logo

Czy jesteś doświadczonym biznesmenem, który chce otworzyć poważny i bardzo dochodowy biznes? Oferujemy projekt stworzenia fabryki cukru.

Aby odnieść sukces w branży "cukrowej", trzeba mieć dobre doświadczenia, ponieważ proces pozyskiwania cukru jest dość skomplikowany i kosztowny.

Jedną z zalet stworzenia takiego biznesu jest jego wsparcie ze strony państwa, ponieważ cukier jest jednym z głównych pokarmów wchodzących w skład ludzkiej diety. Ponadto jest on stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych i farmaceutycznych.

Wadą firmy jest bezpośrednie przywiązanie wyprodukowanego produktu do surowców, to znaczy, jeśli nie masz stałych dostawców buraków cukrowych, nie ma sensu także zakładać firmy.

Trudność z organizacją cukrowni polega na rejestracji państwa, ponieważ w tym celu konieczne jest uzyskanie wielu zezwoleń. Wybrany pokój musi być sprawdzony przez różne władze (pożar, SES i inne). Ponadto produkcja musi spełniać wymagania różnych GOST.

Pozytywnym aspektem działalności jest to, że zasadniczo cały wyprodukowany cukier jest wytwarzany z importowanych surowców, więc masz realną szansę na wejście na rynek w atrakcyjnych cenach z wykorzystaniem własnych lub krajowych surowców.

Pomyśl o sprzedaży produktów odpadowych, w tym melasy i miazgi. To da ci możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Według statystyk okres zwrotu organizacji cukrowniczej wynosi do jednego roku. Jednocześnie wskaźniki rentowności wraz z innymi dodatnimi warunkami mogą osiągnąć 180%.

Aby Twoja firma odniosła sukces i zapewniła Ci dobre dochody, musisz najpierw stworzyć skuteczny biznesplan. Przy takich przykładach możesz znaleźć poniżej.

Analiza sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa zawiera biznesplan istniejącego przedsiębiorstwa LLC Karlamansky Sakhar. Przedstawia krótki opis gospodarki, opisuje zasoby produkcji rolnej i efektywność ich wykorzystania. Obliczone wskaźniki efektywności środków trwałych, których wyniki przedstawiono w tabeli. Analiza stanu finansowego i gospodarczego gospodarki, jej konkurencyjności. Przedstawia dynamikę struktury kapitału własnego. Wytyczył uzasadnienie dla organizacji takiego projektu.

sahar2.zip - opracowano biznesplan dla firmy Progress Agro LLC. Zawiera opis produktów i usług. Wiele uwagi poświęca się polityce marketingowej i sprzedaży. Opracowanie identyfikacji i analizy głównych istniejących konkurentów na rynku. Opracowano listę kanałów dystrybucji produktów. W planie produkcji tabela zawiera opis technologii, jakości i certyfikacji produktów. W planie finansowym dokonano obliczeń głównych wskaźników technicznych i ekonomicznych, w tym kosztów bieżących i kapitałowych, wskaźników dochodu i przychodów.

cahar3.zip - przedstawia biznesplan fabryki cukru. Główną różnicą tego biznesplanu od innych jest to, że główna uwaga skupia się na cechach jakościowych wytwarzanych towarów. Analiza asortymentu cukru, który jest realizowany przez różne sklepy. Opracowano obiecujące obszary rozwoju biznesu. Opisuje wymagania dotyczące pakowania i przechowywania cukru. Ponadto zwraca się uwagę na transport cukru, co jest bardzo ważnym punktem.

sahar4.zip- przedstawił biznesplan fabryki cukru. Szczególną uwagę zwraca się na technologię produkcji cukru granulowanego. Teoretycznie szczegółowo opisano wszystkie etapy procesów produkcyjnych i organizacyjnych. W tabelach przedstawiono wszystkie niezbędne pozycje wydatków, obliczono kwotę inwestycji. Zawiera opis możliwych trudności, z którymi można się zmierzyć w procesie prowadzenia działalności. Zalecenia są podejmowane w celu wyeliminowania tych trudności. Opracowano skuteczną politykę marketingową, reklamową i sprzedażową.

Biznesplan cukrowni o mocy 196 000 ton rocznie (z szacunkami finansowymi)

 1. wersja do druku (2 egz.)
 2. wersja elektroniczna (wideo)
 3. nasza książka to prezent!
 4. instrukcja obsługi samodzielnej
 5. projektowanie

Z wydajnością 196,000 ton gotowych produktów rocznie, ESC "Invest-Project" został opracowany na podstawie wcześniej wykonanych projektów niestandardowych.

Cel biznesplanu: zbudowanie modelu finansowego nowego przedsiębiorstwa i obliczenie kluczowych parametrów finansowych, ekonomicznych i marketingowych dla uzasadnienia realizacji Projektu budowy cukrowni, potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej Projektu i pozyskanie niezbędnych funduszy.

Metodologia planowania: międzynarodowe zalecenia UNIDO, metody własne.

Koncepcja projektu

Zgodnie z projektem planuje się zakup działki w jednym z regionów Centralnego Okręgu Federalnego lub Uralskiego Okręgu Federalnego oraz budowę fabryki do przerobu 480 000 ton buraków cukrowych rocznie i wyprodukowania 196 000 ton produktów rocznie, w tym *** tysięcy ton granulowanego cukru.

Godziny pracy przedsiębiorstwa to październik, listopad, grudzień i częściowo styczeń każdego roku.

Potrzeba inwestycji w projekt

Aby zrealizować projekt, planuje się zainwestować 1 950 000 000 rubli. dwie transze:

 1. *** mln. rub. (**% inwestycji) - zainwestowane na koszt funduszy własnych;
 2. *** miliardy rubli. (**% inwestycji) - zainwestowane w formie kredytu bankowego w wysokości 15,0% rocznie bez moratorium.

Całkowity okres zwrotu projektu wynosi *** miesięcy (*** lat).

* potrzeba inwestycji może zostać zmniejszona poprzez zmniejszenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i tańszego sprzętu. Aby zmodyfikować, zadzwoń: +7 (495) 760.96.92.

Harmonogram projektu

Okres prognozy (horyzont planowania) wynosi 10 lat. Taki okres odpowiada standardom branżowym dotyczącym okresu zwrotu projektów, biorąc pod uwagę termin zakupu sprzętu produkcyjnego i pełne uruchomienie kompleksu.

Przegląd marketingu rynku cukru

Przemysł cukrowniczy w Rosji reprezentowany jest przez 72 cukrownie, których łączna pojemność wynosi w przybliżeniu 315 tysięcy ton przerobu buraków dziennie.

Specyfika terytorialnego umiejscowienia fabryk cukrowniczych polega na ich sztywnym wiązaniu z areałem buraków cukrowych, ponieważ transport buraków na jakikolwiek znaczny dystans jest ekonomicznie nieefektywny.

W Rosji wysiano buraki cukrowe na obszarze *** tysięcy hektarów lub 97,4% prognozy (w 2015 r. - *** tysięcy hektarów) - od maja 2016 r. W Rosji nie więcej niż 1,5% cały areał przypada na buraki cukrowe.

Główny udział upraw buraka cukrowego w Rosji przypada na Centralny Okręg Federalny - 55% powierzchni, drugi zajmuje okręg federalny Wołgi - 21%, Południowy Okręg Federalny zajmuje trzecie miejsce - 17%.

Do lat 90. XX wieku kraj w pełni zaspokajał zapotrzebowanie na same nasiona buraka cukrowego, obecnie ponad 95% materiału siewnego stanowi import.

