie przeznaczony do sprzedaży w europejskiej części Rosji, ponieważ w tej części kraju zapotrzebowanie na nasz produkt jest najbardziej wyraźne. Wynika to z obecności dużej liczby dużych miast, w których gęstość firm i indywidualnych użytkowników - potencjalni nabywcy produktu jest nieproporcjonalnie wyższa niż w pozostałej części kraju. Jest to również związane z najlepszymi możliwościami finansowymi mieszkańców dużych miast.

Główny planowany rodzaj sprzedaży - pojedynczy. Jednak w przypadku kupujących, którzy zakupili więcej niż 10 produktów, planowane są zniżki w wysokości 3-7% całkowitych kosztów produktów.

Promowanie produktu na rynku będzie szeroko wykorzystywaną reklamą w mediach. Planowane jest intensywne uczestnictwo w forach i wystawach na ten temat. Jest to przydatne do promowania naszego produktu, zdobywania sławy i prestiżu oraz przyciągania klientów.

Już na początku oczekuje się wysokiej rentowności ze względu na relatywnie niski koszt produktu, który jest wynikiem hurtowych zakupów komponentów głównie od firm - oficjalnych przedstawicieli producentów.

W chwili obecnej niemożliwe jest wyodrębnienie największego producenta takich produktów na rynku. Istnieje wiele małych i średnich firm, które starają się wypełnić tę niszę na rynku, ale według naszych ekspertów wielkość i techniczny poziom ich produktów jest wyraźnie niewystarczający, aby sprostać potrzebom rynku. Z reguły konkurenci firm nie koncentrują się na stacjach multimedialnych, a podobne produkty są obecne między innymi. Konkurenci szeroko wykorzystują reklamy, głównie w druku, i ćwiczą produkcję swoich broszur reklamowych i ulotek (ale nie wszystkich). Jednak, jak już wspomniano, produkty multimedialne zajmują mniejszą część wyposażenia oferowanego przez konkurencyjne firmy. W odniesieniu do tego produktu, potencjał konkurencyjny naszej firmy w stosunku do największych konkurentów wynosi, według ekspertów, co najmniej 2,5 / 1 (obecnie).

Ocena ryzyka projektu.

Na podstawie ocen ekspertów przeprowadzono ocenę ryzyka zgodnie z metodologią podaną w [1].

Biznesowy plan produkcji

Biznesplan jest pisemnym projektem rozwoju procesu produkcyjnego, a ten plan jest potrzebny do opanowania nowych obszarów firmy lub uruchomienia nowych projektów w firmie, które pomogą jej osiągnąć jakościowo nowy poziom rozwoju. Tak więc, bez niepowodzenia, biznesplan powinien zawierać kilka sekcji, z których każda odgrywa ważną rolę.

Cechy biznesplanu produkcji

Biznesplan przedsiębiorstwa przemysłowego różni się od planów przedsiębiorstw handlowych i przedsiębiorstw świadczących usługi. Tak więc dokument zawiera aspekty komercyjnego wydarzenia, które ma zostać opracowane. Biznesplan zawiera informacje o tym, kto spożyje produkt. W trakcie opracowywania planu biznesowego rozpoznawane są ukryte zagrożenia oraz widoczne są wady i zalety tego wydarzenia. Będzie to konieczne, aby móc wykorzystać główne wady i zalety.

Biznesplan przedsiębiorstwa przemysłowego pozwala rozwiązać następujące zadania:

 • Oszacuj i prognozuj marże zysku;
 • Wykryj niezbędne przeszkody i zrób wszystko, aby je wyeliminować;
 • Mieć informacje na temat możliwości rynków zbytu i przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Oceniaj główne wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

W czasie przygotowywania biznesplanu produkcji (fabryka, fabryka, kombajn) cały proces jest szczegółowo opisany. Zawiera opis całego procesu. Głównym zadaniem planu produkcji jest uzasadnienie wyboru procesu produkcji, a także przedstawienie uzasadnienia dla głównych wskaźników. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że biznesplan ma za zadanie wykonać całą niezbędną ilość towarów za pomocą obliczeń, a jednocześnie dotrzymać terminów.

Lista pytań wyświetlanych w biznesplanie produkcji

Ogólnie można ułożyć pytania, na które każdy plan produkcji musi odpowiedzieć:

 • Jakie warunki będą optymalne do produkcji towarów?
 • Jaka pojemność będzie potrzebna, aby zapewnić ciągłość produkcji?
 • Kto dostarczy niezbędne surowce do produkcji towarów?
 • Czy będzie współpraca i z kim?
 • Jakie wyposażenie należy zakupić w celu uzyskania pełnego procesu produkcyjnego?

W tej sekcji możesz zadecydować, jak wysoka będzie jakość wytwarzanych produktów, w jaki sposób będą one monitorowane. Sporządzane są prognozy realizacji niektórych planów i obliczana jest potrzeba środków finansowych na realizację projektów.

Główne sekcje planu produkcji są następujące:

 • Charakterystyka procesu technologicznego;
 • Zapewnienie produkcji surowców;
 • Informacje o personelu;
 • Lista płac, informacja o liczbie pracowników;
 • Składniki ekologiczne;
 • Obliczanie głównych wskaźników przedsiębiorstwa.

Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie

Przed rozpoczęciem aranżacji pomieszczeń produkcyjnych i przystąpieniem do zakupu sprzętu, należy zająć się szeregiem spraw, które pomogą bez przeszkód radzić sobie z dalszymi działaniami. W przypadku takich problemów należy sporządzić dokumenty. Ponadto musisz wybrać formę organizacyjną i prawną, a może to być LLC i mieć uproszczoną formę opodatkowania, a także IP. Konieczne jest zawarcie wszystkich umów na dostawę surowców, a także rozwiązanie problemu ze sprzedażą gotowych produktów. Będziesz musiał uzyskać licencję na produkcję żywności i uzyskać certyfikat jakości gotowego produktu.

Plan biznesowy produkcji sera

Na przykład decydujesz się na produkcję sera. Aby kontynuować proces, musisz przygotować odpowiedni pokój.

Wymagania dotyczące pokoju

Ogólnie rzecz biorąc, zakład powinien zawierać kilka lokali, jest to warsztat do bezpośredniej produkcji, magazyn do przechowywania gotowych produktów, a także lokale użytkowe dla pracowników.

Ponadto konieczne jest zapewnienie miejsca do komunikacji. Aby nie musieć inwestować dużych pieniędzy na początkowym etapie zakładania firmy, zaleca się, aby nie kupować budynku, ale go wypożyczyć. A jeśli w trakcie prowadzenia działalności pojawią się aktywa do ich zakupu, wówczas będzie można wykupić budynek. Ogólnie rzecz biorąc, wynajęcie niewielkiego pokoju wyniesie 5 000 rubli miesięcznie.

Sprzęt

Biznes plan musi zawierać wszystkie opisy techniczne sprzętu, który będzie używany. Potrzebna będzie więc kąpiel z długą pasteryzacją, która będzie miała objętość, a także parafina (75 l), wanna IPX, prasa, specjalne formularze, chłodnie do przechowywania, stolik dla czarodzieja.

Dostawy

Jednym z kluczowych punktów biznesplanu przy rozpoczynaniu działalności jest rozwiązywanie zadań logistycznych. Konieczne będzie rozwiązanie problemu z dostawą surowców, a także gotowych produktów sieci kupujących. Nie jest tajemnicą, że ostatecznie smak sera zależy od surowców użytych do jego wytworzenia. Bardzo silnie ta zależność przejawia się w serach twardych skał.

Surowce mleczne wykorzystywane do produkcji sera mają szereg wymagań:

 • Wartość wskaźnika aktywnej kwasowości na poziomie pH jest dość wysoka i nie jest niższa niż 6,8.
 • Mleko nie zawiera antybiotyków;
 • Surowce mleczne mają szereg konkretnych wskaźników: poziom tłuszczu - 3,5%, białko 3%, temperatura, w której pobierany jest surowiec, nie przekracza 12 stopni. W przypadku kontraktów na dostawę surowców, muszą one określać indywidualne wymagania.

Personel

Personel jest ważnym elementem każdej produkcji. Jeśli chcesz otworzyć mini-fabrykę do produkcji sera, to personel powinien składać się z więcej niż 7 osób. Aby proces produkcji sera odbywał się najszybciej i wydajniej, personel musi obejmować następujących pracowników: technologa, managera, wytwórcę sera, właściciela magazynu, pracowników w liczbie 3 osób. Koszt wypłaty pracy miesięcznie wyniesie około 120 000 rubli.

Część finansowa

Komponent finansowy jest obowiązkowy w każdym biznesplanie, ponieważ bez niego cały proces produkcji nie będzie uzasadniony z punktu widzenia celowości. W trakcie przeprowadzania obliczeń taki wskaźnik obliczany jest jako okres zwrotu, który jest początkową inwestycją kapitałową podzieloną przez kwotę zysku netto za jeden miesiąc, wynikiem będzie liczba okresów, za które zainwestowane środki mogą zostać zwrócone. Aby obliczyć ten wskaźnik, należy wykonać prognozę zysku netto, a do tego trzeba poznać bazę klientów.

Załóżmy, że początkowa inwestycja kapitałowa wynosi 7 100 000 rubli. Obejmą one wynajem lokali, zakup sprzętu do produkcji, jego instalację.

Konieczne i ważne jest również uwzględnienie miesięcznych wydatków, ale nie kosztów początkowych, ale osobno. Będzie to wynajęcie pokoju, wynagrodzenie pracowników, amortyzacja sprzętu, rachunki za media, podatki itd. Tak więc łączna kwota wydatków każdego miesiąca będzie 600 000 rubli. Zysk netto to różnica między przychodami za miesiąc a wydatkami za miesiąc, a będzie to 2 000 000. W ten sposób, dzieląc początkową inwestycję przez zysk, otrzymujemy:

7 100 000/2 000 000 = 3,55 miesięcy.

Tak więc zwrot z inwestycji nastąpi za około 3,5 miesiąca, a biorąc pod uwagę fakt, że jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, liczba ta jest bardzo dobra.

Tak więc produkcja sera będzie wymagać znacznych inwestycji finansowych, ale przy odpowiednim podejściu do prowadzenia działalności gospodarczej można osiągnąć przyzwoity poziom dochodów w pierwszym miesiącu pracy. Jednak w tym celu należy planować co miesiąc i planować działania krok po kroku, co pozwoli szybko dojść do rezultatu.