Dzięki wyborowi buraków cukrowych ostatnie 60 lat charakteryzowało się stałym wzrostem plonów. Na polach Federacji Rosyjskiej obserwuje się wzrost kultury uprawy buraka cukrowego, plon wzrasta, a zawartość cukru w ​​roślinach okopowych wzrasta.

Wydajność buraka cukrowego w Rosji jest gorsza niż w innych krajach i pół lub więcej razy. Potencjał do zwiększenia wydajności jest bardzo wysoki. Jednocześnie plon buraka cukrowego w 2015 r. Wyniósł 375,3 c / ha, czyli o 15,1% mniej niż w 2013 r.

Produkcja cukru w ​​Rosji w 2015 roku wyniosła 5,1 mln ton, czyli prawie 13% więcej niż w 2014 roku.

Głównymi producentami cukru w ​​naszym kraju są następujące firmy: OJSC Kuban Agro-Association (Krasnodar Territory), Dominant Group of Companies, Prodimex Group of Companies, Razgulay Group JSC, Rusagro Group of Companies oraz Syukden Group of Companies (Moscow).

Ceny na rynku cukru w ​​Rosji są w dużej mierze "ustalane" przez zakłady na terytorium Krasnodaru.

W 2015 r. Średnie ceny producenta cukru w ​​Rosji wyniosły 34,5 tys. Rubli za tonę, czyli o 47% więcej niż w 2014 r. Od 2012 r. Ceny producenta cukru wzrosły o 68%.

Najwyższe średnie roczne ceny konsumpcyjne w 2015 r. Odnotowano w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym - *** RUB / kg, najniższy w Krymskim Okręgu Federalnym - *** RUB / kg.

Planowane wyniki finansowe projektu:
 • łączny przychód w okresie prognozy - *** mld rubli;
 • zysk netto za okres prognozy - *** mld rubli;
 • zysk netto w ostatnim roku prognozy - *** mld zł.

Kluczowe parametry przedsiębiorstwa:

 • lokalizacja: Centralny Okręg Federalny, UFO;
 • powierzchnia terenu: 50 ha;
 • powierzchnia budynków i budowli: *** tysięcy metrów kwadratowych. m;
 • zdolność produkcyjna:
  • cukier z buraków cukrowych: *** tys. ton / rok;
  • miazga granulowana na sucho (melasa) *** tys. ton / rok;
  • tłoczona masa celulozowa (12%): *** tys. ton / rok;
  • melasa buraczana: *** tys. ton / rok;
 • średnia cena sprzedaży: *** tysięcy rubli. / t;
 • średni koszt: *** tysięcy rubli. / t;
 • system podatkowy: DOS (przy preferencyjnej stawce podatku VAT w wysokości 10%);
 • dochód właściciela projektu po zwrocie zainwestowanych środków (w okresie prognozy): *** mld rub;
 • średnia marża na produktach, w tym VAT: ***%;
 • personel: *** osoba z FOT (w tym ujednolicony podatek socjalny);
 • szacowany okres budowy: 24 miesiące;
 • Źródła surowców: przedsiębiorstwa rolne z sąsiednich obszarów.

Gotowy biznes plan cukrowni zawiera 165 stron, 42 tabele, 34 wykresy i 12 diagramów.

ECC "Invest-Project" świadczy usługi doradcze w zakresie planowania, projektowania i budowy przedsiębiorstw rolnych.

Gotowy biznesplan fabryki cukru można zmodyfikować dla konkretnego projektu: dla regionu, powierzchni ziemi, mocy produkcyjnych, inwestycji, kosztów budowy, kosztów sprzętu, obecności lub braku własnej bazy surowcowej. W celu zmiany biznesplanu proszę dzwonić: +7 (495) 760.96.92.

Działalność cukrownicza: produkcja cukru. Technologia i sprzęt do produkcji cukru

Przemysł spożywczy jest zawsze najbardziej odporny na zmiany konkurencji na rynku, ponieważ popyt na produkty w tym obszarze jest stabilny. Istnieje kilka bardzo dochodowych branż. Jednym z nich jest produkcja granulowanego cukru. Można go uznać za obiecujący i rentowny rodzaj działalności.

O produkcji cukru

Produkcja cukru jest dość dużą gałęzią przemysłu spożywczego. Ma około 320 przedsiębiorstw. Specjalizują się w produkcji produktów podzielonych na cukier i rafinowany cukier.

Co do zasady, cukrownie są zlokalizowane w pobliżu miejsc siewu buraka cukrowego i funkcjonują sezonowo. Produkcja cukru granulowanego w nowoczesnych przedsiębiorstwach jest dość wielka. Tak więc duże i dobrze wyposażone fabryki mogą przetwarzać do 6 tysięcy ton buraków.

Produkcja cukru rafinowanego obejmuje wytwarzanie grudkowego rafinowanego cukru lub rafinowanego cukru granulowanego. Takie zakłady znajdują się w dużych miastach i mogą działać przez cały rok.

Cechy cukru

Zarówno rafinowany cukier, jak i granulowany cukier są wysokojakościowymi produktami o słodkim smaku. Ponadto jest prawie czystą sacharozą. Może być łatwo i całkowicie wchłaniany przez organizm, co pozwala szybko przywrócić utraconą energię.

Jest to disacharyd, który rozpada się na glukozę i fruktozę pod wpływem enzymów. Ponadto sacharoza łatwo rozpuszcza się w wodzie i tworzy przesycone roztwory. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się jego rozpuszczalność.

Sacharoza może być w stanie krystalicznym lub amorficznym. Jeśli mówimy o strukturze chemicznej, wówczas cukier jest słabym kwasem wielozasadowym, który w interakcji z metalami alkalicznymi lub ziem alkalicznych wytwarza związki zwane "saharat".

Należy zauważyć, że ze względu na fruktozę, cukier inwertowany jest higroskopijny, dlatego spowalnia stagnację chleba, zapobiega procesowi słodzenia dżemu, a także zapobiega wysychaniu ptasiego mleczka, marmolady, krówki lub innych wyrobów cukierniczych.

Analiza rynku cukru

Produkcja cukru granulowanego jest zawsze obiecująca, ponieważ cukier był i pozostanie towarem. Zawsze cieszy się stabilnym popytem, ​​który nie przechodzi.

Należy zauważyć, że działalność cukrownicza charakteryzuje się szybkim wzrostem. Wynika to z przebudowy zakładów i zwiększenia ich mocy produkcyjnych. Ponadto można zauważyć dodatnią dynamikę spożycia cukru przez populację.

Tak więc, jeśli podasz dane statystyczne, osoba spożywa około 20 kg tego produktu rocznie, nie licząc ilości zawartej w składzie innych przysmaków. I chociaż lekarze nie zalecają jedzenia dużo słodyczy, uważając, że ma to niekorzystny wpływ na zdrowie, ogólne funkcjonowanie organizmu i może prowadzić do cukrzycy, popyt na cukier nie spada. Właśnie dlatego wysokiej jakości biznesplan dla cukrowni jest dobrą okazją do zorganizowania solidnej produkcji i uzyskania dobrego zysku.

Cechy biznesplanu fabryki cukru

Z technologicznego punktu widzenia produkcja cukru granulowanego to złożony i pracochłonny biznes, który wymaga kosztownego sprzętu, znacznych kosztów finansowych, a także dużej liczby profesjonalnych pracowników. Aby kompetentnie wejść do branży cukrowniczej i skutecznie ją wdrożyć, musisz jasno wyjaśnić wszystkie funkcje tej firmy. Aby to zrobić, przygotuj biznesplan fabryki cukru.