Aby uzyskać maksymalne i szybkie wyniki pracy oraz zainwestować wysiłki w proces produkcji, konieczne jest bardzo kompetentne sporządzenie biznesplanu i przewidzenie wszystkich przeszkód, które mogą powstać w toku działalności. Ważne jest, aby zwracać uwagę na personel, sprzęt i pomieszczenia, które można początkowo wynająć i mieć niewielkie rozmiary. Jeśli te zalecenia będą przestrzegane, mała firma może przekształcić się w wymarzoną firmę.

Produkcja planu biznesowego

1. Biznesowy plan produkcji

Krótkie memorandum inwestycyjne

ChemRussia to przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości chemii czyszczącej pod marką Cobra ™.

Oferta ChemRussia obejmuje 34 nazwy detergentów kwaśnych i alkalicznych, mydło w płynie, środki dezynfekujące itp.

Zalety produktów marki Cobra to:

 • korzystne ceny;
 • szybka dostawa produktów;
 • wygodne opakowanie;
 • produkty o wysokiej marży.

Profesjonalny rynek czyszczenia rośnie o około 30% rocznie. Udział krajowych firm w rynku szacowany jest na 200-220 milionów dolarów. Stany Zjednoczone.

Firmy sprzątające powinny być wyróżnione wśród głównych konsumentów produktów czyszczących (43%). Również potencjalni nabywcy produktów to przedsiębiorstwa przemysłowe i przemysłowe, szpitale, placówki opieki nad dziećmi, firmy obsługujące transport kolejowy, gospodarstwa hodowlane, firmy cateringowe i budowlane.

Marketing projektu podkreśla wykorzystanie charakterystycznej strategii wizerunkowej, która zakłada pozycjonowanie produktu jako najnowocześniejszego i wysokiej jakości produktu wśród swoich odpowiedników na rynku.

Do dystrybucji i promocji towarów wykorzystywanych w reklamie w mediach drukowanych, zasobach internetowych, a także w reklamie zewnętrznej itp.

Personel produkcyjny ma od 5 osób, należą do nich:

 • Dyrektor,
 • Kierownik produkcji
 • Pracownik produkcji
 • Manager

W przypadku tego projektu próg rentowności wynosi 206 tysięcy rubli. na miesiąc.

Potrzeba kapitału obrotowego wynosi 426 tysięcy rubli.

Okres zwrotu z projektu wynosi 9 miesięcy.

Przez 24 miesiące trwania projektu przychód wyniesie 51 346 tysięcy rubli.

2. Pomysł na biznes: produkcja

Opis firmy, produktu lub usługi

Grupa przedsiębiorstw HimRussia jest jednym z głównych rosyjskich producentów środków chemicznych do czyszczenia, który od ponad 7 lat produkuje wysokiej jakości produkty pod marką Cobra ™. W 2015 r. ChemRussia otwiera zakłady franczyzowe w regionach Rosji i WNP, a na rok z powodzeniem wprowadza 3 produkty do czyszczenia w Rosji.

GK ChemRussia produkuje wysoce skuteczne produkty, które wykorzystują:

 • firmy sprzątające (ich liczba w Rosji osiągnęła ponad 1000)
 • przedsiębiorstwa przemysłowe i produkcyjne;
 • szpitale;
 • obiekty opieki nad dziećmi;
 • firmy kolejowe;
 • kompleksy hodowlane;
 • zakłady gastronomiczne;
 • firmy budowlane.

Biznesplan przedsiębiorstwa przemysłowego

Opracowanie biznesplanu dla przedsiębiorstwa na przykładzie AOZT "Dysk" z planowaniem produkcji nowego rodzaju produktu. Analiza kanałów i metod promocji sprzedaży, ocena ryzyka produktowego projektu. Oblicz koszt produkcji i niezbędne inwestycje.

Wysyłanie dobrej pracy w bazie wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza.

Studenci, absolwenci, młodzi naukowcy, którzy korzystają z bazy wiedzy w swoich badaniach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Moskiewski Instytut Inżynieryjno-Fizyczny

Biznesplan przedsiębiorstwa przemysłowego

ukończył Nenarokov S.S.

sprawdzone Erivansky Yu.A.

  WPROWADZENIE 4
 • PODSUMOWANIE 5
 • 1. PRZYKŁAD PROJEKTU 7
 • 1.1 Opis produktu 7
 • 1.1.1 Dane techniczne 7
 • 1.2 Możliwe nabywcy towarów 7
 • 1.3 Różnica towarów od podobnych produktów konkurencji. 8
 • 2. PLAN MARKETINGU 9
 • 2.1 Analiza rynku 9
 • 2.2 Analiza segmentu rynku firm zajmujących się naprawą i konserwacją pojazdów 10
 • 2.3 Segmenty rynku 10
 • 2.4 Wejście na rynek 11
 • 2.5 Konkurencja na rynku 11
 • 2.6 Cele i strategie marketingowe 13
 • 2.7 Ceny 13
 • 2.8 Przeprowadzenie kampanii reklamowej 14
 • 2.9 Schemat dystrybucji towarów 14
 • 2.9.1 Metody promocji sprzedaży 15
 • 3. RYZYKO PROJEKTU 16
 • 3.1 Lista ryzyk 16
 • 3.2 Ocena ryzyka 17
 • 4. PLAN FINANSOWY 20
 • 4.1 Obliczanie kosztów produkcji na jednostkę 20
 • 4.2 Prognoza produkcji i sprzedaży 22
 • 4.3 Rachunek zysków i strat za 1996 rok 24
 • 4.4. Saldo przychodów / kosztów z zysku netto 25
 • 4.5 Obliczanie wskaźników oceny finansowej 26
 • 4.6 Obliczanie okresu zwrotu 26
 • LITERATURA 28

WPROWADZENIE

Biznesplan jest jednym z pierwszych zbiorczych dokumentów uzasadniających inwestycje i zawiera zagregowane dane na temat planowanej nomenklatury i wielkości produkcji, charakterystyki rynków zbytu i bazy surowcowej, potrzeb produkcyjnych ziemi, zasobów energetycznych i zasobów pracy, a także zawiera szereg wskaźników dających wyobrażenie o komercyjnym charakterze., budżet i efektywność ekonomiczna rozważanego projektu, a przede wszystkim interesujący uczestników - inwestorów projektu. Obliczenia wskaźników są dostosowane do wymagań i warunków współczesnych inwestycji krajowych i zagranicznych.

Biznesplan jest przedmiotem własności intelektualnej, przedmiotem tajemnicy handlowej i podlega odpowiedniej ochronie.

AOZT AvtoDisk (zarejestrowany w Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej, numer koncesji 16478561)

Adres: 115522 Moskwa, Novoslobodskaya, 34

Założyciele: NPO Trade-Avto (adres 115522 Moskwa, ul. Shabolovskaya 15)

KB Promstroibank (Moscow address Tverskaya st. 11)

Konto rozliczeniowe №001507147 w 14 oddziale CB Promstroybank

Dyrektor Kabanov AA Tel (095) -124-54-76

Prawnik Maslenov VA bodies (095) - 124-54-77

Główny księgowy Nerin S A tel (095) - 124 -56 -80

Dyskietka AOZT posiada

powierzchnia magazynowa 250 metrów kwadratowych. m i powierzchnia produkcyjna 1200 metrów kwadratowych. m (pod adresem Moskwa, budynek Aviamotornaya 2)

sklep firmowy "Avtodiski" pod adresem Moskwa ul. Czarny rząd 34

PODSUMOWANIE

AOZT Disk planuje wyprodukować nowy typ produktu: odlewane koła samochodowe i wchodząc na rynek moskiewski. Koła ze stopów lekkich różnią się od zwykłych dysków trwałością, a ich konstrukcja jest o wiele przyjemniejsza. Koła z takimi tarczami są bardziej trwałe i atrakcyjne. Firma planuje zająć 2% rynku w 1 roku 8% w ciągu 2 lat 14% w ciągu 3 lat Głównymi konkurentami są krajowe VAZ i zagraniczne Rover i Chrysler, w porównaniu z nimi nasza firma ma kilka zalet - unikalny stop z dodatkiem tytanu i metalu-plastiku (patent nr 190985) i jest dość konkurencyjny (szczegółowe obliczenia konkurencyjności w rozdziale 4)

Zaplanuj promocję produktu na rynek. Zastosuj podejście cenowe cena jest taka sama jak dla konkurentów Firma VAZ służy jako wytyczna. Nacisk kładziony jest na prowadzenie intensywnej kampanii reklamowej i jakości obsługi posprzedażnej. Reklama bada obecność unikalnych właściwości produktu testowanego przez niezależne laboratoria i uzyskanie certyfikatu zgodności nr 987120. Firma reklamowa powinna odbywać się pod hasłem "Great wheels - great car".

Kanały dystrybucji. Planuje się sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu firmowego Avtodiski oraz poprzez odsprzedawców z 10% rabatem. Hurtownia z magazynu (partie z 50 dysków) ze zniżką 5%.

Promocja sprzedaży. Nasza firma zapewni raty przy zakupie z 10 dysków na okres do 1 miesiąca (więcej szczegółów w rozdziale 4).

Ocena ryzyka projektu. Sekcja 6 przeprowadziła ocenę ekspercką możliwych zagrożeń. W przypadku ryzyka, wynikiem jest Wi * Vi (gdzie Wi jest wagą ryzyka Vi jest średnim prawdopodobieństwem wystąpienia)> 10 środków zaradczych zostało opracowanych.

Współczynniki oceny finansowej projektu. Rentowność produktu = Zysk ze sprzedaży / Koszt całkowity = 719,28 / 2663,3 = 0,27.

Rentowność produktu = Zysk ze sprzedaży / koszt przetworzenia = 719,28 / 1028 = 0,7

Zwrot ze sprzedaży = Zysk z bilansu / dochód = 719,28 / 3377,2 = 0,21

Stopa zysku = Dochód netto / Inwestycja = 467,53 / 2663 = 0,18

Koszty produkcji wyniosły 369,9 tys. Rubli, produkcja progu rentowności została osiągnięta przy wydaniu 5700 sztuk produktów.

Konieczne jest zainwestowanie 2 663 mln rubli. Zwroty łącznie z dyskontem (odsetki bankowe 10%) przez 2 lata 7 miesięcy.

1. PRZYKŁAD PROJEKTU

1.1 Opis produktu

Koła samochodowe z aluminiowymi kołami są integralną i ważną częścią samochodu. Wybór odpowiednich kół wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Felgi aluminiowe różnią się od zwykłego marginesu bezpieczeństwa.

1.1.1 Dane techniczne

Dyski samochodowe naszej firmy odpowiadają standardowym podobnym produktom nr 19860-79 firmy Gosstandart Federacji Rosyjskiej.

Wymiary: średnica -35cm szerokość 20cm

Specjalny stop: EX1275 opracowany przez firmę (patent nr 980456) z dodatkiem tytanu i metalu-plastiku.

Żywotność: zaprojektowana dla przebiegu 300 000 km

1.2 Możliwe nabywcy towarów

Samochodowe felgi aluminiowe naszej firmy (Model nr 1) są przeznaczone do samochodów krajowych VAZ 2101 - VAZ 2107, VAZ 2108, VAZ 2109 oraz importowanych samochodów klasy średniej, takich jak FIAT, OPEL, VolksWagen i inne (Szczegółową listę marek samochodów można obejrzeć w naszym sklepie "Auto Disks", jest również dołączony do dokumentacji produktu) Istnieją następujące potencjalne nabywców naszych produktów:

Właściciele powyższych marek samochodów.

Firmy zajmujące się konserwacją samochodów.

(Szczegółowa analiza rynków w sekcji 4)

1.3 Różnica towarów od podobnych produktów konkurencji.

Na rynku rosyjskim jest kilku producentów podobnych produktów: krajowy VAZ i kilka zagranicznych. Wśród zagranicznych konkurentów w naszym kraju najczęstsze są dwie firmy: Rover i Chrysler. Ich produkty są szeroko rozpoznawane i uznawane za wysoką jakość. Ale bardzo wysoka cena (około 600 tysięcy rubli) uniemożliwia szeroką dystrybucję towarów. Dyski naszej firmy praktycznie nie ustępują jakości tym analogom, a mają niższą cenę (około 450 tysięcy rubli). W porównaniu do krajowych produktów VAZ, nasz produkt ma dłuższą żywotność w przybliżeniu w równych cenach, co potwierdzają testy testowe naszej firmy i kilka niezależnych laboratoriów testowych (istnieje certyfikat zgodności nr 524). Zastosowanie unikalnego stopu metaloplastiku EX 1275 (patent nr 980456) pozwala naszym produktom uzyskać najlepsze wskaźniki wytrzymałości i trwałości.

Szczegółową analizę zawodników podano w rozdziale 4.

2. PLAN MARKETINGU

2.1 Analiza rynku

Przeprowadzono ankietę wśród właścicieli 10 największych sklepów sprzedających części do samochodów (adresy i nazwy sklepów w załączniku A). Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące liczby nabywców tego rodzaju produktu, tempa wzrostu liczby kupujących od 1995 r. I preferencji. Te 10 sklepów pokrywa 90% rynku sprzedaży samochodów w Moskwie, pozostałe 10% to handel i sprzedaż z rąk. Na podstawie kwestionariuszy zestawiono tabelę 2

Średnia liczba klientów we wszystkich 10 sklepach (1995)

Biznesplany: pobierz gotowe przykłady.

365 gotowych przykładów biznesplanów

Należy pamiętać, że przedstawione poniżej materiały zawierają jedynie przykłady typowych biznesplanów. Podane w nich dane można jedynie uznać za orientacyjne, ponieważ rynek i ceny stale się zmieniają. W tym samym czasie powyższy biznesplan zawiera przybliżony opis kroków, które należy podjąć, aby pomyślnie uruchomić opisywany biznes.

Jeśli chcesz opracować własny plan biznesowy, biorąc pod uwagę specyfikę danego regionu i zdolność wyszukiwania inwestorów lub partnerów, zalecamy skontaktowanie się z ekspertem portalu Openbusiness.ru Allaverdyan V.V. działania i planowanie biznesowe.

Pobierz gotowe biznesplany:

Biznesplany dla biznesu samochodowego

Przykłady gotowych planów biznesowych związanych z biznesem, transportem ładunków, produkcją sprzętu i usługami transportowymi.

Biznesplany dla sektora usług

Zbiór gotowych biznesplanów dla przedsiębiorstw usługowych

Biznesplany dla biznesu podróżniczego

Pobierz przykłady gotowych biznesplanów dla przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich.

Biznesplany przedsiębiorstw handlowych

Zbiór gotowych biznesplanów dla firm detalicznych

Biznesplany w dziedzinie edukacji i doradztwa

Wybór bezpłatnych gotowych planów biznesowych dla instytucji edukacyjnych i organizacji doradczych

Biznesplany dla sektora finansowego i B2B

Przykłady biznesplanów dla przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym

Biznesplany dla biznesu i komunikacji online

Biznesplany związane z biznesem internetowym, zaawansowaną technologią i oprogramowaniem.

Biznesplany w medycynie i farmaceutykach

Gotowe biznes plany dla przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego i medycyny.

Biznesplany spożywcze

Przykłady gotowych biznesplanów do produkcji żywności

Plany usług gastronomicznych

Zbiór gotowych biznesplanów dla organizacji cateringowych.

Biznesplany w nieruchomościach, budownictwie i designie

Gotowe biznes plany przedsiębiorstw działających w branży nieruchomości, budowy, remontów i projektowania.

Biznesplany dla przemysłu lekkiego

Wybór darmowych biznesplanów dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Biznesplany dla rolnictwa

Zbiór gotowych biznesplanów dla rolnictwa

Biznesplany dla sportu

Zbiór gotowych biznesplanów dla sprota

Biznesplany dla biznesu dla zwierząt domowych

Zbiór gotowych biznes planów dla biznesu dla zwierząt domowych

Biznesplany wydawnicze i reklamowe

Gotowe przykłady rosyjskich biznesplanów dla branży wydawniczej, reklamowej, medialnej i rozrywkowej

Wskazówki dotyczące samorozwoju biznes planu, zobacz:

Dowiedz się, jakie będą trendy w nadchodzących latach, aby mądrze inwestować. Porównaj setki franczyz w ciągu trzech dni lub zaproponuj setkom potencjalnych partnerów. 230 marek i 8000 franczyzobiorców z 25 krajów. Do zobaczenia w BUYBRAND!

Szczegółowy przewodnik krok po kroku do samodzielnego przygotowania biznesplanu. Z wyjaśnieniami i przykładami.

Zoome - spójrz na swoje problemy w twarz.

Znajdź pokój. Nauczanie personelu. Zapewnimy wsparcie reklamowe. Pełna automatyzacja biznesowa.

Początkowa inwestycja za otwarcie salonu 8 milionów, wyspy 3 miliony, dział marki 500 tysięcy, nie ma opłaty ryczałtowej. Opłaty licencyjne 2,73%. Gwarancja odkupienia biżuterii.

Inwestycje od 100 000 rubli, w zależności od miasta. W sieci ponad 100 miast Federacji Rosyjskiej i WNP. Dowiedz się więcej.

Dostęp do 700 000 potencjalnych partnerów, dealerów i hurtowników Sprzedamy sprzedaż na poziomie federalnym.

Czy chcesz wiedzieć, kiedy firma się opłaci i ile naprawdę możesz zarobić? Darmowa aplikacja "Obliczenia biznesowe" zaoszczędziła już miliony.

Zyskaj do 600 000 rubli miesięcznie, zwrot 16 miesięcy


Najbardziej pożądany przewodnik na całe życie projektu

Szczegółowy przewodnik krok po kroku do samodzielnego przygotowania biznesplanu. Z wyjaśnieniami i przykładami.

Małe firmy na mini produkcji - 35 pomysłów biznesowych + wskazówki, co opłaca się wyprodukować

Cześć! Dziś porozmawiamy o małej firmie na temat mini produkcji. Otwarcie małej produkcji staje się istotne na tle zmieniających się stosunków gospodarczych. W szczególności polityka kraju mająca na celu zastąpienie importu.

Rozpoczęcie działalności od małego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest doskonałą okazją do wejścia zarówno na rynek krajowy, jak i, w przyszłości, na rynek zewnętrzny. Dlaczego nie? Specjalnie dla czytelników naszej witryny zgromadziliśmy 35 pomysłów biznesowych na produkcję małych firm.

Treść

Znaczenie małej firmy dla mini produkcji


Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek odpowiednie małe firmy do produkcji. Ci, którzy myślą inaczej, są na próżno, ponieważ każdego dnia coraz więcej inwestycji wpływa na rozwój krajowej produkcji w naszym kraju.

Kilka lat temu po raz pierwszy odwiedziłem Europę i byłem bardzo zaskoczony, dlaczego niektórych tak prostych pomysłów na produkcję nie można zorganizować w naszym kraju. Na przykład w Europie Wschodniej, przy wejściu do praktycznie każdej wioski, można zobaczyć ogromną liczbę różnych produktów wykonanych z drewna, gipsu i plastiku do dekoracji ogrodu, od gnomów ogrodowych i flamingów po gotowe altany i małe fontanny.

Minęło prawie 10 lat, a teraz, dosłownie kilka lat temu, w moim własnym mieście, zauważyłem, że mieliśmy również lokalną produkcję zorganizowaną w domu. I jest wiele takich pomysłów. Najważniejsze jest, aby zacząć na czas i znaleźć konsumenta.

Dzisiejszy artykuł został przygotowany tylko po to, aby skłonić niektórych z was do pomysłu zorganizowania mini-produkcji i powiedzieć, co jest teraz opłacalne dla małych firm do produkcji.

35 pomysłów na małe firmy


Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie wybór 35 pomysłów biznesowych na mini-produkcję, które można zaimplementować w małym i dużym mieście. Niektóre można otworzyć nawet w domu.

Ale przeczytaj także inne zbiory pomysłów biznesowych na naszej stronie:

I przydatne artykuły do ​​zakładania firmy:

Pomysł na biznes numer 1 - Produkcja okładek do samochodów

Inwestycje do 50 000 rubli.

Istota pomysłu jest następująca: kupujesz niezbędny sprzęt, znajdujesz wzory okładek w samochodzie i szukasz nabywców, którzy są zainteresowani takimi produktami. Wykonujesz osłonę indywidualnie dla każdego samochodu, po uprzednim omówieniu wszystkich szczegółów z klientem.

Trafność

Osłona samochodu jest niezastąpiona dla każdego samochodu. Chroni go przed opadami, zadrapaniami i światłem słonecznym. Ale takie produkty są mniej popytu niż pokrowce na siedzenia samochodowe. Są łatwiejsze do wykonania, a popyt jest znacznie wyższy. Dlatego też przedsiębiorca, który zdecydował się otworzyć produkcję pokrowców do szycia, trzeba pomyśleć o różnorodności wytwarzanych produktów.