Jest to niezwykle ważny dokument, który może decydować o przyszłości przedsiębiorstwa. To dzięki niemu dowiadują się o rentowności zakładu, jego możliwościach uzyskania inwestycji i cieszeniu się popytem, ​​a także o poziomie, na którym będzie można zwiększyć produkcję. Błędy w obliczeniach są niedopuszczalne, ponieważ otwarcie takiego przedsiębiorstwa wymaga znacznych inwestycji.

Wielkość ryzyka zależy od kosztu wyposażenia, wynajmu pomieszczeń, które zostaną wykorzystane jako magazyny, a także od kosztów rozpoczęcia samej produkcji. Liczy się zakup niezbędnych surowców, uzyskanie różnych pozwoleń, a także wielkość płac.

Najważniejsze punkty biznesplanu cukrowni

Aby otworzyć nową produkcję cukru, należy wykonać obliczenia w zależności od sytuacji na rynku i cech obiegu pracy. Należy zauważyć, że biznesplan ma co najmniej 3 lata i jest stale aktualizowany. Zaleca się zebranie następujących informacji:

 • Ogólne informacje o projekcie i rynku cukru. Konieczne jest określenie, jakie znaczenie i perspektywy otwarcia zakładu. Istotne znaczenie ma również analiza rynku, popytu i otoczenia konkurencyjnego, założenie rentowności.
 • Definicja misji i strategii. Aby produkcja odniosła sukces, należy sformułować misję, która jest społeczną ideą przyszłej firmy, a także strategię - plan działania, który pomoże ci osiągnąć twoje cele.
 • Wyjaśnienie listy wszystkich niezbędnych dokumentów.
 • Część finansowa. Należy ustalić wszystkie wydatki i zaplanowane zarobki.
 • Linia do produkcji cukru.
 • Strategia marketingowa gotowych produktów.
 • Polityka kadrowa.

Surowce dla branży cukrowniczej

Do produkcji cukru używanego w takich surowcach:

 • trzciny cukrowej, która jest najaktywniej wykorzystywana przez przedsiębiorstwa w Brazylii, na Kubie i w Indiach;
 • buraki cukrowe - produkcja cukru buraczanego jest powszechna w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Niemczech i Francji;
 • sok z palmy - stosowany w południowo-wschodniej Azji;
 • skrobiowy ryż - cukier słodowy jest produkowany w Japonii;
 • łodygi sorgo - cukier z tego surowca jest produkowany w Chinach; Należy zauważyć, że nie ma przewagi konkurencyjnej w porównaniu z burakiem lub trzciną.

Jeśli określisz rodzaje cukru zgodnie z metodą produkcji, a następnie produkować cukier surowy. Są to oddzielne kryształy składające się z sacharozy. Jest też cukier puder. Są to starannie pokruszone kryształy cukru. Z reguły cukier puder jest używany w przemyśle cukierniczym. Główny typ można nazwać granulowanym cukrem. Jest to kryształ sacharozy, którego wymiary wynoszą w przybliżeniu 2,5 mm. Jeśli produkt jest zrobiony z bardzo czystej substancji, wtedy mówią o rafinowanym cukierze.

Cechy roślin okopowych buraka

Burak cukrowy jest ważnym komponentem w produkcji cukru. Jest to roślina dwuletnia odporna na suszę. W pierwszym roku korzenie są uprawiane z mocnym systemem korzeniowym. W następnym roku pojawiają się nowe rozetki liści, a także łodygi kwiatów i nasion.

Należy zauważyć, że w produkcji cukru używano korzeni tylko w pierwszym roku rozwoju. Są to mięsiste i mocno zagęszczone obszary systemu korzeniowego, mają kształt cylindryczny. Waga korzenia wynosi średnio 200 gramów. Jego miazga składa się z mikroskopijnych komórek, które pełnią różne funkcje. Zewnętrzna tkanka jest ochronna, zwana perydermą. Główną tkanką jest miąższ, który gromadzi sok z buraków w swoich komórkach. Jest bogaty w sacharozę i inne substancje w postaci rozpuszczonej.

Należy zauważyć cechę struktury komórek miękiszowych buraka. Mają powłokę, która składa się z włókien. Jego ściany mają półprzepuszczalną protoplazmę z białkami i otaczają wakuolę zawierającą sok z buraków. Nie pozwalają na to substancje rozpuszczone, dlatego aby wyekstrahować cukier z komórek buraka, konieczne jest ogrzanie protoplazmy do temperatury, w której białka ulegają koagulacji.

Cechy składu chemicznego buraków

Jakość i ilość produktów uzyskiwanych w wyniku specjalnej obróbki buraka cukrowego zależy od jego składu chemicznego. Stosunek różnych składników z kolei zależy od nasion wykorzystywanych do uprawy, a także od warunków klimatycznych.

Ogólnie mówiąc, burak cukrowy zawiera 75% wody, reszta to sucha masa. Jeśli dokonasz ponownych obliczeń dla 75 kg wody, wtedy 3 kg zatrzyma koloidy, a 72 kg będzie działało jak rozpuszczalnik z 17,5 kg sacharozy i 2,5 kg nie-cukrowych związków. Istnieje ważny wskaźnik - czystość soku z buraków. Jest to procent zawartości sacharozy i ilości suchej masy.

Z reguły pierwsza liczba (ten wskaźnik jest czasami nazywany również zawartością cukru) waha się od 15-22%. Oznacza to, że średnia zawartość sacharozy w burakach wynosi 17,5%.

Jeśli określisz zawartość suchych substancji w gotowym produkcie, ich udział w piasku cukrowym wynosi 99,75%, a w rafinowanym jeszcze więcej 99,9%.

Etapy produkcji

Produkcja cukru granulowanego jest szczególnym procesem, który charakteryzuje się następującymi etapami lub etapami:

 • dostawa buraka cukrowego, jego oczyszczanie z różnych zanieczyszczeń;
 • uzyskiwanie z niego wiórków cukrowych i rozproszonego soku;
 • czyszczenie uzyskanej cieczy;
 • zagęszczanie soku przez odparowanie;
 • gotowanie mascicuite i otrzymywanie cukru w ​​postaci małych kryształów;
 • suszenie i chłodzenie granulowanego cukru i jego późniejsze składowanie.

Tak więc proces produkcji buraków cukrowych obejmuje ich mycie i czyszczenie, ważenie i cięcie na wióry, które umieszcza się w specjalnym dyfuzorze. Oto ekstrakcja cukru z masy roślinnej za pomocą gorącej wody. W tym samym czasie otrzymasz sok dyfuzję z sacharozą, a także naciśnij. Są to chipsy buraczane z etapu ekstrakcji, które można wykorzystać do produkcji pasz dla zwierząt. Kolejne etapy pozwalają oczyścić sok dyfuzyjny i uzyskać kryształy cukru.

Jak zdobyć kryształy cukru?

Po uzyskaniu soku dyfuzyjnego miesza się go z wapnem w saturatorze. Następnie otrzymany roztwór ogrzewa się i przepuszcza przez niego dwutlenek węgla.

W rezultacie następuje filtracja, w której uzyskuje się "oczyszczony" sok. Czasami na tym etapie stosuje się żywice jonowymienne.

Następnie ten "oczyszczony" sok odparowuje się, otrzymując syrop zawierający 65% ​​cukru, a także krystalizację przeprowadza się w specjalnym aparacie próżniowym w temperaturze 75 ° C. Najpierw dostaniesz massecuite krystalizacji.