Wdrażanie pomysłu

Aby rozpocząć pracę, musisz zarejestrować się jako indywidualny przedsiębiorca, znaleźć i wynająć pokój, zakupić narzędzia i sprzęt, wynająć minimum pracowników, rozprowadzać reklamy.

Dochód takiej firmy zależy od jakości kampanii reklamowej. Im lepiej sprzedasz swój produkt, im więcej zamówień zostanie otrzymanych, tym wyższy zysk.

Pomysł na biznes numer 2 - Produkcja mebli

Inwestycje około 500 000 rubli.

Istotą projektu jest otwarcie warsztatu do produkcji nowoczesnych modeli mebli szkieletowych i tapicerowanych według indywidualnych parametrów.

Trafność

Ta usługa jest bardzo popularna i wykazuje wysokie tempo wzrostu w swoim segmencie rynku. Wynika to ze wzrostu poziomu dochodów niektórych grup ludności i chęci klasy średniej do zorganizowania mieszkania w oryginalny sposób. Meble gabinetowe uważane są za najbardziej popularne. Jest nabywany nie tylko w lokalach mieszkalnych, ale także w biurach, instytucjach edukacyjnych i medycznych. Taki projekt biznesowy będzie miał zastosowanie w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 250 tysięcy.

Z biegiem czasu, w miejscu publicznym można otworzyć punkt, w którym zostaną wykonane zamówienia. Wykonywanie mebli nie jest tak trudne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a rentowność w niektórych przypadkach sięga 200%.

Wdrażanie pomysłu

Aby zrealizować ten pomysł biznesowy, konieczne jest wydanie adresu IP. Następnie znajdź pomieszczenie (o powierzchni co najmniej 50 m²), w którym będzie zlokalizowana hala produkcyjna, kup minimalny zestaw narzędzi, uzgodnij z dostawcą materiałów o regularnych dostawach wszystkich niezbędnych blankietów, zatrudniaj pracowników (jeśli to konieczne).

Koszty początkowe w takim projekcie:

 • nabycie niezbędnych narzędzi do pracy;
 • wynagrodzenie i szkolenie personelu;
 • zakup akcesoriów i materiałów produkcyjnych;
 • usługi reklamowe.

Rentowność i zwrot z inwestycji w sklepie meblowym w pełni zależą od wielkości produkcji i sprzedaży. Średnia marża handlowa na niektórych typach zestawów słuchawkowych lub szafek może się różnić w przedziale 50-200 procent. Taka działalność wymaga dużych inwestycji finansowych w pierwszych miesiącach, ale może się opłacić po roku stabilnej pracy i kosztów reklamy.

Pomysł na biznes numer 3 - Produkcja mebli bezramowych

Inwestycje - od 100 000 rubli.

Istotą projektu jest otwarcie przedsiębiorstwa przemysłowego w celu opracowania i uszycia modeli bezramowych nowoczesnych mebli.

Trafność

Stylowe i niestandardowe pufy, fotele z miękką wyściółką i jasny design zdobią młodzież i pokoje dziecinne, sale gier. Możliwość stworzenia oryginalnego produktu sprawia, że ​​taki projekt biznesowy jest interesujący i interesujący.

Wdrażanie pomysłu

Aby zrealizować ten pomysł, należy znaleźć dostawców wysokiej jakości materiałów, aby zaangażować doświadczonych projektantów w prace. Ponadto pozycje wydatków obejmują:

 • wynajem pomieszczeń do produkcji;
 • zakup profesjonalnego sprzętu do krawiectwa;
 • personel obsługi technicznej.

Na pierwszym etapie lepiej jest realizować bezramowe meble poprzez rozbudowaną stronę sklepu, aby zawierać umowy z dużymi meblami i salonami.
Zdaniem doświadczonych przedsiębiorców taki projekt może stać się samowystarczalny w ciągu trzech miesięcy. Przy średnim koszcie jednego miejsca z wypełnieniem 1000 rubli cena detaliczna zaczyna się od 2500 rubli przy minimalnym projekcie. Wzrost zysków przyniesie pracę z indywidualnymi szkicami i zamówieniami biur projektowych.

Pomysł na biznes numer 4 - Wykonywanie mebli z wikliny

Początkowa inwestycja środków - do 100 000 rubli.

Istota projektu

Ten "kreatywny" pomysł na biznes to otwarcie prywatnego warsztatu do robienia pięknych i niezwykłych mebli z naturalnego wikliny.

Trafność

Ten ekologiczny materiał znów znajduje się na fali popularności. Z niego produkują zestawy słuchawkowe do restauracji i rekreacji, które można umieścić w kraju lub w mieszkaniu. Oprócz mebli potrzebne są również artykuły dekoracyjne do kuchni, koszyki wielkanocne lub kwietniki.

Wdrażanie pomysłu

Możesz wyposażyć taki warsztat w każde małe pomieszczenie i pracować bez zaangażowania personelu. Największym problemem jest zakup wysokiej jakości surowców, dlatego wielu prawdziwych rzemieślników woli samodzielnie zbierać loznyak. Gałązki wierzby mogą być cięte o dowolnej porze roku i nie przechowywane w pomieszczeniach. Pomaga to obniżyć koszty tkanych produktów i zwiększa rentowność.

Możesz zaoszczędzić na wynajmie powierzchni handlowej, przyjmowaniu zamówień i reklamie produktów za pośrednictwem sklepu internetowego. Dobry zysk daje możliwość współpracy ze sklepami meblowymi i studiami projektowymi, rozwojem ekskluzywnych projektów do gustu klienta. Ten projekt może przynieść zysk netto w wysokości co najmniej 30 000 rubli i spłacić w zaledwie 2 miesiące pracy.

Pomysł na biznes numer 5 - Produkcja kolorowego gruzu

Inwestycje od 50 000 r. do 100 000 r.

Istota pomysłu jest następująca: kupujesz zwykły gruz, odświeżasz go, pakujesz w małe torby i znajdujesz punkty sprzedaży dla gotowego produktu.

Trafność

Kolor kruszony kamień jest bardzo szeroko stosowany w projektowaniu krajobrazu. Składa się z małych cząstek marmuru lub granitu pomalowanych na różne kolory. Farba ma unikalne właściwości, dzięki czemu kolor nie zmienia się z czasem. Taki biznes można rozpocząć od minimalnego zestawu narzędzi, ale trzeba zatrudnić kilku pracowników. Mogą to być osoby bez wykształcenia, które mogą obniżyć koszty.

Wdrażanie pomysłu

Aby zrealizować pomysł na biznes, musisz oficjalnie zarejestrować swoje działania i znaleźć pomieszczenie do suszenia materiału. Następnie kupimy granit lub marmur kruszony, akrylowy i niezbędny zestaw narzędzi i urządzeń (betoniarka, ekran). Następnie możesz wyszukać punkty sprzedaży gotowych produktów.

Bardziej opłaca się wytwarzać pokruszony kamień. Średnia cena za tonę zwykłego gruzu wynosi 2000 rubli, a torba ważąca 20-25 kg kolorowych gruzów kosztuje 300 rubli.

Pomysł na biznes nr 6 - Warsztat produkcji płytek z kamienia dzikiego

Inwestycje od 50 000 r. do 100 000 r.

Istota tego pomysłu jest następująca: znajdujesz złoża piaskowca, dostosowujesz jego produkcję, przenosisz do warsztatu. Następnie pozostaje przetworzyć dziki kamień i znaleźć nabywcę lub punkt sprzedaży gotowych produktów.

Trafność

Dachówka wykonana z dzikiego kamienia, zawsze różniła się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Z tego powodu większość ludzi woli ten materiał wykończeniowy. Produkcja płytek z dzikiego kamienia jest dość dochodowym biznesem dla mieszkańców europejskiej części Federacji Rosyjskiej, ponieważ Główne złoża piaskowca znajdują się właśnie w tym obszarze. W takim przypadku koszt transportu surowców będzie minimalny, a maksymalny zysk.

Wdrażanie pomysłu

Zanim zaczniesz wdrażać ten pomysł biznesowy, musisz znaleźć złoża piaskowca. Jeśli pole znajduje się blisko warsztatu, możesz zarejestrować się jako IP, zdobyć niezbędne narzędzia i sprzęt. Potem pozostaje zorganizowanie kampanii reklamowej i znalezienie kupujących.

Dochód z takiej firmy może być wysoki, jeśli możesz zarządzać wszystkimi procesami produkcyjnymi. Kupujący wysokiej jakości produkt zawsze tam będą, więc zainwestowane pieniądze zostaną zwrócone w ciągu kilku miesięcy.

Pomysł na biznes nr 7 - Robienie nagrobków

Wysokość początkowej inwestycji - 300 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą tego komercyjnego projektu jest otwarcie fabryki do produkcji nagrobków i związanych z nimi akcesoriów ze sztucznego kamienia, betonu lub innych materiałów. Usługa ta jest zawsze pożądana, ale wyróżnia ją wysoki stopień konkurencji na rynku świadczenia takich usług pogrzebowych.

Wdrażanie pomysłu

Umów się na taką firmę może być w małym pokoju, jak garaż lub pobyt poza miastem w pobliżu grobów. Pomoże to obniżyć koszty najmu i obniżyć koszty. Dodatkowe koszty, aby rozpocząć:

 • zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi do pracy i instalacji;
 • pozyskiwanie formularzy do odlewania mieszanin;
 • kupowanie maszyny do złożonego grawerowania;
 • rozwiązywanie problemów z dostarczeniem gotowego pomnika do miejsca instalacji.

Koszt kompletu nagrobków z grawerem wynosi od 20 000 rubli. Cena sprzedaży wynosi 40 000 rubli z marżą w wysokości 100%. Umożliwia to rozwój produkcji, zakup niestandardowych formularzy i poprawę umiejętności. Konkurencyjność można poprawić, oferując ekskluzywne zabytki i stele, wysoką jakość i trwałość przedmiotów rytualnych.

Pomysł na biznes numer 8 - warsztaty produkcyjne Penoizol

Inwestycje od 460 000 rubli.

Istotą projektu biznesowego jest organizacja procesu produkcji, który obejmuje produkcję penoizolu, jego wdrożenie do konsumentów, odbiorców hurtowych.

Trafność

Nowy materiał budowlany stale zyskuje na popularności ze względu na wysoką przewodzenie ciepła i właściwości izolacyjne. Biorąc pod uwagę niski koszt penoizol, stały popyt na nie od budowniczych różnych obiektów, takie warsztaty szybko zapłacą za siebie i staną się dobrym sposobem inwestowania kapitału na nadchodzące lata.