Jest to mieszanina sacharozy i melasy, która wchodzi do mieszalnika, dystrybutora śmieci i wirówek. Kryształy cukru, które pozostają w ostatnim urządzeniu, są wybielane i działają na nie parą, w wyniku czego uzyskują zwykły krystaliczny cukier.

Należy zauważyć, że produkcja cukru z trzciny charakteryzuje się podobnym procesem technologicznym. Różnica polega na braku etapu ekstrakcji (trzcina jest po prostu wyciskana), a także na sposobie czyszczenia uzyskanego soku (poddaje się go działaniu znacznie mniejszej ilości wapna).

Sprzęt do produkcji cukru z buraków

Aby dostosować produkcję cukru, musisz kupić zestaw specjalistycznego sprzętu. Dzięki niemu możesz przygotować buraki do dalszego procesu technologicznego.

Ten kompleks sprzętu obejmuje:

 • instalacja do tłoczenia cukru;
 • hydrotransporter;
 • piasek, łęcin i kamień;
 • separator wody;
 • maszyna do mycia buraków.

Jeśli określasz sprzęt do produkcji cukru, główna linia maszyn obejmuje:

 • przenośnik wyposażony w separator magnetyczny;
 • przycinarka buraków;
 • skale;
 • dyfuzyjna instalacja;
 • prasa śrubowa;
 • suszenie miazgi.

Ponadto w produkcji cukru za pomocą filtrów, urządzeń grzewczych, saturatorów i sulfinatorów, a także studzienek, urządzeń defekacji. Sprzęt uważany za najbardziej energochłonny to aparat próżniowy, wirówki i wyparki z koncentratorami. Jeśli wymagana jest maksymalna automatyzacja produkcji, należy zakupić pojemnik wibracyjny, sito wibracyjne i urządzenie do schładzania.

Cechy zakupu sprzętu dla branży cukrowniczej

Sprzęt do produkcji cukru można kupić na kilka sposobów. Możesz stworzyć niezależny układ z różnych maszyn (w tym wyspecjalizowanych), kupić linię urządzeń lub cały zakład, który był już w użyciu, kupić gotową produkcję cukru lub zupełnie nowe urządzenia. Pierwsza opcja jest najbardziej ekonomiczna, ale może być używana tylko przez osoby, które doskonale rozumieją tę technikę.

Istotną zaletą zakupu nieaktywnej cukrowni jest rozwinięta infrastruktura i rozwinięta sieć dostawców. Trzeba jednak pamiętać o poważnym minusie - może to być zużyty sprzęt i po prostu nie nadawać się do opłacalnej produkcji.

Jeśli kupisz nową, gotową fabrykę cukru, powinieneś starannie rozważyć wszystko, ponieważ koszty są dość duże. Należy zwrócić uwagę na jakość sprzętu, ponieważ poprzedni właściciel mógłby znacznie stracić na wartości nawet przez kilka lat pracy. Aby uzyskać optymalną ocenę stanu technicznego maszyn, lepiej skonsultować się ze specjalistą.

Niezależnie od otwarcia cukrowni jest to trudne ze względu na zbyt wysokie koszty materiałowe.

Cechy organizacji produkcji cukru

Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie firmy, która zapewnia produkcję z naciskiem na małe miasto lub nawet na osobny region miejski.

W tym przypadku mini-fabryka do produkcji buraków cukrowych może stać się integralną częścią zyskownej działalności. Następnie można go rozszerzyć, osiągając wyższy poziom i zwiększając wielkość produkcji i sprzedaży.

Należy zauważyć, że prawie cała produkcja cukru jest zautomatyzowana, jeśli nie bierze się pod uwagę zbiorów i pierwotnego przetwarzania roślin okopowych. Dlatego kwestia rekrutacji personelu nie jest priorytetem.

Najważniejszą rzeczą w tym biznesie jest wysokiej jakości sprzęt, który charakteryzuje się trwałością i niezawodnością, a także wysokim poziomem możliwości produkcyjnych.

Ponadto należy pamiętać, że przy planowaniu cukrowni należy brać pod uwagę nie tylko inwestycje i dochody ze sprzedaży produktów pierwotnych, ale także zyski ze sprzedaży odpadów wytworzonych podczas procesu produkcji.

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy działalności cukrowniczej, gwarantowany jest dobry dochód.

Biznes od zera: produkcja cukru

Wyniki ekonomiczne małej cukrowni, zlokalizowanej na 100 metrach kwadratowych. m, z zastrzeżeniem rejestracji pomieszczeń do wynajęcia i samodzielnego wyboru sprzętu.

Wśród całego przemysłu spożywczego można wyróżnić szereg działań, które są bardzo opłacalne, ponieważ ich produkty są używane przez prawie każdą osobę. Tak więc jednym z obiecujących pomysłów na biznes, nawet dla początkujących przedsiębiorców, jest organizacja produkcji cukru.

Rejestracja i organizacja działalności

Przede wszystkim biznesmen musi zarejestrować swoją produkcję zgodnie z ustalonymi przepisami prawa. Aby to zrobić, musisz umieścić wybraną działalność na koncie państwowym, przesyłając aplikację do lokalnej inspekcji FTS.

Aby prowadzić taką działalność, możesz wybrać jedną z następujących form własności:

 1. Najlepszą opcją jest LLC. Pozwoli to organizacjom pracować z dużymi nabywcami, co jest ważne dla uzyskania wysokich wyników finansowych.
 2. Możesz się zarejestrować i PI, ale ten formularz nie pozwala na zawieranie umów z dużymi konsumentami.

Wymagana dokumentacja

Aby legalna praca przedsiębiorstwa w zakresie produkcji cukru będzie wymagać następującej listy niezbędnej dokumentacji:

 • zaświadczenie o rejestracji państwowej przedsiębiorstwa;
 • zawarcie usługi straży pożarnej w sprawie zgodności zakładu produkcyjnego z wszystkimi standardami bezpieczeństwa;
 • certyfikat jakości produktu, ustalający jego zgodność z wymaganiami specjalnych norm państwowych;
 • certyfikat poziomu produkcji od Rostechnadzor;
 • wniosek sanitarno-epidemiologiczny.

Najlepiej jest z góry określić listę wymaganych dokumentów do produkcji cukru, ponieważ może ona różnić się w zależności od norm prawnych ustalonych przez władze regionalne.

Pokój i wyposażenie

Założenie przyszłej produkcji cukru musi spełniać wszystkie wymogi prawne dla organizacji wytwarzających produkty spożywcze. Jeśli chodzi o obszar, wymiary te zależą od planowanych wielkości produkcji, a także od liczby i wymiarów wyposażenia. Tak więc do organizacji mini-fabryki cukru potrzeba co najmniej 80-100 metrów kwadratowych. m. Ponadto w pokoju powinny znajdować się następujące obszary:

 • główne warsztaty produkcyjne;
 • magazyny do przechowywania surowców i produktów gotowych;
 • pokoje dla personelu;
 • pokoje do osobistej opieki.

Szczególnym miejscem w organizacji biznesu do produkcji cukru jest proces wyboru i zakupu niezbędnego sprzętu. W tym pytaniu możesz użyć jednej z dwóch opcji:

 1. Kup mini fabrykę cukru. Zaletą tej metody jest to, że przedsiębiorca otrzymuje gotową produkcję o dużej mocy, infrastrukturze i bardzo często o ustalonej bazie dostawców. Ale w tym przypadku trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie kupić zawalonego budynku z moralnie i fizycznie przestarzałym sprzętem. W procesie tym najlepiej zaangażować kompetentnego rzeczoznawcę.
 2. Pozyskiwanie lub dzierżawa odpowiednich pomieszczeń i samodzielne łączenie produkcji z różnych maszyn i urządzeń. Dla początkującego przedsiębiorcy jest to najbardziej dopuszczalna opcja.

W większości przypadków cukier wytwarza się z buraka cukrowego. Do takiej produkcji będzie potrzebna poniższa lista obowiązkowego wyposażenia:

 1. Na etapie przetwarzania surowców:
 • urządzenia do mycia buraków;
 • pułapki na kamienie, blaty i piasek;
 • urządzenie do oddzielania wody;
 • hydrotransporter;
 • instalacja do podnoszenia buraków.
 1. W głównej fazie produkcji:
 • suszarki do masek;
 • prasa śrubowa;
 • urządzenie dyfuzyjne;
 • skale;
 • maszyny do cięcia buraków;
 • przenośniki wyposażone w separator magnetyczny.
 1. Do etapu oczyszczania soku:
 • kilka szamb, siarczynaczy i saturatorów;
 • urządzenia do defekacji;
 • podgrzewane filtry.
 1. Aby zakończyć proces produkcyjny:
 • konstrukcja parownika zapewniona przez piastę;
 • kilka wirówek i urządzeń próżniowych;
 • Maszyna do suszenia i chłodzenia;
 • specjalne sito i przenośnik, pracujące z wibracjami.

Surowce i dostawcy

Tradycyjnym surowcem do produkcji cukru są buraki uprawiane przez krajowych producentów rolnych. Jednocześnie zagranicznymi przedsiębiorstwami z Niemiec, Francji i USA mogą być również dostawcy warzyw cukrowych.

Również w nowoczesnych cukrowniach zaczęto stosować alternatywy w postaci importowanych surowców, takich jak:

 • łodygi chleba z Chin;
 • ryż prosa lub skrobiowy dostarczany z Japonii;
 • sok z palmy dostarczany przez kraje Azji Południowo-Wschodniej;
 • trzciny cukrowej, której głównymi dostawcami są Kuba, Indie i Brazylia.

Technologia produkcji

Proces technologiczny produkcji cukru to dość skomplikowana sekwencja operacji, których wdrożenie wymaga pełnego zestawu specjalistycznego sprzętu.

Tradycyjna technologia produkcji cukru obejmuje następujące etapy:

 1. Mycie i czyszczenie surowców z zanieczyszczeń.
 2. Szlifowanie buraków do stanu żetonów.
 3. Dip wyciskanie soku, jego czyszczenie i odparowanie.
 4. Przygotowanie skoncentrowanych surowców (zagęszczanie soku).
 5. Krystalizacja.
 6. Mleko wapienne.
 7. Suszenie i pakowanie gotowego produktu.

Jeśli burak jest używany jako surowiec, to się go myje, suszy i kroi na drobne kawałki. Następnie, dodając metodę dyfuzji do masy gorącej wody, uzyskuje się brązowy sok, który najpierw oczyszcza się wapnem, a następnie za pomocą prasy filtracyjnej. W rezultacie uzyskuje żółtawy odcień.

Następnie sok klaruje się dwutlenkiem siarki i odparowuje. Otrzymany syrop przepuszcza się przez wirówkę w celu oddzielenia cukru od syropu. Otrzymane kryształy suszy się i sortuje według wielkości.

Personel

W celu zapewnienia płynnego działania produkcji należy zadbać o minimalny personel, w którym należy uwzględnić następujące pozycje:

 • dyrektor zarządzający (dyrektor) spółki;
 • specjaliści pracujący na linii produkcyjnej (pracownicy) nie mniej niż 10 sztuk;
 • mechanik;
 • kierownik zakupów i sprzedaży;
 • magazynierzy;
 • środki czyszczące;
 • strażnicy.

Ponadto, nawet w przypadku małego zakładu, istnieje potrzeba utworzenia działu finansowego, w którym będą działali księgowi, bieżąca rachunkowość i sprawozdawczość podatkowa oraz ekonomista zaangażowany w planowanie i obliczanie potencjalnych klientów.

Reklama i sprzedaż

Pomimo faktu, że cukier jest szeroko spożywanym produktem, który nie jest w malejącym popycie, przedsiębiorca, który planuje otworzyć produkcję, powinien zwrócić szczególną uwagę na rozwój polityki marketingowej.

Faktem jest, że konkurencja w tym segmencie rynku jest dość wysoka, dlatego aby podkreślić swoje przedsiębiorstwo wśród podobnych firm, zaleca się:

 • rozwijać swoją markę;
 • dostarczyć gotowym produktom interesujące opakowanie, które będzie ozdobione logo producenta;
 • stworzyć oficjalną stronę internetową firmy, która będzie odzwierciedlać informacje o jej zaletach technologicznych i cenowych.

Aby projekt biznesowy mógł odnieść sukces w przyszłości, należy dokładnie rozważyć kanały dystrybucji swoich produktów. Zatem każdy rodzaj cukru może być sprzedawany hurtowo następującym nabywcom:

 • organizacje cateringowe;
 • duże sklepy spożywcze;
 • firmy produkcyjne produkujące słodycze i konserwy.

Aby uzyskać stabilny zysk, dobrze jest, jeśli możliwe jest zawieranie umów z restauracjami, hotelami i domami wypoczynkowymi, ponadto zlokalizowane nie tylko w obszarze produkcji, ale także poza nią. Także dla dodatkowego dochodu ważne jest zapewnienie możliwości sprzedaży odpadów:

Mogą być sprzedawane dostawcom surowców lub wymieniane na podstawie umowy barterowej.

Finansowy składnik działalności

Odkrycie produkcji cukru jest obiecującym pomysłem na biznes. Należy jednak pamiętać, że jego tworzenie wymaga znacznej ilości kapitału na rozruch, tak aby w przyszłości takie przedsiębiorstwo nie zbankrutowało i nie przyniosło zysku, dlatego ważne jest, aby właściwie ocenić ekonomiczną efektywność potencjalnych działań, nawet na etapie projektowania. Aby to zrobić, konieczne jest określenie kosztów rozpoczęcia i utrzymania firmy, wielkości przyszłych dochodów i okresu jej zwrotu.

Koszt odkrycia i konserwacji

Wielkość początkowej inwestycji na rozpoczęcie działalności cukrowniczej zależy od wybranej metody jej organizacji:

 1. Jeśli planujesz kupić gotową mini-fabrykę, będzie to wymagało co najmniej 30 milionów rubli. Ponadto do tej kwoty warto również doliczyć koszty zakupu surowców, reklamy, rejestracji zezwoleń i ewentualnych napraw, których wysokość może wahać się od 1 do 5 milionów rubli.
 2. W przypadku start-upów najlepszą opcją jest wynajęcie odpowiedniego pokoju, naprawa i zakup linii produkcyjnych osobno. Jeśli więc planujesz otworzyć małą produkcję cukru, której produkcja wyniesie nawet 30 ton miesięcznie, wówczas wymagany kapitał początkowy wyniesie około 5 milionów rubli.

Przy obliczaniu strony wydatkowej projektu konieczne jest również uwzględnienie kwoty bieżących kosztów, które będą obejmować czynsz, media, wynagrodzenia pracowników, surowce, reklamę i podatki. W przypadku mini-produkcji może osiągnąć 1 milion rubli miesięcznie.

Przyszłe zarobki

Do tej pory średni koszt hurtowy jednej tony cukru wynosi około 40 tysięcy rubli. Dlatego kwota przyszłych przychodów z projektu, biorąc pod uwagę, że linia do produkcji 30 ton gotowych produktów miesięcznie działa, osiągnie około 1,2 mln rubli.