Wdrażanie pomysłu

Aby otworzyć firmę, wymagane będą:

 • mała powierzchnia produkcyjna;
 • specjalny sprzęt;
 • surowce do produkcji;
 • samochód do usług transportowych.

Penoizol może być realizowany za pośrednictwem pośredników hurtowych, detalicznych lub poprzez podpisanie umowy z hipermarketami budowlanymi. Prosta technologia pozwala dostarczać sprzęt bezpośrednio do klienta na placu budowy i pracować w dowolnym obszarze. Dzięki niskim kosztom penoizolu i marży handlowej na poziomie 70-80%, możesz w pełni osiągnąć próg samowystarczalności w pierwszej połowie roku od rozpoczęcia pracy. Największe znaczenie tego materiału stosuje się w ciepłym sezonie.

Pomysł na biznes numer 9 - Tworzenie bloku żużlowego

Inwestycje od 200 000 rubli.

Istotą pomysłu jest organizacja procesu produkcyjnego do produkcji bloku żużlowego do realizacji w budownictwie.

Trafność

Materiał ten jest szeroko stosowany w budowie budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, konstrukcji ścian i rozbudowy gospodarczej. Lokalizacja takiego sklepu w pobliżu dużych miast lub węzłów komunikacyjnych pozwoli ci na regularne zamówienia od hurtowników, zespołów budowlanych, deweloperów.

Wdrażanie pomysłu

Do realizacji niewielkiego zespołu 3-4 pracowników, pokoi z wygodnymi dojazdami. Główne koszty dotyczą takich pozycji:

 • wynajem pomieszczeń przemysłowych, magazyn;
 • zakup niezbędnego sprzętu do produkcji;
 • zakup surowców;
 • koszty wynagrodzeń.

Największy procent zysków przypada na ciepłe miesiące, kiedy budowana jest większość projektów budowlanych. Przy pełnym dziennym obciążeniu pracą w warsztacie można uzyskać 350 wysokiej jakości bloków żużlowych dziennie w cenie jednej za 38 rubli. Przy cenie rynkowej 60 rubli można obliczyć, że dzienny dochód wynosi 7 700 rubli. Przy tej szybkości produkcji w ciągu zaledwie dwóch miesięcy można odzyskać zakup sprzętu i podstawowe koszty. Zimą oszczędności można uzyskać, produkując produkty na stanie.

To ważne! Ta produkcja nie podlega obowiązkowej certyfikacji.

Pomysł na biznes numer 10 - Produkcja rozszerzonych bloków z gliny

Inwestycje - 250 000 rubli.

Istotą pomysłu jest otwarcie warsztatu produkcyjnego do produkcji rozszerzonych bloków z gliny, jego wdrożenie dla organizacji zlecających i konsumentów.

Trafność

Nowoczesny i lekki materiał budowlany jest popularny w aranżacji pomieszczeń mieszkalnych i budynków, w budowie oficyn. Znaczenie jest ze względu na stabilny popyt w offseason, wysoki stopień rentowności.

Wdrażanie pomysłu

Aby wdrożyć proces produkcyjny, konieczne jest znalezienie dużego pomieszczenia gospodarczego z dobrym węzłem transportowym, magazynu gotowych produktów. Większość kosztów finansowych:

 • zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji (betoniarek, stołów wibracyjnych);
 • wynajem strony do suszenia bloków;
 • narzędzia do utrzymania sklepu.

Dodatkowe koszty - zapłata za transport za dostawę surowców, wynagrodzenia dla pracowników sklepu i magazynu.

Pełna zmiana robocza daje 1000 wysokiej jakości wysokiej jakości bloków glinianych przy średnim koszcie 20 rubli. Obrót o wartości 50% daje dzienny zysk w wysokości 10 000 rubli na zmianę. Zwiększając liczbę godzin pracy, możesz odzyskać wszystkie inwestycje w projekcie w ciągu kilku miesięcy.

Pomysł na biznes numer 11 - Produkcja gazu i pianobetonu

Minimalna inwestycja - 540 000 rubli.

Istotą pomysłu na biznes jest wyposażenie mini-fabryki do produkcji gazu lub pianobetonu wraz z późniejszą realizacją firm budowlanych.

Trafność

Nowe rodzaje materiałów z powodzeniem zastępują konwencjonalny beton ze względu na jego praktyczność i niską cenę. Coraz częściej jest wykorzystywany do budowy budynków w dowolnym celu. Istotność projektu wynika z ciągłego zapotrzebowania na gaz i pianobeton, prostego procesu jego produkcji.

Wdrażanie pomysłu

Aby otworzyć taką mini-produkcję, przyszły właściciel musi:

 • wybrać zakład produkcyjny z magazynem i dogodnymi szlakami transportowymi;
 • zakup sprzętu do wytwarzania produktów;
 • pracownicy pociągowi;
 • kupować surowce od dostawców.

Mała roślina może wytworzyć 10 metrów sześciennych na zmianę. wysokiej jakości materiał budowlany. Przy równej objętości pianki i betonu komórkowego, miesięczny obrót może osiągnąć 650 000 rubli. Zysk netto po odjęciu wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich wynosi 200 000 rubli. Przy utrzymaniu takiej wielkości produkcji i sprzedaży mini-fabryka będzie w stanie przeistoczyć się w samowystarczalność za sześć miesięcy.

Pomysł na biznes numer 12 - Produkcja styropianu

Początkowa kwota inwestycji wynosi 300 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą jest otwarcie zakładów produkcyjnych do produkcji betonu polistyrenowego w celu późniejszej sprzedaży konsumentom.

Trafność

Nowy materiał budowlany jest aktywnie wprowadzany podczas budowy różnych budynków i pomieszczeń. Ze względu na wysoką przewodność cieplną i wszechstronność, beton polistyrenowy w coraz większym stopniu zastępuje zwykły kamień i wykazuje wzrost sprzedaży. Rynek dopiero się rozwija, więc konkurencja wśród producentów jest niewielka.

Wdrażanie pomysłu

Aby zorganizować proces produkcji, przedsiębiorca musi przeanalizować rynek sprzedaży i rozwiązać następujące problemy:

 • zakupy niezbędnych surowców i komponentów do produkcji;
 • zakup sprzętu i formularzy specjalnych;
 • personel techniczny pociągu.

Warsztaty można otworzyć poza granicami miasta, aby zaoszczędzić na czynszach i zapewnić pełny dostęp dla ciężarówek. Poszukiwanie sprzedaży powinno odbywać się poprzez reklamę na zasobach internetowych i współpracę z dużymi firmami budowlanymi. Kosztem jednej kostki 2000 rubli i stabilnej sprzedaży, miesięczny dochód może osiągnąć 400 000 rubli w sezonie aktywnych projektów budowlanych.

Pomysł na biznes numer 13 - Produkcja sztucznego marmuru

Minimalna inwestycja to 1 000 000 rubli.

Istotą pomysłu na biznes jest otwarcie małego warsztatu produkcyjnego do produkcji sztucznego marmuru w różnych kolorach.

Trafność

Tego rodzaju materiały projektowe cieszą się dużym zainteresowaniem firm, które ozdabiają lokale, produkują zestawy kuchenne lub oryginalne produkty. Znaczenie firmy ze względu na niski koszt i łatwość produkcji sztucznego kamienia.

Wdrażanie pomysłu

Lepiej zorganizować proces produkcji na specjalnie wynajętym obszarze. Powinien mieć połączenie komunikacyjne i dogodne drogi dojazdowe do wysyłki gotowych materiałów. Dla pełnego cyklu produkcyjnego wymagana będzie minimalna liczba personelu, specjalne wyposażenie i narzędzia do szlifowania.

Mając spektakularny wygląd, sztuczny marmur ma niski koszt. Średni poziom rentowności takich przedsiębiorstw mieści się w przedziale 40-50%. Miesięczne obroty znacznie rosną w ciepłym sezonie i mogą przekroczyć 200 000 rubli. Wysoki popyt na sztuczny marmur i stabilna sprzedaż gotowych produktów pozwala w pełni odzyskać zainwestowaną kwotę w ciągu 6-10 miesięcy.

Pomysł na biznes numer 14 - Produkcja neonów

Inwestycje od 500 000 rubli.

Istotą projektu biznesowego jest otwarcie małego sklepu do produkcji neonów, obiektów reklamowych zleconych przez konsumenta, jego instalacji i dalszej konserwacji.

Trafność

Taka produkcja będzie miała znaczenie w warunkach ciągłego rozwoju sfery handlu, rozrywki w wielkim mieście. Pomimo stabilnego popytu, konkurencja w tego typu branży reklamowej jest raczej niewielka.

Wdrażanie pomysłu

Aby otworzyć przedsiębiorstwo, potrzebna będzie niewielka przestrzeń niemieszkalna, a także zakup lub leasing mini-fabryki do produkcji produktów neonowych. Ponadto koszt będzie wymagał:

 • zakup komponentów do produkcji;
 • koszt szkolenia dmuchaczy szkła;
 • wynagrodzenie menedżerów obsługi klienta;
 • utrzymanie przestrzeni biurowej.

Minimalny koszt wyprodukowanej i zamontowanej taśmy neonowej zaczyna się od 1000 rubli za metr przy kosztach 700 rubli. Daje to dochód netto w wysokości 300 rubli. W zależności od cech konfiguracji, odcień lub złożoność instalacji, cena znacznie wzrasta. Szybki zwrot i samowystarczalność zależą od liczby klientów, dlatego dużą rolę odgrywają reklamy ich usług, wysoka jakość pracy i reklama zadowolonych klientów.

Pomysł na biznes numer 15 - Robienie metalowych drzwi

Inwestycje od 500 000 rubli.

Istotą pomysłu jest otwarcie warsztatu produkcyjnego do produkcji drzwi metalowych różnych modeli i typów, ich późniejsze wdrożenie i instalacja na życzenie klienta.

Trafność

Konkurencja w tym sektorze jest dość wysoka, ale w średnim przedziale cenowym zawsze istnieje zapotrzebowanie na tanie i wysokiej jakości produkty. Oferując doskonałe połączenie jakości, kompleksowej obsługi i przystępnej ceny, możesz wdrożyć opłacalny projekt.

Wdrażanie pomysłu

Otwarcie niewielkiego obiektu i elektrowni będzie wymagało miejsca z dala od centrum, ale z dobrą przesiadką transportową. Ponadto wymagany jest początkowy zakup:

 • sprzęt do produkcji;
 • narzędzia dla zespołu montażowego;
 • materiał i komponenty.