Okres zwrotu

Wysokość miesięcznego zysku z produkcji początkowej wynosi 200 tysięcy rubli. Oznacza to, że kapitał zainwestowany w otwarcie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że lokale na warsztaty zostaną wyemitowane w ramach długoterminowej dzierżawy, spłacą nie mniej niż dwa lata nieprzerwanej pracy.

W celu rozwoju działalności i zwiększenia przychodów, a tym samym zysku netto, z czasem warto zadbać o rozwój firmy poprzez zwiększenie zakresu gotowego produktu. Nawet przed okresem zwrotu inwestycji początkowej możliwe jest uzupełnienie produkcji specjalnym wyposażeniem, które oprócz cukru może wytwarzać rafinowany cukier, proszek i surowiec.

Plan biznesowy fabryki cukru

Informacje zwrotne na temat biznesplanu
"Rozbudowa zakładu mleczarskiego"

Otrzymano pożyczkę w wysokości 150 milionów rubli. w Sberbank, aby otworzyć dodatkową linię produkcyjną. Dokument został sporządzony szybko, wziął pod uwagę wszystkie wymagania banku. W rezultacie pożyczka została zatwierdzona na pełną kwotę.

Informacje zwrotne na temat biznesplanu
"Produkcja wody pitnej"

Przyciągnął prywatnych inwestycji w wysokości 40 milionów rubli. aby otworzyć produkcję wody. Biznesplan został opracowany niezwykle kompetentnie: wraz z uzasadnieniem każdej pozycji przychodów i wydatków, kalkulacjami dla inwestycji.

Informacje zwrotne na temat biznesplanu
"Produkcja jaj, wieprzowiny i wołowiny"

Podziękuj zespołowi za dobrze wykonaną pracę! Biznesplan, który opracowałeś dla Banku Rolnego, został ostatecznie przyjęty. Model finansowy spełnia wymagania banku i jest dość zrozumiały. Spodobał mi się również biznesplan jako całość...

Nowosybirsk
OJSC "Związek Syberyjski"

Podsumowanie

Biznesplan cukrowni opisuje procedurę otwierania działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę sytuację rynkową i obliczanie wskaźników efektywności finansowej i inwestycyjnej.

Główne warunki do obliczeń: zakład zostanie zbudowany od zera, jego moce produkcyjne będą wynosić około 1,5 tys. Ton produktów sprzedawanych rocznie. Towary będą dostarczane zarówno dla przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem cukru granulowanego jako surowca, jak i do sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorstwo będzie wyposażone w nowoczesne technologiczne linie produkcyjne.

Payback - około 2,5 - 3 lata.

Treść biznesplanu cukrowni:

 1. Podsumowanie
 2. Badanie rynku.
 3. Plan inwestycyjny
 4. Zagadnienia budowy instalacji.
 5. Cechy pracy z dostawcami surowców.
 6. Sprzedaż gotowych produktów.
 7. Aspekty organizacyjne.
 8. Technologia wytwarzania.
 9. Aspekty produkcyjne.
 10. Przychody i wydatki bieżące.
 11. Analiza SWOT czynności.
 12. Opis ryzyka.
 13. Łączne wskaźniki wydajności, ich charakterystyka.
 14. Wniosek

W jakim celu potrzebujesz biznesplanu?

 1. Pomoże to, gdy uruchomisz fabrykę cukru, pozwoli na uwzględnienie wszystkich niuansów procesu i nie pozwoli Ci odejść od zamierzonego kursu.
 2. Jako narzędzie do interakcji z dostawcami, kontrahentami i nabywcami gotowych produktów.
 3. Aby stworzyć możliwość uzyskania pożyczki z banku lub opłaty od inwestorów.
 4. Jako przewodnik do monitorowania wyników zakładu przez długi czas.

Przykładowy plan biznesowy młyna cukrowniczego

Wybierz
odpowiednia opcja

Zaawansowane
z obliczeniami finansowymi
z modelem finansowym Excel

Zaawansowane
z regulacjami

Standardowa opcja biznesplanu

Rozszerzony biznesplan cukrowni z pełną analizą biznesplanu i planu finansowego na 5 lat

Rozszerzony biznesplan cukrowni z pełną analizą biznesplanu i planu finansowego na 5 lat

Szczegółowy model finansowy fabryki cukru

Szczegółowy model finansowy fabryki cukru

 • Analiza zysku i rentowności w kontekście poszczególnych obszarów biznesowych i produktów
 • Analiza ryzyka i bezpieczeństwa firmy pod względem sprzedaży, kosztów i obciążenia kredytowego
 • Prognoza sprzedaży kwartalnie przez 5 lat
 • Koszt szacowany kwartalnie przez 5 lat
 • Obliczanie warunków uzyskania i zwrotu pożyczki
 • Obliczanie progu rentowności
 • Rachunek przepływów pieniężnych kwartalnie za 5 lat
 • Analiza wskaźników finansowych i inwestycyjnych
 • Analiza zysku i rentowności w kontekście poszczególnych obszarów biznesowych i produktów
 • Analiza ryzyka i bezpieczeństwa firmy pod względem sprzedaży, kosztów i obciążenia kredytowego
 • Prognoza sprzedaży kwartalnie przez 5 lat
 • Koszt szacowany kwartalnie przez 5 lat
 • Obliczanie warunków uzyskania i zwrotu pożyczki
 • Obliczanie progu rentowności
 • Rachunek przepływów pieniężnych kwartalnie za 5 lat
 • Analiza wskaźników finansowych i inwestycyjnych

Dostosowanie biznesplanu do swoich liczb przez naszych analityków w ciągu 5 dni roboczych

Rozszerzony biznesplan obejmuje model finansowy fabryki cukru w ​​formacie Excel.

Biznesplan został opracowany z uwzględnieniem praktyki oceny projektów w rosyjskich bankach, a także z uwzględnieniem wymagań inwestorów i funduszy wsparcia biznesu w Federacji Rosyjskiej. Pozwoli to na uzasadnienie decyzji zarządczych dotyczących inwestowania w tworzenie i rozwój cukrowni, prognozowanie jej wyników finansowych i ocenę ryzyka.

Pełny opis planu biznesowego można pobrać tutaj:

Aby zapoznać się z treścią, pobierz plik:

Tabele i wykresy

Aby wyświetlić listę tabel, wykresów i diagramów, zobacz plik:

Płatność i dostawa

Możesz zapłacić w następujący sposób:

 • Karty bankowe (Rosja)
 • Pieniądze elektroniczne
 • Terminale i salony komunikacji
 • Przelewy pieniężne
 • Karty bankowe (międzynarodowe)

Przesyłanie biznesplanu i modelu finansowego:

Wysyłanie odbywa się w ciągu 24 godzin po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail.

Organizacja biznesowa

Cukier - produkt o szerokim zastosowaniu. Stosuje się go do przygotowywania różnych potraw i produktów, napojów alkoholowych, a także w farmaceutykach, rolnictwie, tworzywach sztucznych itp. Produkcji tego produktu nie można nazwać zbyt skomplikowanym, ponieważ cukier jest mono-produktem. Aby jednak szybko i skutecznie rozpocząć projekt, potrzebny jest dobry biznesplan dla cukrowni.

Co zrobić, aby rozpocząć projekt?

 1. Analizować otoczenie rynkowe, w tym głównych dostawców surowców i uczestników rynku.
 2. Wybierz miejsce.
 3. Aby zorganizować działania na budowę zakładu.
 4. Kup i zainstaluj urządzenia produkcyjne w obiekcie.
 5. Przyciągnij pracowników do pracy.
 6. Aby przeprowadzić szkolenie.
 7. Zgadzam się na współpracę z dostawcami surowców i hurtownikami.
 8. Uruchom proces.