Mały sklep może wyprodukować średnio 200 metalowych drzwi miesięcznie. Po ustaleniu rentowności w wysokości 25% w cenie sprzedaży standardowych drzwi (7000-9000 rubli, w zależności od konfiguracji), możemy mówić o miesięcznym dochodzie ponad 300 000 rubli. Do stałego wzrostu obrotów wymagana jest aktywna reklama, umowy zawierane są z dużymi sklepami budowlanymi, pośrednikami w sprzedaży.

Pomysł na biznes numer 16 - Produkcja środka przeciw zamarzaniu

Inwestycje - 300 000 rubli.

Istotą takiego projektu jest otwarcie przedsiębiorstwa, które będzie produkować różne płyny chemiczne do konserwacji samochodów.

Trafność

Znaczenie firmy nie wymaga specjalnej analizy rynku i docelowych odbiorców. Pomimo kryzysu liczba samochodów rośnie, a wielu właścicieli stara się obniżyć koszty swojej obsługi poprzez wykorzystanie produktów krajowych. Produkując środki przeciw zamarzaniu, szampony samochodowe i inne wysokiej jakości towary, możesz szybko zdobyć godnych klientów hurtowych z masowymi zamówieniami.

Wdrażanie pomysłu

Produkcja nie przedstawia złożoności technologicznej, ale wymaga inwestycji związanej z jej odkryciem:

 • wynająć duży pokój, magazyn;
 • zatrudnianie pracowników (nie więcej niż 4 osoby);
 • zakup lub dzierżawa sprzętu;
 • zakup materiałów opakowaniowych;
 • zakup pewnej liczby odczynników.

Taki biznes można rozszerzyć, wprowadzając popularne produkty, które są podobne w składzie do płynu niezamarzającego. Oprócz głównych odbiorców hurtowych konieczne jest oferowanie usług warsztatom samochodowym przedsiębiorstw, salonów lub sklepów detalicznych. Zapewni to stałe wykorzystanie mocy produkcyjnych i zapewni około samowystarczalności w ciągu roku.

Pomysł na biznes numer 17 - Organizacja produkcji odzieży roboczej

Inwestycje - od 200 000 rubli.

Istotą pomysłu jest organizacja kompletnego procesu opracowywania, wprowadzania i szycia oryginalnych i klasycznych modeli odzieży roboczej dla personelu różnych instytucji.

Trafność

Takie towary są niezbędne dla wielu organizacji, społeczeństw, przedsiębiorstw przemysłowych. Małe atelier są bardziej popytu pod względem małych zamówień z logo dla kawiarni, hoteli, restauracji, prywatnych centrów medycznych.

Wdrażanie pomysłu

Aby otworzyć takie przedsiębiorstwo, wystarczy przyciągnąć niewielki zespół profesjonalistów. Wybór lokalizacji nie odgrywa roli w studiu reklamowym, więc wynajem w dzielnicy mieszkaniowej może przynieść znaczące oszczędności. Kosztowne przejęcie będzie:

 • zestaw profesjonalnego sprzętu do szycia;
 • zestaw niezbędnych akcesoriów;
 • zakup specjalistycznych tkanin.

Opłacalność tego typu działalności szyjącej jest znacznie wyższa niż w przypadku zwykłej pracowni ze względu na objętość każdego zamówienia, indywidualną charakterystykę odzieży. Dlatego też pierwsze miesiące pracy mogą przynieść zysk netto w wysokości do 50 000 rubli, zakładając pokrycie wszystkich kosztów organizacyjnych już w pierwszej połowie roku.

Pomysł na biznes nr 18 - Produkcja lustrzana

Przybliżona inwestycja - do 200 000 rubli.

Trafność

Tworzenie luster to nowy rodzaj małego projektu biznesowego, który nabiera tempa. Firmy zajmujące się produkcją nowoczesnych mebli, ciekawe remonty pomieszczeń i projektowanie biur stale wykazują zainteresowanie tym produktem. Popyt tworzy produkcję luster dekoracyjnych, specjalnych płytek o podobnym działaniu.

Wdrażanie pomysłu

Na pierwszy rzut oka proces produkcji będzie wydawał się skomplikowany, ale będzie wymagał małej listy kosztów, między innymi:

 • wynajem powierzchni warsztatowej;
 • zakup mebli specjalnych, stół do cięcia;
 • nabycie początkowego zestawu materiałów i odczynników;
 • koszt transportu produktów do klienta.

Częściowa produkcja niektórych rodzajów mebli do workflow może przynieść dobre oszczędności. W tak minimalnych warunkach jedna zmiana może wytworzyć co najmniej 20 m2 wysokiej jakości lusterka po koszcie 1 000 rubli. Biorąc pod uwagę, że cena rynkowa takiego produktu zaczyna się od 1 500 rubli, łatwo jest obliczyć dzienny zysk w wysokości 10 000 rubli. Przy stałym obciążeniu zleceniami produkcyjnymi osiągnięcie samowystarczalności może nastąpić po kwartale.

Pomysł na biznes nr 19 - Produkcja w Eurofence

Minimalna inwestycja to 700 000 rubli.

Istotą projektu jest produkcja różnych modeli nowoczesnej eurofence na bazie wyposażonego warsztatu produkcyjnego.

Trafność

Największe zapotrzebowanie na takie wyroby budowlane wśród właścicieli prywatnych budynków lub domów wiejskich, mieszkańców miejscowości wakacyjnych. Duży asortyment i rozsądna cena za eurofencje czynią ten produkt popularnym, a jego produkcja jest opłacalna.

Wdrażanie pomysłu

Do organizacji przedsiębiorstwa w początkowej fazie potrzebne będą:

 • mały warsztat z połączoną komunikacją;
 • zakup lub leasing specjalnego sprzętu produkcyjnego;
 • szkolenie personelu w zakresie umiejętności produkcyjnych;
 • surowce i narzędzia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na reklamowanie swoich usług. Dobry efekt zapewnia organizacja małej przestrzeni wystawienniczej do prezentacji modeli i rysunków. Jako opcja sprzedaży - zawarcie umowy z dużymi supermarketami budowlanymi lub pośrednikami.

Taki projekt biznesowy daje dobry zysk. Należy go otworzyć w trakcie aktywnych prac budowlanych, aby zapewnić dobrą sprzedaż na początkowym etapie. Stworzenie wysokiej jakości produktu i dobrej reklamy pomoże spłacić ten pomysł biznesowy przez rok pracy.

Pomysł na biznes numer 20 - Produkcja okien plastikowych

Minimalna inwestycja to 450 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą nowego projektu jest pomysł biznesowy na wyposażenie w pełni wyposażonego warsztatu do produkcji metalowo-plastikowych klocków drzwiowych i okiennych oraz ich instalację na życzenie.

Trafność

Ten rodzaj produktu ma dość stabilny popyt w miastach każdego rodzaju, pewnie przesuwając drewniane konstrukcje. Pomimo konkurencji możliwe jest mocne ugruntowanie na rynku poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów.

Wdrażanie pomysłu

Otwarcie nowego przedsiębiorstwa wymaga pewnych inwestycji, które zostaną przeznaczone na takie wydatki, jak:

 • wynajem pomieszczeń do produkcji;
 • utrzymanie biura do przyjmowania zamówień;
 • zakup standardowego zestawu narzędzi i wyposażenia dla działu produkcji i prac instalacyjnych;
 • szkolenie pracowników w zakresie produkcji klocków okiennych;
 • reklama i tworzenie stron.

W dużych i gęsto zaludnionych miastach średni wskaźnik rentowności może wynosić 150-300%. Możliwe jest wygrywanie z konkurencją przy udzielaniu rabatów na instalację, naprawę lub obsługę gwarancyjną jednostek okiennych. Ramy laminowane o wzorze drewna i niestandardowych kształtach zyskują na popularności. Cecha działalności - gwałtowny spadek popytu w zimnych porach roku, który należy wziąć pod uwagę przy podziale zysków i inwestycji.

Pomysł na biznes № 21 - Produkcja płytek metalowych

Wysokość inwestycji - 2 650 000 rubli.

Istota projektu

Główną istotą tego projektu biznesowego jest otwarcie technologicznie wyposażonego przedsiębiorstwa do produkcji nowoczesnych płytek metalowych.

Trafność

Nowy rodzaj materiałów budowlanych jest pożądany podczas budowy niskich budynków. Jego praktyczność i wygoda w pracy może spowodować wzrost zainteresowania i zajęcia na rynku materiałów dachowych niszy o objętości 40% na przestrzeni kilku lat.

Wdrażanie pomysłu

Główna kwota musi zostać zainwestowana w kosztowną zautomatyzowaną linię, która może wytwarzać prawie cały cykl pod kontrolą pojedynczego operatora. Nowoczesne instalacje nie wymagają dużej liczby personelu technicznego do konserwacji i szybko płacą za siebie. Ponadto konieczne jest:

 • wynająć pomieszczenie o wystarczającej wielkości do produkcji i magazyny gotowych płytek (ważna jest wymiana ruchu);
 • określić rodzaje produktów;
 • zamieścić ogłoszenie wśród odbiorców hurtowych, firm budowlanych;
 • rozwiązać problem z dostawą wysokiej jakości surowców.

Przy pełnym obciążeniu sprzęt może wytworzyć do 7 metrów wysokiej jakości produktów w zaledwie minutę pracy. Przy około 30-40% rentowności projektu możesz liczyć na pełny zwrot kosztów w zaledwie dwóch sezonach budowlanych.

Pomysł na biznes nr 22 - Produkcja sidingów winylowych

Szacunkowe inwestycje - ponad 1,5 miliona rubli.

Istota projektu

Podstawą nowego projektu biznesowego jest otwarcie wyposażonego przedsiębiorstwa do produkcji bocznicy kolorowej z PVC i jej wdrożenia do odbiorców hurtowych.

Trafność

Praktyczne i wszechstronne materiały budowlane są coraz częściej wykorzystywane do wykańczania i izolowania prywatnych domków i pomieszczeń przemysłowych. Rynek wykazuje stabilny niewielki wzrost różnych typów sidingów winylowych do 7% rocznie i umiarkowaną konkurencję.

Wdrażanie pomysłu

Produkcja siding winylowy jest możliwa dzięki ułożeniu kompletnej linii technicznej. Ma wysokie koszty, więc doświadczeni przedsiębiorcy zalecają początkującym zwracać uwagę na wynajem długoterminowy lub używane modele. Dodatkowe koszty będą wymagać:

 • wynajęcie dużego pokoju, aby pomieścić pojemność i magazyn;
 • szkolenie i wynagrodzenie dla wynajętych pracowników;
 • wynajem lub zakup sprzętu do załadunku;
 • reklama i wyszukiwanie na rynku bocznym.