Co do zasady, cukier granulowany jest wytwarzany z buraków cukrowych, które są również uprawiane na terytorium Rosji, a jednocześnie duża ilość surowca pochodzi z zagranicy. Aby obniżyć koszty produkcji, warto znaleźć wiarygodnych dostawców surowców w naszym kraju. Większość buraków cukrowych w Rosji uprawia się w centralnych, wołgowych i południowych okręgach federalnych.

Analiza rynku i opis projektu cukrowni

Ponad 70 cukrowni działa w Federacji Rosyjskiej. Całkowita produkcja cukru dziennie wynosi ponad 300 tysięcy ton. W tym samym czasie wielkość rynku nadal rośnie. Zapotrzebowanie na produkt jest bardzo wysokie, co tłumaczy się szerokim zakresem produktu. Zajęcie należnego miejsca w tym segmencie jest bardzo realnym i obiecującym zadaniem dla przedsiębiorcy.

Produkowane towary / usługi

Cukier, cukier rafinowany, cukier puder, surowiec, melasa, kiszonka paszowa (dla rolnictwa) itp.

Potencjalni klienci

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują produkty cukrownicze we własnych procesach produkcyjnych, sieciach handlowych, sklepach, producentach rolnych itd.

Obliczenia dotyczące otwarcia zakładu do produkcji cukru przedstawiono poniżej w przykładzie biznesplanu.

Jak otworzyć swój cukier biznesowy

Produkcja cukru granulowanego: ogólny przegląd rynku

Przemysł spożywczy tradycyjnie jest jednym z najbardziej odpornych na zmiany rynkowe na rynku, ponieważ popyt na produkty w tym sektorze jest spójny i stabilny. Jedynymi wyjątkami są tzw. Produkty "Elite": przysmaki, drogie odmiany czekolady itp.

Jednak najbardziej proste i niedrogie - zarówno w produkcji, jak iw odniesieniu do inwestycji w sprzęt - produkty są często najbardziej dochodowe, ponieważ są one zawarte w minimalnym koszyku konsumpcyjnym i są bardzo poszukiwane.

W idealnym przypadku wytworzony produkt spożywczy powinien być jednoskładnikowy - zwiększenie liczby produktów w recepturze zwiększa odpowiednio inwestycje w produkcję: w przypadku wielu składników coraz więcej nowych maszyn jest wymaganych. Jednocześnie produkcja takiego produktu powinna nie tylko opłacić się sama, ale także przynieść wymierną dywidendę, to jest duże zapotrzebowanie, ponieważ proste jednoskładnikowe produkcje zwykle wytwarzają niedrogi produkt.

Istnieje kilkadziesiąt wysoko opłacalnych produkcji żywności, a jednym z nich jest produkcja cukru granulowanego.

Taka produkcja spełnia wszystkie powyższe parametry: produkt jednoskładnikowy - wykonany z trzciny cukrowej lub (w kontekście rosyjskim) z buraków cukrowych; Konsumpcja tego produktu jest po prostu olbrzymia: oprócz praktycznie każdego obywatela kraju, produkcja żywności konsumuje cukier w jeszcze większych ilościach. Koszty urządzeń do produkcji cukru są niewielkie (szczegółowe omówienie poniżej).

Oczywiście ta produkcja, podobnie jak inne, ma swoje wady i zalety. W tym przypadku minus można nazwać przywiązaniem cukrowni do surowców - czyli do miejsc wzrostu buraka cukrowego. W przypadku naszego kraju takimi regionami są dystrykty federalne Centralne, Nadwiślańskie i Południowe - w innych regionach produkcja jest możliwa tylko na importowanych (importowanych) surowcach.

Istnieje również pozytywny punkt: ponad 90% cukru produkowanego w Rosji pochodzi z importowanego półproduktu - cukru surowego. To znacznie zwiększa koszty, a tym samym ceny sprzedaży takiego cukru. A produkcja lokalnych surowców jest zawsze tańsza - pozwoli to na łatwe wejście na rynek za pomocą cen dumpingowych.

Technologia produkcji cukru

Łańcuch technologiczny produkcji cukru można podzielić na kilka głównych etapów, a pierwszym jest mycie i czyszczenie buraków z obcych obiektów. Faktem jest, że podczas zbiorów, zwłaszcza zmechanizowanych, do 10-12% masy buraków, oprócz samej ziemi (gleby), blatów, słomy, piasku, żużlu, kamieni, a nawet pojedynczych metalowych przedmiotów.

Do mycia buraków używa się specjalistycznych urządzeń z piaskiem i innych (do kamieni i blatów) "łapaczy", to znaczy umożliwia oczyszczanie buraków z jakichkolwiek obcych ciał. Gleba zmywa się podczas płukania. Właściwe i najważniejsze, skuteczne mycie surowców w produkcji cukru jest kwestią podstawową.

Aby wyekstrahować cukier z buraków, należy nadać wygląd zrębków. Proces pozyskiwania wiórów z korzenia buraka odbywa się na krajarce buraczanej za pomocą noży dyfuzyjnych instalowanych w specjalnych ramach.

Zawartość cukrów w chipsach bez cukru zależy w dużej mierze od jakości tych chipsów. Wióry powinny mieć grubość około 1 mm - ten rozmiar jest uważany za optymalny do przetwarzania buraków w maszynach rozproszonych.

Jak wiadomo, sam cukier z buraków otrzymuje się w najprostszy i, można powiedzieć, prymitywny sposób - rozproszony. Dyfuzja polega na ekstrakcji składnika z substancji o złożonym składzie za pomocą rozpuszczalnika.

W tym przypadku wyekstrahowanym składnikiem jest sacharoza, związkiem związku jest burak cukrowy, a woda jest rozpuszczalnikiem. Właściwie w przemysłowych dyfuzorach, lub, jak są one bardziej poprawnie nazywane, zmechanizowanym urządzeniem dyfuzyjnym, następuje namaczanie włókien uzyskanych przez cięcie buraków (chipsów buraczanych) w wodzie. Powstała ciecz nazywana jest sokiem dyfuzyjnym.

Po upływie pewnego czasu sok dyfuzorowy oddziela się od pozbawionych cukry wiórków buraków (w specjalnych urządzeniach, zwanych pulwarkami pulpy) i następnie rozłożono na składniki, aby uzyskać czystą krystaliczną sacharozę (w rzeczywistości cukier).

Faktem jest, że sok dyfuzyjny jest układem wieloskładnikowym. Zawiera sacharozę i różne zanieczyszczenia reprezentowane przez rozpuszczalne białko, substancje pektynowe i produkty ich rozkładu, cukry redukujące, aminokwasy itp. Zanieczyszczenia soków dyfuzyjnych różnią się pod względem chemicznym i dlatego mają szeroki zakres właściwości fizykochemicznych, co powoduje odmienny charakter reakcji, prowadzące do ich usunięcia z osadu.

W przypadku stosowania jako odczynników do oczyszczania wodorotlenku wapnia i dwutlenku węgla, prowadzi się koagulację, strącanie, rozkład, hydrolizę, adsorpcję i wymianę jonową. Ale to brzmi tylko skomplikowanie. W rzeczywistości dla takich pozornie trudnych procesów wymagana jest najprostsza technika: filtry próżniowe, saturatory i niektóre inne maszyny.