Biorąc pod uwagę dużą kwotę kosztów początkowych i kosztów zasobów, właściciel nie powinien oczekiwać przekroczenia progu zwrotu wcześniej niż jeden rok regularnej pracy. Sprzedaż może znacznie spaść w sezonie zimowym, ale gwałtownie wzrośnie wiosną. Należy to obliczyć przy obciążeniu i alokacji kosztów.

Pomysł na biznes numer 23 - Produkcja wyrobów kutych

Początkowa kwota inwestycji wynosi 350 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą tego pomysłu na produkcję jest otwarcie w pełni wyposażonego warsztatu do produkcji standardowych i ekskluzywnych produktów według zamówień klientów.

Trafność

Unikalne typy bram z kutego żelaza, ogrodzenia lub kraty okienne są coraz częściej zdobione prywatnymi domami. Rośnie popyt na ręcznie kute ramy mebli, ciekawe produkty, z którymi projektanci uzupełniają wnętrza pomieszczeń. Konkurencja w takich niestandardowych sprawach jest niewielka, ale popyt w miastach milionów ludzi jest wysoki, więc jest miejsce na rozwój dla młodych przedsiębiorstw.

Wdrażanie pomysłu

W ramach przygotowań do otwarcia nowej produkcji konieczne jest:

 • wynająć wygodny pokój dla kuźni z odpowiednią wentylacją;
 • zakup pełnego zestawu specjalistycznego sprzętu i narzędzi;
 • wyposażyć biuro do pracy z klientami;
 • uruchomienie strony internetowej lub sklepu internetowego w celu zapoznania się z asortymentem.

Ogromne znaczenie ma zaangażowanie tego projektanta w opracowywanie nowych produktów. Pomoże to osiągnąć wysoki poziom na rynku i stworzyć krąg stałych klientów wśród biur projektowych i sklepów meblowych. Jeden metr gotowego produktu sprzedawany jest w cenie 3000 rubli za 1000 rubli. Projekty prywatnych kuźni wykazują wysoki poziom odzysków i dochody w wysokości do 400 000 rubli miesięcznie, co szybko obejmuje wszystkie inwestycje.

Pomysł na biznes numer 24 - Produkcja figurek na działkę

Szacunkowe koszty - 300 000 rubli.

Istota projektu

Ten kreatywny projekt biznesowy to organizacja przedsiębiorstwa lub warsztatu do produkcji oryginalnych dekoracji do obszarów ogrodowych z gipsu, betonu lub tworzyw sztucznych.

Trafność

Wielu właścicieli domów prywatnych lub wiejskich domów chce wyposażyć swoje działki w indywidualność w oryginalnym stylu. Ktoś chce zmienić patio swojego biurowca. Popyt to figurki postaci z bajek i zwierząt, wazony, fontanny i kwietniki.

Wdrażanie pomysłu

Aby otworzyć takie warsztaty od właściciela będzie potrzebne:

 • wynająć mały pokój do pracy i przechowywania gotowych figurek;
 • zakup niezbędnego zestawu narzędzi i sprzętu;
 • zakupić suche mieszanki i specjalne farby do pierwszych zamówień;
 • organizować oryginalne reklamy za pośrednictwem Internetu lub wystawy.

Duże inwestycje będą wymagać nabycia specjalnych form do odlewania, których liczba zależy od zasięgu. Wyróżnij się wśród konkurentów, a wzrost przychodów może wynikać z produkcji ekskluzywnych produktów. Przy cenie kosztowej jednej średniej wynoszącej 350-500 rubli cena detaliczna zaczyna się od 1000 rubli. Alternatywnie można oferować dekoracje bez kolorowania w szkołach artystycznych i studiach. Średnia rentowność takich projektów finansowych zaczyna się od 30-35%.

Pomysł na biznes numer 25 - Robienie drewnianych zabawek

Wartość początkowa kapitału wynosi 400 000 rubli.

Istota projektu

Ten oryginalny pomysł na biznes to otwarcie warsztatu lub mini-warsztatu do produkcji oryginalnych dziecięcych zabawek z naturalnego drewna. Taki biznes może się rozpocząć w małym miasteczku.

Trafność

Zapotrzebowanie na takie bezpieczne i przyjazne dla środowiska produkty rośnie tylko co roku wśród opiekuńczych rodziców. Takie towary muszą być certyfikowane i wytwarzane zgodnie ze wszystkimi technologiami. Zabawki Montessori powracają w modzie!

Wdrażanie pomysłu

Istnieje możliwość wyposażenia takiego warsztatu w garaż lub przedłużenie domu prywatnego. Główne koszty, które napotka przedsiębiorca to:

 • nabycie specjalistycznego oprogramowania do projektowania w celu opracowania produktu;
 • zakup specjalnego sprzętu ręcznego i narzędzi stolarskich;
 • szkolenie pracowników i opłacanie zaawansowanych kursów szkoleniowych;
 • nabycie zapasów surowców

Drewno o wysokiej jakości można nabyć po obniżonej cenie z marnotrawstwa warsztatów meblowych. W tym sektorze zabawek poziom konkurencji jest niski. Tworzenie ciekawych i niestandardowych modeli pomoże szybko przyciągnąć lojalnych klientów w postaci sklepów dziecięcych i hurtowych. Średni okres zwrotu z tego projektu waha się od jednego do jednego i pół roku, a sam biznes będzie wymagał pewnych inwestycji reklamowych.

Pomysł na biznes numer 26 - Organizacja własnej winnicy

Początkowa inwestycja funduszy - od 300 000 rubli.

Istota projektu

Przed otwarciem "odurzającego" biznesu konieczne jest dokładne przestudiowanie prawodawstwa w tej dziedzinie. Istotą projektu jest organizacja prywatnej wytwórni win i produkcja wysokiej jakości win domowej roboty. Dobrą podstawą może być stosowanie rodzinnych przepisów, oryginalnych ziołowych nalewek. Takie produkty będą poszukiwane od stałych klientów, restauracji i lokali rozrywkowych.

Wdrażanie pomysłu

Lepiej jest otworzyć własną winnicę w pobliżu lokalizacji winnic, aby niezależnie kontrolować wybór surowców. Idealną opcją byłoby rozbicie własnej ziemi, ale wymaga to dużego kapitału i czasu osobistego. Na początkowym etapie lepiej wykonywać pracę fizyczną. Dzięki tej metodzie największa inwestycja wymagać będzie zakupu beczek i surowców z winogron.

Zwiększając prędkość, możesz inwestować zyski w automatyczne systemy czyszczenia i filtracji, wydajne prasy. Jako dodatkowy dochód, wielu przedsiębiorców rozważa wykonanie kilku rodzajów dżemu według domowych receptur. Koszt jednego litra domowego wina o wartości 50-80 rubli możesz zaoferować konsumentom w cenie 300 rubli i więcej. To sprawi, że projekt przyniesie zyski i pomoże rozwinąć go w przyszłości.

Pomysł na biznes numer 27 - Otwarcie własnego browaru

Początkowa inwestycja to 250 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą projektu "odurzającego" jest otwarcie wyposażonego prywatnego browaru do produkcji kilku własnych piw. Ten rodzaj mini-fabryki może być łatwo umieszczony w małym pokoju, takim jak garaż. Wysoki popyt na tego rodzaju napoje o niskiej zawartości alkoholu nie pozostawi przedsiębiorcy bez zysku nawet w zimnych porach roku. Zwłaszcza, pod warunkiem produkcji własnych pysznych odmian o wysokiej jakości.

Wdrażanie pomysłu

Aby otworzyć mały browar na początkowym etapie prac, można uzyskać niewielką liczbę personelu i wykonać część operacji technologicznych samodzielnie. Aby rozpocząć produkcję, potrzebujesz:

 • znaleźć i ponownie wyposażyć lokale w dobry dostęp dla ciężarówek;
 • zakup sprzętu do destylacji i fermentacji, linii rozlewniczej;
 • przeprowadzić analizę rynku i znaleźć nabywców hurtowych.
 • organizuj aktywną reklamę swojej marki i produktu.

Nawet przy minimalnych inwestycjach taka działalność zacznie się opłacać w ciągu roku. Oznaczenia na piwie mogą znacznie przekraczać 100%. Wysokość zysku zależy całkowicie od wielkości sprzedaży odurzających produktów, kosztów reklamy i produkcji, sezonowości produktu.

Pomysł na biznes numer 28 - Produkcja i konfekcjonowanie miodu

Początkowa kwota inwestycji wynosi 300 000 rubli.

Istota projektu

Ta wersja pomysłu na biznes obejmuje aranżację dużej pasieki, organizację linii do butelkowania i pakowania słodkich produktów. Zainteresowanie żywieniem i recepturami tradycyjnej medycyny sprawia, że ​​taki projekt biznesowy jest bardzo opłacalny i trafny.

Wdrażanie pomysłu

Aby wyposażyć takie pasieki i mini-roślinę do pakowania, powinny znajdować się w czystych ekologicznie obszarach. Idealny do miejsc wiejskich i domków. Aby rozpocząć, musisz rozwiązać kilka praktycznych problemów:

 • aby wyposażyć pasiekę w przestrzeganie wszystkich wymagań, aby umieścić rodziny pszczół;
 • zakup sprzętu do pakowania miodu;
 • rozwiązać problem sprzedaży produktów i znaleźć nabywców hurtowych.

Pierwszy rok pracy można rozpocząć od umieszczenia dziesięciu rodzin pszczół, które przyniosą co najmniej 500 kg miodu i produktów pokrewnych. Przy średniej cenie 500 rubli daje to zysk w wysokości 250 000 rubli na sezon. Pakowanie w małe porcje w wygodnym pojemniku podwoi jego koszt. Dodatkowe ilości można zwiększyć, kupując miód na opakowania w sąsiednich gospodarstwach rolnych, sprzedając konsumentom inne produkty pszczele (propolis, wosk lub pergu). Mimo sezonowości taki projekt szybko się opłaca i przynosi wysoki procent dochodów.

Pomysł na biznes nr 29 - Produkcja płatków śniadaniowych

Wstępne inwestycje - 1 000 000 rubli.

Istotą pomysłu jest opracowanie i rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych do produkcji różnych płatków śniadaniowych, ich sprzedaż hurtowa.

Trafność

Produkty te są w ciągłym zapotrzebowaniu wśród konsumentów, którzy starają się utrzymać właściwą dietę. Znaczenie tego pomysłu wynika z ciągłego wzrostu rynku śniadaniowego (do 10% rocznie) i umiarkowanej konkurencji.

Wdrażanie pomysłu

Aby zrealizować projekt, pomieszczenie produkcyjne będzie wymagane do pomieszczenia warsztatu i małego magazynu do przechowywania gotowych produktów. Główna część inwestycji finansowych zostanie rozdzielona pomiędzy takie pozycje wydatków:

 • zakup wyposażenia specjalnego;
 • zakup surowców na płatki śniadaniowe;
 • wynagrodzenia pracowników;
 • wypożyczyć opłatę za pokój.

Jeden kilogram pożywnego śniadania wyprodukował 30 rubli, biorąc pod uwagę wszystkie koszty jego produkcji. Z zastrzeżeniem pięciodniowego tygodnia pracy i ceny sprzedaży produktów po 50 rubli za kilogram, całkowita kwota zysku operacyjnego może osiągnąć 830 000 rubli. Przy stabilnym wykorzystaniu mocy, taki projekt biznesowy jest w stanie w pełni spłacić za 9 do 10 miesięcy.

Pomysł na biznes numer 30 - Wytwarzanie czystej wody pitnej

Początkowa kwota inwestycji wynosi 300 000 rubli.

Istota projektu

Taką działalnością jest odkrycie i wyposażenie zakładów produkcyjnych do czyszczenia i butelkowania wody w specjalnych pojemnikach. Taka woda pitna stanowi do 30% całkowitego spożycia wśród ludności. Jest kupowany w sklepach różnej wielkości, używanych do gotowania i napojów. Głównymi odbiorcami są placówki gastronomiczne, instytucje (przedszkola, szkoły, biura) oraz zwykłe rodziny.

Wdrażanie pomysłu

Do realizacji tego projektu i otwarcia sklepu konieczne jest rozwiązanie kilku ważnych zadań organizacyjnych:

 • określa terytorium dla umieszczenia obiektów, w których minimalna konkurencja jest rynkiem;
 • zakup sprzętu na cały cykl;
 • zawrzeć umowę na dostawę kilku rodzajów opakowań (plastiku i szkła), a także celofanu do pakowania;
 • uzyskać od odpowiednich władz paczkę dokumentów sanitarnych i certyfikatów jakości.

Projekt ten można zaplanować na wlocie wody ze studni lub systemu zaopatrzenia w wodę, który określa koszt sprzętu i lokalizację sklepu. Pomysł na biznes może okazać się całkiem opłacalny i spłacić w ciągu roku. Aby to zrobić, musisz poważnie podejść do reklamy swojej marki i zapewnić doskonałą jakość.

Pomysł na biznes nr 31 - Produkcja przypraw

Początkowa kwota inwestycji wynosi 300 000 rubli.

Istota projektu

Ten rodzaj działalności reprezentuje organizację przedsiębiorstwa produkcyjnego do produkcji i pakowania aromatycznych przypraw.

Trafność

Pachnące mieszanki są w stabilnym popycie wśród profesjonalnych kulinarnych i zwykłych gospodyń domowych. Wielu konsumentów odkrywa niezwykłe smaki, więc rynek wykazuje wysoki popyt i wzrost dla różnych rodzajów przypraw.

Wdrażanie pomysłu

Ten projekt jest racjonalny, aby otworzyć się w ciepłych regionach, w których rosną niezbędne surowce. Pomoże to kontrolować jakość i zaoszczędzić na transporcie produktów. Dodatkowe koszty obejmują:

 • Wynajem pomieszczeń sklepowych do pakowania i przechowywania gotowych produktów;
 • zakup sprzętu do kilku rodzajów mieszanek i pakowania w różne pojemniki (torby, szkło lub plastik);
 • prowadzenie kampanii reklamowej w celu zwiększenia świadomości marki.

Na pierwszym etapie potrzebna jest pomoc doświadczonego technologa, który pomoże stworzyć kompozycje wyjątkowe pod względem smaku i aromatu. Dzięki aktywnemu podejściu do reklamy i niskiej cenie produktu pomysł na biznes pokazuje poziom rentowności do 70%. Zaczyna się opłacać po dwóch miesiącach stałego wykorzystania mocy produkcyjnych. Główną trudnością jest poszukiwanie dostawców wysokiej jakości surowców za granicą.

Pomysł na biznes numer 32 - Produkcja szklarni

Początkowa inwestycja kapitałowa wynosi do 200 000 rubli.

Istota projektu

Nowym pomysłem na biznes jest otwarcie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją ram i komponentów do szklarni.

Trafność

W kryzysie popyt na te produkty wzrósł dzięki aktywnemu wzrostowi liczby gospodarstw zależnych. Znaczenie ma związek z rosnącym zainteresowaniem krajowego sektora rolnego inwestorami.

Wdrażanie pomysłu

Na wstępnym etapie konieczne jest określenie rodzaju materiału do szklarni. Najbardziej lekki i praktyczny w pracy - plastik i poliwęglan. Aby otworzyć taki sklep, potrzebujesz:

 • Wynajem pomieszczeń do produkcji i biura;
 • zakup sprzętu do obróbki plastycznej i montażu szklarni;
 • reklamowanie swoich produktów za pośrednictwem Internetu i wysyłanie ulotek.

Aby rozpocząć od ręcznej metody produkcji szklarni, wystarczy zebrać kilka produktów tygodniowo, aby szybko odzyskać inwestycję. Rentowność projektu może osiągnąć poziom 150%, ale nie przeceniać kosztów produktów o wysokiej konkurencji na rynku. Dodatkowy dochód może zapewnić usługa opuszczenia prywatnej działki klienta i instalacja szklarni z gotowych bloków zakupowych oraz ich konwersja do potrzeb klienta.

Pomysł na biznes numer 33 - Produkcja sań dziecięcych

Początkowa inwestycja - od 1 miliona rubli.

Istota projektu

Taki projekt biznesowy to duży warsztat do produkcji standardowych i nowoczesnych sań dziecięcych.

Trafność

Ten sektor biznesu nie ma dużej konkurencji. Większość dużych przedsiębiorstw odmawia tego typu produktów, dlatego otwierają się perspektywy rozwoju małych warsztatów. Takie produkty mają sezonowy popyt i wykazują dobrą sprzedaż w północnych i umiarkowanych regionach.

Najpopularniejsze są zwykłe sanie na metalowej ramie. Uzupełniają je wygodne uchwyty, pokrowce, nowe rodzaje drewna i plastiku.

Wdrażanie pomysłu

Aby wdrożyć taki projekt, musisz:

 • znaleźć lokal na warsztat i magazyn z dobrą wymianą ruchu;
 • kupić półautomatyczną linię do obróbki metalu;
 • zatrudniać pracowników i szkolić w zakresie technologii;
 • Rozwiąż kwestię reklamowania produktów i rynku.

Cena detaliczna konwencjonalnych sań zaczyna się od 1000 rubli przy koszcie produktu wynoszącym 500 rubli. Pomoże to rozwiązać problem zwrotu w prawie jednym zimnym sezonie. Ale prawdziwym problemem związanym z tym projektem biznesowym jest sezonowość tego produktu dla dzieci. Należy go rozwiązać, opracowując i wprowadzając do produkcji wózki ogrodowe i komercyjne, kultywatory lub taczki budowlane.

Pomysł na biznes numer 34 - Hale produkcyjne na place budowy

Początkowa kwota inwestycji wynosi 150 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą idei handlowej jest stworzenie małego przedsiębiorstwa do produkcji szop każdej wielkości i konfiguracji według pomiarów klienta.

Trafność

Jest to pożądany interes ze względu na znaczny wzrost na placach budowy. Wiele przedsiębiorstw korzysta z domów zmian dla zakwaterowania personelu, ochrony lub kuchni polowej dla pracowników. Biorąc pod uwagę łatwość produkcji i zapotrzebowanie na produkt, można wdrożyć doskonały projekt biznesowy przy niskich kosztach.

Wdrażanie pomysłu

Kabiny produkcyjne z metalu nie wymagają specjalnego wyposażenia i technologii. Główne problemy produkcyjne:

 • wynajęcie małej sali warsztatowej do montażu nowych hangarów i materiałów magazynowych;
 • zakup kilku zestawów narzędzi dla pracowników;
 • zakup pierwszej partii materiałów do schronów.

Kilku pracowników zbiera jedną szopę przez trzy dni. Jego koszt zaczyna się od 30 000 rubli i zależy bezpośrednio od wypełnienia pokoju i konfiguracji. Cena sprzedaży wynosi co najmniej 50 000 rubli. Zbierając 10 takich domów zmian miesięcznie, możesz liczyć na minimalny zysk netto w wysokości 200 000 rubli. Wprowadzenie nowych modeli aranżacji gniazd rozszerzy grono klientów.

Pomysł na biznes nr 35 - Produkcja mieszanek paszowych

Wysokość kapitału zakładowego - 2 300 000 rubli.

Istota projektu

Podstawą projektu produkcyjnego jest otwarcie małego przedsiębiorstwa do produkcji kilku rodzajów mieszanek paszowych dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych.

Trafność

Rozwój agro-przemysłowego sektora publicznego i prywatnych kompleksów zwiększa popyt na ten rodzaj produktów zwierzęcych. Na rynku produkcji pasz umiarkowana konkurencja to możliwość wprowadzenia nowych przedsiębiorstw.

Wdrażanie pomysłu

Otwarcie mini-fabryki wymaga od właściciela znacznych kosztów finansowych na zakup specjalnej linii, jej instalacji i konfiguracji. W przypadku braku dużych wstępnych zastrzyków można wdrożyć projekt małej mocy do produkcji domowej. Ponadto przedsiębiorca musi:

 • wynająć miejsce na sprzęt i magazyn gotowych pasz;
 • organizować drogi dojazdowe dla ciężarówek;
 • zawierać umowy na dostawę wysokiej jakości surowców;
 • do opracowania bazy klientów poprzez pracę z gospodarstwami i hodowcami zwierząt.

Przy odpowiednim marketingu w ciągu roku młyn paszowy zapłaci za siebie i osiągnie zysk netto. Rentowność takich mini-roślin waha się w przedziale 20-24% przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Wniosek

Podsumowując, chciałbym prosić o dodanie do komentarzy więcej pomysłów biznesowych na opłacalną produkcję, ponieważ nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich obszarów. Tak więc zwiększymy tę kolekcję pomysłów.

Czekamy również na Twoje pytania, jeśli są dostępne!

Top