Syrop powstały w wyniku trzeciego etapu przetwarzania należy skoncentrować na syropie o zawartości suchej masy do 65-70% o początkowej wartości wynoszącej 14-16%. Odbywa się to w parowniku.

Krystalizacja cukru jest ostatnim etapem jego produkcji. Tutaj praktycznie czystą sacharozę izoluje się z mieszaniny wieloskładnikowej, którą jest syrop.

Sprzęt wymagany do produkcji cukru granulowanego

Opcje nabycia sprzętu do produkcji cukru granulowanego. Jest to niezależny układ różnych maszyn, w tym konwersja niespecyficznych; oraz zakup używanej linii lub nawet całej cukrowni, której wciąż jest dość duża liczba; i kupowanie gotowego biznesu cukru; i wreszcie zakup nowej linii (linii) do produkcji cukru od dostawców.

Rozważ te opcje bardziej szczegółowo. Natychmiast odrzucimy układ jako opcję: nie chodzi o to, że jest on nieopłacalny - przeciwnie, jeśli masz taką możliwość, nie wahaj się go użyć, bez zagłębiania się w ten artykuł - ci, którzy tak bardzo rozumieją technologię produkcji na ogół nie potrzebujesz takiej porady.

Druga opcja jest interesująca, ale kryje w sobie wiele "pułapek". Rzeczywiście, w pełni wyposażona stara fabryka cukru może być kupiona za stosunkowo niewielką cenę: od 0,5 do 5 milionów (na przykład fabryka cukru w ​​Biysku została niedawno sprzedana za 57 milionów rubli, czyli nieco ponad 1,7 miliona dolarów), w zależności od tego, od stanu technicznego.

Zalety są oczywiście bezdyskusyjne: w tym przypadku kupujesz gotową cukrownie z reguły o dużej pojemności, z infrastrukturą i często o ugruntowanej i ugruntowanej sieci dostawców - takie fabryki cukru, oczywiście, znajdują się niedaleko plantacji buraka cukrowego.

Istnieją jednak również wady, które w niektórych przypadkach są znacznie większe. Tak więc "gotowy zakład" może okazać się zniszczonym budynkiem zbudowanym w latach 60. i nawet w latach 30. XX wieku z nie nadającym się do produkcji, moralnie, nie wspominając już o tym, że jest fizycznie przestarzały i zużyty sprzęt.

Dostawcy mogą już nie być - dziś Rosja importuje 90% cukru surowego (cukru surowego), a bezpieczeństwo kompleksu rolno-przemysłowego do produkcji tej konkretnej kultury należy sprawdzić z wyprzedzeniem.

Z nierozważnymi, niepiśmiennymi działaniami, rzeczywiście dostaniesz ruinę maszyny za pomocą maszyn, nadających się tylko do złomu, która oczywiście nie zapłaci za kwotę transakcji, nie mówiąc już o osiągnięciu zysku. Więc pomyśl dwa razy i dokładnie oblicz wszystko, jeśli zamierzasz kupić taką roślinę.

Kupowanie istniejącej firmy do produkcji cukru może być dobrym nabytkiem. Jednak tutaj nie powinniśmy zapominać o ostrożności: na przykład, nowe uruchomienie z 2000 roku, cukrowni szacuje się na 5 milionów dolarów, lub 150 milionów rubli.

Zasadniczo inwestycje nie są tak małe, ale od razu pojawia się pytanie: dlaczego zupełnie nowe przedsiębiorstwo jest na sprzedaż?

Kupując fabrykę cukru, należy dokładnie sprawdzić sprzęt: byłego właściciela na 5-10 lat pracy może znacznie wchłonąć.

Jeśli sam nie rozumiesz zawiłości stanu technicznego maszyn, lepiej skonsultować się z ekspertami. Chociaż, jeśli poprzedni właściciel gra uczciwą grę, powie ci o zaletach i wadach nabytej nieruchomości, zapewni bazę zasobów i zapozna się z sektorem sprzedaży (sprzedaży) produktów.

Ostatnią opcją jest zakup nowej gotowej linii do produkcji cukru. Na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywiste, jednak w tym przypadku istnieją również pewne poprawki.

Trudno będzie kupić nową fabrykę o objętości przerobu, na przykład sprzęt o pojemności (zdolności) ponad 50 ton dziennie, zarówno ze względu na wysokie ceny, jak i dlatego, że sprzęt o takiej pojemności jest produkowany wyłącznie dla dużych korporacji.

Zasadniczo, przy cenach warto skoncentrować się na chińskich producentach: jak wiadomo produkowane przez nich produkty przemysłowe są odpowiedniej jakości, czego nie można powiedzieć o towarach konsumpcyjnych.

Tak więc przybliżone ceny linii cukru są następujące: linia o wydajności 10 ton dziennie kosztuje około 7000 tysięcy rubli; linia o wydajności 15 ton dziennie kosztuje około 14 000 tysięcy rubli, a linia o wydajności 50 ton dziennie będzie kosztować około 35 000 tysięcy rubli.

Średnia z prezentowanych linii - 25 ton dziennie kosztuje 3 400 000 jenów. Jak widać, wybór jest zróżnicowany - możesz wybierać różne linie, łączyć je lub kupować w razie potrzeby.

Produkcja cukru granulowanego: perspektywy rozwoju

Pierwszą perspektywą jest oczywiście rozszerzenie zasięgu. Znamy już produkcję cukru.

Następny najpopularniejszy gatunek - rafinowany. Ponieważ jego produkcja nie wymaga znacznych kosztów: dodatkowe wyposażenie (linia rafineryjna) będzie kosztowało tylko 220 000 jenów lub 380 000 jenów (z maszyną pakującą). Ogólnie rzecz biorąc, ta linia powinna od razu zacząć.

Nie zapomnij o produktach wtórnych: miazdze i melasie. Jak napisano powyżej, sok dyfuzyjny jest oddzielany od pozbawionych cukrów wiórków buraka w specjalnych urządzeniach, zwanych pułapkami pulpy.

Te chipsy z buraków są następnie prasowane i wysyłane do sekcji suszarek bębnowych do zawartości suchej masy 87%.

To jest miazga - brykiet lub rozpraszanie przydatnej kiszonki z paszy. Melasa jest zasadniczo melasą paszową; syropowaty płynny kolor ciemnobrązowy o specyficznym zapachu. Te dwa ważne produkty można wykorzystać, na przykład, jako środek wymiany z dostawcami surowców. Ponadto nie zapomnij o prostych melasach, które również mają swój własny rynek.

Jest bardziej egzotyczny produkt, którego produkcję należy opanować przynajmniej dla zakresu - tzw. cukier cukrowy lub cukier cukrowy. Są to po prostu duże przezroczyste kryształy cukru otrzymane przez krystalizację syropu cukrowego w specjalnych naczyniach z naprężonymi nitkami.

Oczywiście nie powinieneś ograniczać się do produkcji jednego cukru - z biegiem czasu musisz opanować towarzyszącą produkcję (na przykład cukier puder itp.).

Materiał do produkcji cukru:

Autobiznes. Szybkie obliczenie rentowności przedsiębiorstwa w tym obszarze

Oblicz zysk, zwrot, rentowność dowolnej firmy w 10 sekund.

Wprowadź początkowe załączniki
Dalej

Aby rozpocząć obliczenia, wprowadź kapitał początkowy, kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Zysk netto (na miesiąc):

Chcesz wykonać szczegółowe obliczenia finansowe dla biznesplanu? Skorzystaj z naszej bezpłatnej aplikacji na Androida dla firm w Google Play lub zamów profesjonalny plan biznesowy od naszego eksperta w zakresie planowania biznesowego.

Top